Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 21 Aralık 2018 03:55, Son Güncelleme : 21 Aralık 2018 03:57
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8- İLK BAŞVURU TARİHİ : 24.12.2018 SON BAŞVURU TARİHİ : 07.01.2019

BİRİM /BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

PROFESÖR

DOÇENT

Doktor

Öğretim

Üyesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATI

1

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GENEL SANAT TARİHİ

1

GRAVÜRLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ TARİHİ

1

ŞEHİR TARİHİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK

GENEL TÜRK TARİHİ

1

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

DİL BİLİMİ

1

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATLA İLGİLİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KURUMLAR

SOSYOLOJİSİ

1

BEDEN SOSYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

EĞİTİM FAKÜLTESİ

KİMYA EĞİTİMİ

1

ORGANİK KİMYA EĞİTİMİ VE ORGANİK KİMYADA HETERO HALKALI BİLEŞİKLER KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

GRAF TEORİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMASI OLMAK.

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

1

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

1

İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK VE ÖĞRENME NESNELERİ VE MOBİL ÖĞRENME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

1

ANALİTİK KİMYA ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK VE ECZACILIK FAKÜLTESİNDE İLGİLİ DERSLERE GİRMİŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

UYGULAMALI

MATEMATİK

1

POTANSİYEL TEORİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

UYGULAMALI

MATEMATİK

1

YÜKSEK MERTEBELİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE PERİYODİK ÇÖZÜMLER KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

FİZİKOKİMYA

1

AMİDOKSİMLİ BİLEŞİKLERLE URANYUM VE TORYUM ADSORPSİYONU ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTİRİK TESİSLERİ

1

ELEKTRİK GÜÇ KALİTESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA

1

EPİTERMAL ALTIN YATAKLARINDA PERMEABİLİTE ARTIŞ MEKANİZMALARI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

1

HİDROJELLERİN TARIMSAL ALANLARDA VE AĞIR METALLERİN GİDERİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

YER FİZİĞİ

1

JEOFİZİK YÖNTEMLERLE GÖLLERİN SİSMOLOJİK VE SİSMOTEKTONİK YAPISININ ARAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

UYGULAMALI JEOFİZİK

1

ELASTİK DALGA DENKLEMİNİN MELEZ MODELLEMESİ VE MİKROTREMÖR KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK

REKONSTRÜKTİF VE CERRAHİ

1

MİKROCERRAHİ SERTİFİKASI OLMAK.

TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARI KONUSUNDA ÇALIŞMASI OLMAK.

ENFEKSİYON

HASTALIKLARI

1

İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.

GENEL CERRAHİ

1

İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

PATOLOJİ

1

İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK YENİ DOĞAN)

1

ÇOCUK YENİDOĞAN YANDAL UZMANI OLMAK

İÇ HASTALIKLARI (ENDOKRİNOLOJİ)

1

İÇ HASTALIKLARI ENDOKRİNOLOJİ YANDAL UZMANI OLMAK.

RADYODİOGNASTİK

1

MR İLE ÖLÇÜLEBİLEN KARACİĞER YAĞ İNDEKSİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK, ÜROGENİTAL RADYOLOJİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

RADYODİOGNASTİK

1

İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

ANESTEZİYOLOJİ VE REAMİNASYON

1

İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ)

1

GASTROENTEROLOJİ YANDAL UZMANI OLMAK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI(ÇOCUK

KARDİYOLOJİ)

1

ÇOCUK HASTALIKLARI KARDİYOLOJİ YANDAL UZMANI OLMAK.

ÜROLOJİ

1

İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK

CERRAHİSİ

1

İKİNCİ DERECE YANIKLARDA TROMBOSİTE ZENGİN FİBRİN KULLANIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

VETERİNERLİK

MİKROBİYOLOJİSİ

1

VİRULANS GENİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

1

VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNU VE BESİN HİJYEN VE TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE VE REAL-TİME PCR KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

1

VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNU VE BESİN HİJYEN VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE BALIKLARDA BİYOJEN AMİNLER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

1

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

BAHÇE BİTKİLERİ

1

BAĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİTKİSEL

BİYOTEKNOLOJİ

1

TAHILLARDA DAYANIKLIK GENLERİ VE MOLEKÜLER MARKÖRLER ANALİZİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİYOMETRİ VE GENETİK

1

EKSİK GÖZLEM ANALİZLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

1

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİTKİSEL

BİYOTEKNOLOJİ

1

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

1

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KARAR VERME TEKNOLOJİSİ VE İŞ ZEKASI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GELENEKSEL EL SANATLARI PR.

1

DOĞAL LİF TAKVİYELİ KOMPOZİTİF MALZEMELER ÜRETİMİ VE BCF İPLİK TEKNOLOJİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

1

ELEKTRİK VE UYGULAMALI MATEMATİK ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR.

1

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ALANINDA VE OTOMOTİV KOMPOZİTLERİ VE HAFİF KOMPOZİTLER KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

MOBİLYA VE DEKORASYON PR.

1

YAT VE TEKNE MOBİLYALARI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

1

İÇ SU VE DENİZLERDE AĞLARIN SEÇİCİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI OLMAK.

İÇ SULAR BİYOLOJİSİ

1

İÇ SU BALIKLARINDA PESTİSİT TOKSİSİTESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI OLMAK

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.

1

YEMLER VE HAYVAN BESLEME ALANINDA VE VİTRO GAZ TESTİ (HFT) KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

ORGANİK TARIM PR.

1

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER UZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

1

CORE KUVVET ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE DEGE ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.