İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
28/11/2018 02:27:00
Yazdır

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (ad res, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

28.11.2018

12.12.2018

17.12.2018

24.12.2018

27.12.2018

İLK BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adaylarm 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adaylarm Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

İlanın

Çıkılacağı

Kadro

Kadro

Ünvanı

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Sayısı

Başvuru Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Başvuru Yeri

Özel Şartlar

Derecesi

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik

Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi

1

Şahsen/

Posta

Http://İstanbultip.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanlığını Almış Olmak.

6

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Yabancı

Diller

Yüksekokulu

3

Şahsen/Posta

Http://Yabancidiller.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

İNGİLİZCE

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Veya Çeviribilim Alanında Lisans Mezunu Olup, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Veya Çeviribilim Alanında En Az Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış Olmak.

6

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Yabancı

Diller

Yüksekokulu

1

Şahsen/Posta

Http://Yabancidiller.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

ALMANCA

Alman Dili Eğitimi, Alman Dili Ve Edebiyatı Veya Almanca Mütercim Tercümanlık Alanında Lisans Mezunu Olup, Alman Dili Eğitimi, Alman Dili Ve Edebiyatı Veya Almanca Mütercim Tercümanlık Alanında En Az Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış, Alman Dili Eğitimi Dışındaki Bölümlerden Mezun Olanlar İçin '' Pedagojik Formasyon'' Almış Ve Alanında En Az 3( Üç ) Yıllık Eğitim Öğretim Deneyimine Sahip Olmak Ve Belgelemek.

6

Araştırma

Görevlisi

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Avrupa Birliği Hukuku

1

Şahsen/Posta

Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Özel Hukuk Veya Avrupa Birliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

1

Şahsen/Posta

Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Özel Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

1

Şahsen/Posta

Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Özel Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Karşılaştırmalı

Hukuk

1

Şahsen/Posta

Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Özel Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Hukuk

Fakültesi

Kamu

Hukuku

Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi

1

Şahsen/Posta

Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Kamu Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Hukuk

Fakültesi

Kamu

Hukuku

Mali Hukuk

1

Şahsen/Posta

Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Kamu Hukuku Veya Mali Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

1

Şahsen/Posta

Http://Edebiyat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olup, Yakınçağ Tarihi Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapmış Ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji

Tarih Öncesi Arkeoloji

1

Şahsen/Posta

Http://Edebiyat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Prehistorya /Tarih Öncesi Arkeolojisi Lisans Mezunu Olup, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Fen

Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

1

Şahsen/Posta

Http://Fen.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Fizik Bölümü Lisans Mezunu Olup, Matematiksel Fizik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Fen

Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

1

Şahsen/Posta

Http://Fen.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Genel Biyoloji Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Fen

Fakültesi

Biyoloji

Botanik

1

Şahsen/Posta

Http://Fen.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Botanik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış Olup, Botanik Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

Araştırma

Görevlisi

İktisat

Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

1

Şahsen/Posta

Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Sayısal Yöntemler Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

İktisat

Fakültesi

İşletme

Muhasebe

1

Şahsen/Posta

Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Muhasebe Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

İktisat

Fakültesi

Turizm

İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

1

Şahsen/Posta

Http ://İkti sat. İ stanbul. Edu .T r/T r/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olup, Turizm İşletmeciliği Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

İktisat

Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

1

Şahsen/Posta

Http ://İkti sat. İ stanbul. Edu .T r/T r/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Veya Maliye Bölümü Lisans Mezunu Olup, Mali Hukuk Veya Kamu Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış Ve Mali Hukuk Veya Kamu Hukuku Alanında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

Araştırma

Görevlisi

İktisat

Fakültesi

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Siyaset Ve Sosyal Güvenlik

1

Şahsen/Posta

Http ://İkti sat. İ stanbul. Edu .T r/T r/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Çalışma Ekonomisi Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

Araştırma

Görevlisi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

1

Şahsen/Posta

Http://Dishekimligi.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Biyokimya

1

Şahsen/Posta

Http://Eczacilik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Programında Veya Eczacılık Biyokimya Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Farmasötik

Mikrobiyoloji

1

Şahsen/Posta

Http://Eczacilik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Farmasötik Mikrobiyoloji Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

Araştırma

Görevlisi

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Analitik Kimya

1

Şahsen/Posta

Http://Eczacilik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

İşletme

Fakültesi

İşletme

Ticaret Hukuku

1

Şahsen/Posta

Http://İsletme.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

6

Araştırma

Görevlisi

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

1

Şahsen/Posta

Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Veya Uluslararası İlişkiler Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

İşletme

Muhasebe Ve Finans

1

Şahsen/Posta

Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Muhasebe Finansman Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Siyaset Bilimi

1

Şahsen/Posta

Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Veya Siyaset Bilimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Siyasal

Bilgiler

Fakültesi

Kamu

Yönetimi Ve Siyaset Bilimi

Yönetim Bilimleri

1

Şahsen/Posta

Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Veya Kamu Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

Araştırma

Görevlisi

İletişim

Fakültesi

Radyo

Televizyon

Sinema

Radyo Televizyon

1

Şahsen/Posta

Http://İletisim.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu Olup, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

2

Şahsen/Posta

Http://İlahiyat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca İslam Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

Araştırma

Görevlisi

Su Bilimleri Fakültesi

Deniz Ve İçsu

Kaynakları

Yönetimi

İçsu Kaynakları Ve Yönetimi

1

Şahsen/Posta

Http://Subilimleri.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Su Ürünleri Veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu Olup, İçsu Kaynakları Ve Yönetimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış Ve İçsu Kaynakları Ve Yönetimi Anabilim Dalında Doktora Eğitimini Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Su Bilimleri Fakültesi

Deniz Ve İçsu

Kaynakları

Yönetimi

Deniz Biyolojisi

1

Şahsen/Posta

Http://Subilimleri.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi Veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olup, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Araştırma

Görevlisi

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

1

Şahsen/Posta

Http://Mimarlik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Restorasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Restorasyon Alanında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

Online Sınavlara Hazırlık Eğitimlerini İncelemek İçin
2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çırağan Sarayı'ndaki, Kalyoncu ve Demirören ailelerinin yaptığı düğünü, nasıl buldunuz?