Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : dpb
İlan Giriş : 07 Kasım 2018 00:59, Son Güncelleme : 07 Kasım 2018 09:57
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine'' uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf ortamında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf , özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüzce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından, eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Ayrıca daha önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DERECE

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

2

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı

Sosyoloji

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Aydınlatma ve Ergonomi üzerinde çalışması olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Halk Bilimi ve Ekoloji üzerinde çalışması olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili bilim dalında almış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine Programı

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tahıllar ve Bitki Fizyolojisi alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Sıcak İklim Tahılları Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Yem Bitkileri Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Konut ve Morfoloji alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakımında en az 5 yıl çalışmış olup, asbest maruziyeti ve mezotelyoma ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

En az 3 yıl uyku bozuklukları laboratuvarında çalışmış olup, polisomnografı okuma tecrübesi olmak ve uyku bozuklukları ile polisomnografi sertifikalarına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Vet. Biyokimyası

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Vet. Doğum ve Jinekoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Vet. Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojis

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Vet. Mikrobiyolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Vet. Cerrahisi

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri

Tarım Makineleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Toprak İşleme Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri

Tarım Makineleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Yenilenebilir Enerji Alanında almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Doçent

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat.ve Fen Bil.Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fransız Dili Eğitimi Alanında almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Cam fiber postların push-out dayanımları konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Asit Lazer (Er, Cr, YSGG) Sistemi ve Kombine Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Malzeme ve İşleme Teknolojisi

Mobilya ve Dekorasyon Pr.

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Elektrik ve Enerji

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Pr.

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmakoloji Alanında doktora yapmış olmak ve kardiyotoksisite konusunda çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasotik

Teknoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak ve biyomuafiyet ile biyouyumlu ortamlardaki çözünme hususunda çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik

Toksikoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Fakmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edeb.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edeb.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreci

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Meromorfik ve hormodinamik fonksiyonlar üzerinde çalışması olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Finansman

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatl.

İslam Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasında Matlab, C++, HTML, DATNET dillerinden biriyle çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasında Matlab, C++, HTML, DATNET dillerinden biriyle çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Yapısal Dinamik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kırılma mekaniği üzerinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Atık su arıtma üzerinde doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Vitiligo konusunda deneyim ve çalışması olup, mikrobiyolojide doktora yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kasık fıtığı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Otoimmün hastalıkların kardiyak tutulumu ve strain ekokardiyografi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon

Onkolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İnsidental pulmoner emboli hakkında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İnfertilite konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Prostat Kanseri üzerinde çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olup, serebral palsy ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Kornea nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Diyaliz alanında çalışmaları olup, diyaliz sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Ruhsal bozukluklarda viral hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik

Fizyolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Bitki Koruma lisans mezunu olup, lisansüstü tezlerini bitki bakteri hastalıkları üzerinde tamamlamış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Sosyal medya alanında ve çok kültürlü eğitim alanında çalışması olmak.