Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2018 05:14, Son Güncelleme : 29 Aralık 2018 05:15
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

DÜZELTME İLANI

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Elemanı alım ilanında bazı birimlerin ilan koşulları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Unvanı

Birimi

Bölümü

Dalı/Anasarıat

Dalı/Programı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

ALES

Yabancı Dil

Başvuru Yeri

İlana Özel Şart

Araştırma

Görevlisi

Tıp Fak,(Türkçe)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji

4

1

70

70

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Mikrobiyoloji alanında Doktora yapıyor olmak

Araştırma

Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Devletler Hukuku

4

1

70

Yüksek Lisans ve Doktora için: 80

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler alanından lisans mezunu olmak Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Hizmetleri M.Y.O

Tıbbi hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi

Dokümantasyon ve Sekreterlik Prog

1

1

70

muaf

Sağlık

Hizmetleri

M.Y.O

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Doktora eğitimi sonrası En az 1 yıl Yükseköğretim Kurulularında alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.

öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kök Hücre Bilimleri

2

1

70

70

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Tıbbi Biyoloji veya Moleküler Hücre Biyolojis alanında tezli yüksek lisans ve kök hücre bilimleri alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Pediatrik ve Perinatal Patoloji Araştırmaları

1

1

70

60

Çocuk

Sağlığı

Enstitüsü

Biyoloji bölümü mezunu olmak, Biyoloji alanında Tezi Yüksek Lisans yapmış olmak Yüksek Lisans Eğitimi sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

Polimer Kimya

5

1

70

60

Fen

Fakültesi

Kimya Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak, polimer bilimi ve teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak ve lisans eğitimi sonrası Polimer Kimyası alanında en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.

Araştırma

Görevlisi

Kanser Enstitüsü

Prevantif Onkoloji

4

1

70

60

Kanser

Enstitüsü

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kanser Epidemiyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (ad res, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

27.12.2018

10.01.2019

14.01.2019

17.01.2019

22.01.2019

SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

10- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. *Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

11 .Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden açıklanacaktır.

DUYURULUR.

Unvanı

İlana Çıkılacağı Birim

Bölümü

Anabilim

Dalı/Anasanat

Dalı/Programı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

ALES

Yabancı

Dil

Başvuru Yeri

İlana Özel Şart

Öğretim

Görevlisi

Ankara Devlet Konservatuvarı

Müzik

Bilimleri

Müzikoloji

5

1

70

55

Ankara Devlet Konservatuvar

Devlet Konservatuvarlarının Piyano Sanat Dalı Mezunu olmak. Yorumculuk (Piyano) alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans öğrenimi sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Aşı Enstitüsü

Aşı Çalışmaları

5

1

70

70

Aşı Enstitüsü

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji programlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya iç Hastalıkları/Enfeksiyon Hastalıkları/Klinik Mikrobiyoloji alınında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Pediatrik ve Perinatal Patoloji Araştırmaları

1

1

70

60

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Biyoloji bölümü mezunu olmak. Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Araştırma

Görevlisi

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Pediatrik Temel Bilimler

4

1

70

70

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, İmmünoloji alanında doktora yapıyor olmak.

öğretim

Görevlisi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik

Bilimler

Bölümü

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi

1

1

70

70

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak ve dental implant tasarımı alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik

Bilimler

Bölümü

Periodontoloji

1

1

70

70

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji uzmanı olmak ve periodontal dokularda nanoteknoloji alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik

Bilimler

Bölümü

Protetik Diş Tedavisi

1

1

70

70

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi uzmanı olmak, bölümlü ve Tam dişsiz hastalarda implant tedavisi konusunda alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Bölümü

Eczacılık Temel Bilimleri

1

1

70

60

Eczacılık

Fakültesi

Biyomedikal Teknolojiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli Yüksek Lisans eğitiminden sonra Biyomürekkeple 3 boyutlu hücre basımı, 3-boyutlu biyoyazıcıların kullanımı ve OMİK teknolojileri alanlarında sertifika sahibi olmak ve bu alanlarda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Teknolojisi

