Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
04/12/2018 01:10:00
Yazdır

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2018-07)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Barını Ünh-ersilesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Alanına ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim Üyesi alınacaktır.

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf. nUfııs cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, dokıonı diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik dunun belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil suıav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (Uç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flaslıdisk) ortamında şalisen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi adayları; başvunı formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri uoterdeu veya resmi kunımlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik dunım belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil smav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

- Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının ' Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci " başlıklı sayfasında ver alaıı "öğretim Üyeliğine ilk Defa ıeya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu'mı bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgeniu koyulması gerekmektedir.

- Müracaat edecek adayların "Bartın Üniversitesi öğretini Üveliğiııe Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nie belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http7/www.bartin.edıı.tr) adresinden Üniversitemh/Mevzuatlar (KA YSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

- Adayların başvunı dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının "Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvunı Süreci" başlıklı vveb sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kauunu'mın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımalan gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alman diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kumlu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

Müracaat süresi itanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlanda belirtilen koşullan taşımayan ve başvunı süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacakta.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET ; İLAN ŞART

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Dr.öğr.

Üyesi

3 1

dilde dinleme üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Ebelik alanında Doktora yapmış olmak. Travmatik doğum üzerine çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Rekreasyon

Rekreasyon

Dr. öğr. Üyesi

1

1

Beden Eğilimi ve Spor Anabiliin Dalında Doktora yapmış olmak. Serbest zaman faaliyetlerine katılan bireylerin yaşam kalitesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

I

Beden Eğitimi ve Spor Eğilimi alanında doçentlik ımvanı alınış olmak. Sporcularda toparlanma konusunda çalışmaları bulunmak.

Online Sınavlara Hazırlık Eğitimlerini İncelemek İçin
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çırağan Sarayı'ndaki, Kalyoncu ve Demirören ailelerinin yaptığı düğünü, nasıl buldunuz?