Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
23/11/2018 03:43:00
Yazdır

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı h izmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde "doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum" tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 23.11.2018 Bitiş Tarihi : 07.12.2018

Birim

Bölüm

Abd/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Argon plasma kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Uçucu külün ve borik asitin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Profesör

1

1

Partikül ve nanopartikül toksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Makromantarlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Lojit model parametreleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

1

Ölçek geliştirme ve uyarlama konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmen eğitimi ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Öğretmenlerde değer uyumu konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Eğitimde kendini gerçekleştirme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Göçmenlerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

Rasch modelinin kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Keman eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Üstbilişsel faaliyetler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Duygusal zeka konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Tarih öğretiminde kadın imajı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Tarihsel empati alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Öğretim programları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

İngilizce öğretmeninin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

İngilizce öğretiminde web teknolojilerinin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

1

1

Ürün ve ontolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Akıllı kentler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Sanayi kümeleri ve ağlar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Tarih öğretiminde kadın imajı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Tarihsel empati alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Öğretim programları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

İngilizce öğretmeninin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

İngilizce öğretiminde web teknolojilerinin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

1

1

Ürün ve ontolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Akıllı kentler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Sanayi kümeleri ve ağlar üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Ekonomi coğrafyası konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Su alma yapıları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Alüminyum alaşımları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Profesör

1

1

Narkolepsi hastalarında diyet tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplu Beslenme Sistemleri

Profesör

1

1

Maden işçilerinin beslenmeleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplum Beslenmesi

Profesör

1

1

Beslenme antropometrisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplum Beslenmesi

Profesör

1

1

Enerji harcaması üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Omuz ve omurga problemleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.

Doçent

1

1

Engellilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Fiziksel Fitness profili üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Mikroişlemciler konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Fiber optik yükselteçler üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Web tabanlı elektrik makinaları üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Katkılı plastikler üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak ve Girişimsel işlemler konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mental durum değişikliği ve standardizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Acil Bilim Dalı)

Profesör

1

1

Çocuk Acil Uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji Bilim Dalı)

Profesör

1

1

ERCP eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)

Profesör

1

1

Mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Yoğun Bakım Bilim Dalı)

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak ve hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastaların yoğun bakım süreci üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Öğrenme ve belleğin moleküler mekanizması üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak ve Enfeksiyon immünolojisi konusunda çalışmaları olmak.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?