Bölümü

Farmasötik

Teknoloji

5

1

70

70

Eczacılık

Fakültesi

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında Doktora yapmış olmak, lisans eğitimi sonrası ilaç taşıyıcı sistemler alanında en az 2 yıl deneyimli olmak

Öğretim

Görevlisi

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Teknolojisi

Bölümü

Farmasötik

Teknoloji

1

1

70

70

Eczacılık

Fakültesi

Biyoloji alanında lisans mezunu olmak, Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans sonrası en az 5 yıl deneyimli olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Alman Dili ve Edebiyatı

4

1

70

Almanca

85

Edebiyat

Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık alanında lisans eğitimini tamamlamış olmak,Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri Ede. Bölümü

Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı

4

1

70

60

Edebiyat

Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Türk Difi ve

Edebiyatı

Bölümü

Eski Türk Dili

4

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak Türk Dili, Eski Türk Dili alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Bölümü

Eski Türk Edebiyatı

4

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans mezunu olmak Eski Türk Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Feslefe

Bölümü

Bilim Tarihi

5

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

Edebiyat

Fakültesi

Felsefe alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

4

1

70

Fransızca

85

Edebiyat

Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji

Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

5

1

70

60

Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji alanında lisans mezunu olmak Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Ingiliz Dil

Bilimi

Bölümü

İngiliz Dil Bilimi

5

1

70

İngilizce

85

Edebiyat

Fakültesi

Dil Bilimi alanında Tezli Yüksek Lisans, Doktora veya Bütünleşik Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Antropoloji

Bölümü

Paleoantropoloji

7

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

Edebiyat

Fakültesi

Antropoloji veya Paleoantropoloji Anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans ve ya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji

Bölümü

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

4

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

Edebiyat

Fakültesi

Lisans eğitimini Arkeoloji Bölümü veya Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında yapmış olmak Arkeoloji veya Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Türk Halk

Bilimi

Bölümü

Türk Halk Bilimi

4

1

70

60

Edebiyat

Fakültesi

Türk Halk Bilimi veya Halk Edebiyatı programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Antropoloji

Bölümü

Fiziki Antropoloji

3

1

70

60

Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, yüksek lisans eğitimi sonrası Antik DNA çalışmaları alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Mütercim

Tercümanlık

Bölümü

Mütercim

Tercümanlık

(Fransızca)

5

1

70

Fransızca

85

Edebiyat

Fakültesi

Tezli Yüksek lisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans eğitimi sonrası Türk işaret Dili çevirmenliği alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. Türk işaret Dili eğitmenliği belgesine sahip olmak.

Araştırma

Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Yabancı

Diller

Eğitimi

Bölümü

Alman Dili Eğitimi

5

1

70

Almanca

85

Eğitim

Fakültesi

Alman Dili Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Yetenekliler Eğitimi

5

1

70

60

Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Temel

Eğitim

Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

1

1

70

70

Eğitim

Fakültesi

Okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olmak, Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans. Gelişim ve Aile Çalışmaları alanında.doktora yapmış olmak. Doktora eğitimi sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak

Öğretim

Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Yetenekliler Eğitimi

4

1

70

70

Eğitim

Fakültesi

Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Fen Fakültesi

Matematik

Bölümü

Topoloji

4

1

70

60

Fen Fakültesi

Üniversitelerin Matematik Bölümü Lisans programı veya Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Matematik Anabilim Dalından mezun olmak Matematik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Fen Fakültesi

Kimya

Bölümü

Anorganik Kimya

4

1

70

70

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü lisans mezunu olmak. Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında Doktora yapmış olmak. Yüksek Lisans eğitimi sonrası Anorganik Kimya, Bor kimyası ve manyetik nanokompozitler alanında en az 5 yıl deneyimli olmak, DSC-DTG, UV-VIS-NIR, HPLC ve GC-MS cihazlarının kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Fen Fakültesi

Kimya

Bölümü

Polimer Kimya

5

1

70

70

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü tezli yüksek lisans mezunu olmak, polimer bilimi ve teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak ve lisans eğitimi sonrası Polimer Kimyası alanında en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Fen Fakültesi

Kimya

Bölümü

Teorik Kimya

3

1

70

70

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Teorik Kimya alanında doktora yapıyor olmak. Yüksek Lisans eğitimi sonrası Yüksek başarımlı bilgisayar küme sistemi yönetme ve C++ dilinde programlamada en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

Araştırma

Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk

5

1

70

70

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk alanında doktora yapıyor olmak

Araştırma

Görevlisi

iktisadi ve idari

Bilimler

Fakültesi

Maliye

Bölümü

Mali Hukuk

6

1

70

60

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye, Hukuk veya İktisat alanlarının birinden Lisans derecesine sahip olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Araştırma

Görevlisi

iktisadi ve idari

Bilimler

Fakültesi

Sosyal

Hizmetler

Bölümü

Sosyal Hizmetler

4

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Devletler Hukuku

4

1

70

Yüksek

Lisans

için:60

Doktora

için:70

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler alanında lisans mezunu olmak Uluslararası ilişkiler Bölümü Devletler Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

iktisadi ve idari

Bilimler

Fakültesi

Kamu

Yönetimi

Bölümü

Yönetim Bilimleri

4

1

70

Yüksek

Lisans

için:80

Doktora

için:80

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans mezunu olmak, "Kamu Yönetimi" veya "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Kanser Enstitüsü

Prevantif ve Onkoloji

4

1

70

60

Kanser

Enstitüsü

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kanser Epidemiyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Fizik

Mühendisliği

Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği

7

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Fizik Mühendisliği Bölümü veya Fen Fakültesi Fizik Bölümü lisans mezunu olup, Fizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bölümü

Bilgisayar Yazılımı

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Makinaları

5

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Fizik

Mühendisliği

Bölümü

Genel Fizik

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Fizik Mühendisliği Bölümü veya Fen Fakültelerinin Fizik bölümü lisans mezunu olup, Fizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

inşaat

Mühendisliği

Bölümü

Geoteknik

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji

Mühendisliği

Bölümü

Hidrojeoloji

4

1

70

60

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Jeoloji veya Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Hidrojeoloji Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Bölümü

Hidrolik

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Fizik

Mühendisliği

Bölümü

Katıhal Fiziği

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Fizik Mühendisliği Bölümü veya Fen Fakültesi Fizik Bölümü lisans mezunu olmak. Fizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Bölümü

Konstrüksiyon ve İmalat

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi veya Makine Mühendisliği Fakültelerine bağlı Makina Mühendisliği, imalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Bölümü

Kontrol ve

Kumanda

Sistemleri

7

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Nükleer

Enerji

Mühendisliği

Bölümü

Nükleer

Teknolojiler

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Nükleer Enerji Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Bölümü

Proses ve Reaktör Tasarımı

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup. Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Bölümü

Endüstri

Mühendisliği

1

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapıyor veya yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında en az 5 yıl deneyimli olmak

Öğretim

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Fizik

Mühendisliği

Bölümü

Katıhal Fiziği

4

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin Fizik Bölümü mezunu olmak Katilarda hidrojen depolama alanında tezli yüksek lisans mezunu ve lisans eğitimi sonrası alanında en az 6 yıl deneyimli olmak

Öğretim

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Bölümü

Proses ve Reaktör Tasarımı

5

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla nano-sıvı kromatografisi alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Bölümü

Yapı

5

1

70

75

Mühendislik

Fakültesi

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Yapım Yönetimi alanında tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak Lisans eğitiminden sonra Yapım Yönetimi Mühendisliği alanında en az 4 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler

4

1

70

60

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Biyokimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. Biyokimya tezli yüksek lisans eğitimi sonrasında alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler

5

1

70

70

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Yaşam Bilimleri alanında doktora yapmış oimak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

1

2

70

50

Rektörlük

Fakültelerin Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunların dışında kalan Fakültelerin Mühendislik Bölümlerinden,

Fen, Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, Matematik ve Fizik Bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, bilişim teknolojileri alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Lisans eğitimi sonrası Java ve PHP ile Oracle veritabanı üzerinde yazılım geliştirme, Nesne yönelimli programlama kavramları Oracle veritabanı üzerinde analitik ve hiyerarşik sorgular yazabilme PL/SÖL,

XMl web servisleri SOAP, REST, WCF ile ilgili teknolojiler, Web teknolojileri (HTML,HTML5, CSS, JavaScript, JQuery) -Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme alanlarında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

1

1

70

50

Rektörlük

Fen ve Mühendislik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Proje ofisinde görevlendirilmek üzere; yüksek lisans sonrası belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl ulusal ve/veya uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje yazma, hazırlama ve yürütme deneyimine sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

1

1

70

50

Rektörlük

Bilişim teknolojileri alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yüksek lisans eğitimi sonrası Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.LX ağ teknolojileri konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak, CCNA (Cisco Certified Netvvork Associate) sertifikasına sahip olmak, Omurga anahtarlama yönetiminde, anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

1

1

70

50

Rektörlük

Malzeme ve Nanoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, sıvı kromatografisi-kütle spektrometrisi alanında deneyim ve sertifika sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

1

1

70

50

Rektörlük

Bilişim teknolojileri alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası "Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (US), Domain name Server (DNS), Dynamic Hoşt Configuration Protocol (DHCP) konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim alanlarında ve sanallaştırma teknolojileri alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

1

1

70

50

Rektörlük

Sağlık Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Proje ofisinde görevlendirilmek üzere; yüksek lisans sonrası belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl ulusal ve/veya uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje yazma, hazırlama ve yürütme deneyimine sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

2

1

70

50

Rektörlük

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, yüksek lisans eğitimi sonrası alanında en az 7 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

3

1

70

50

Rektörlük

Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Gitar alanında lisans mezunu olmak. Gitar alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Lisans eğitimi sonrası alanında en az 8 yıl deneyime sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

4

1

70

50

Rektörlük

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak Doktora sonrası alanında az 10 yıl deneyim sahibi olmak

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

5

1

70

50

Rektörlük

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik Lisans programından mezun olmak. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi

Rektörlük

6

1

70

50

Rektörlük

Kimya alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve (FIB-SEM) sertifikalarına sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi

ve

Rehabilitasy on Bölümü

Fizyoterapiye

Rehabilitasyon

5

1

70

70

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı'nda, Serebral palsili çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alanında, yüksek lisans eğitiminden sonra en az 5 yıllık klinik deneyime sahip olmak, Serebral palsili çocukların rehabilitasyonu ile ilgili Nörogelişimsel Terapi sertifikalı eğitimi almış olmak.

Araştırma

Görevlisi

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Bölümü

Egzersizde Beslenme ve Metabolizma

4

1

70

60

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Spor Bilimleri Fakültesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü

Spor ve Antrenörlük

6

1

70

60

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Tıp

Fakül(Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Anatomi

4

1

70

70

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Anatomi alanında Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Biyofizik

4

1

70

70

Tıp Fakültesi

Biyofizik atanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Tıp

Fakül(Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji

4

1

70

70

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapıyor olmak.

Araştırma

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Tıbbi

Mikrobiyoloji

4

1

70

70

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Mikrobiyoloji alanında Doktora yapıyor olmak, yüksek lisans eğitimi sonrası Moleküler Mikrobiyoloji alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Araştırma

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Tıp Tarihi ve Etik

4

1

70

70

Tıp Fakültesi

Tıp doktoru olmak, Tıp Tarihi ve Etiği alanında Doktora yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Acil Tıp

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Uzmanı olmak. Hastane afet ve acil durum planlaması eğiticisi sertifikasına sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3

1

70

70

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak, uzmanlık eğitimi sonrası Pediatrik hastalarda anestezi alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

CerahiTıp

Bilimleri

Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon uzmanı ve Algoloji Yan Dal uzmanı olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Biyoistatistik

3

1

70

70

Tıp Fakültesi

İstatistik Bölümü mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp) alanında doktora yapmış olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Üroloji

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Üroloji uzmanı olmak, Avrupa Üroloji Derneği Yeterlilik Sertifikası sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Dahili Tıp

Bilimleri

Bölümü

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları(Nörol

oji)

3

1

70

70

Tıp Fakültesi

Çocuk Nöroloji yandal uzmanı olmak, Nöro-elektrofizyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Dahili Tıp

Bilimleri

Bölümü

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Uzmanlık sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli, araştırma yöntemleri, makale ve proje yazımı konusunda yurt dışında eğitim almış olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Dahili Tıp

Bilimleri

Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Cerahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Göz Hastalıkları

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları uzmanı olmak, uzmanlık sonrası Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık konusunda en az 2 yıl ve en az 6 ay yurtdışı deneyimi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Kalp Damar Cerrahisi

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Dahili Tıp

Bilimleri

Bölümü

Nöroloji

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak, sağlık bilimleri; histolojik analiz yöntemleri alanında doktora sonrası en az 2 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.fTürkçe)

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Ortopedi uzmanı olmak, uzmanlık sonrası Aşil tendon tedavisi ve çocuk omurga alanında en az 1 yıl deneyimli olmak

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Dahili Tıp

Bilimleri

Bölümü

Radyasyon

Onkolojisi

3

1

70

70

Tıp Fakültesi

Fizik Mühendisliği mezunu olmak, Radyoterapi Fiziği alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans Eğitimi sonrasında alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.fTürkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Tıbbi Biyokimya

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Biyokimya alanında uzmanlık veya Doktora derecesine sahip olmak, uzmanlık veya doktora sonrası en az 1 yıl yurt dışında araştırma deneyimine sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül. (Türkçe)

Temel Tıp

Bilimleri

Bölümü

Tıbbi Biyoloji

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyoloji alanında Doktora yapıyorolmak. Lisans mezuniyeti sonrası moleküler genetik alanında yurt içi en az 2 yıl, yurt dışı en az 6 ay deneyim sahibi olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Dahili Tıp

Bilimleri

Bölümü

Tıbbi Genetik

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Biyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans eğitimi sonrası biyoinformatik alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Tıp

Fakül.(Türkçe)

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Bölümü

Üroloji

1

1

70

70

Tıp Fakültesi

Üroloji uzmanı olmak, lisans mezuniyeti sonrası Üretelial kanserlerde prognostik kriterler ve genetik alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğretim

Görevlisi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı

Diller

Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi

5

1

70

85

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversitelerin Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Latin Dili ve Edebiyatı bölümlerinden ya da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı ya da belgelemek kaydıyla bu programla ortak lisans programı yürütmüş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak. Alanında en az tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az üç (3) yıl yükseköğretim kurumlarında Latince dersi verme tecrübesine sahip olmak.

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Hizmetleri M.Y.O

Tıbbi

hizmetler ve

Teknikler

Bölümü

Tıbbi

Dokümantasyon ve Sekreterlik Prog.

1

1

70

muaf

Sağlık

Hizmetleri

M.Y.O

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Doktora eğitimi sonrası En az 7 yıl Yükseköğretim Kurumlarında alanında ders verme tecrübesine sahip olmak

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kök Hücre Bilimleri

2

1

70

70

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıbbi Biyoloji veya Moleküler Hücre Biyolojisi alanında tezli yüksek lisans, kök hücre bilimleri alanında doktora yapmış veya yapıyorolmak.