Dışişleri Bakanlığı, Aday Haberleşme Teknik Personel Alım İlanı

İlan Giriş : 19 Ekim 2007 09:32, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dışişleri Bakanlığı, Aday Haberleşme Teknik Personel Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığından :

SINAVLA ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

1. Haberleşme Teknik Personeli, Dışişleri Bakanlığı?nın merkez ve yurtdışı teşkilatı arasında haberleşmeyi yürüten, Bakanlığın bilişim sistemlerini tasarlayan, kuran ve yöneten, bakım ve onarımını gerçekleştiren, bilişim sistemlerinin ve haberleşmenin güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu olan ve bu alanda Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapan memurlardır.

Bu personel, gerektiğinde Bakanlığın idari ve mali işler, arşiv ve kurye hizmetleri ile genel büro işlerinde de görevlendirilebilmektedir.

2. Yapılacak sınav sonucunda, yeterlik ve başarı düzeyine göre, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. derece kadroya atanmak üzere en çok 10 Aday Haberleşme Teknik Personeli atanacaktır.

II. BAŞVURU VE SINAVLAR

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için:

1. 4 yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarının bilgisayar veya elektronik mühendisliği ile bilgisayar, elektronik ve haberleşme eğitimi veren bölümlerinden (Bakanlığın takdiri esastır) mezun olmuş olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel koşulları haiz olmak,

3. 2004, 2006 veya 2007 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı?nın (KPSS) ?KPSS 69? puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4. Yazılı sınavın yapılacağı gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (20 Kasım 1977 tarihinden sonra doğmuş olmak) gereklidir.

Başvuranlardan, ?KPSS 69? puan türünden en yüksek puan alan 75 aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde (www.disisleri.gov.tr) ?Duyurular? bölümünde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, yazılı sınavın yeri ve programı hakkında bilgiye de yer verilecektir.

NOT: Bakanlığımız Aday Haberleşme Teknik Personeli sınavına en fazla 3 kez girilebilmektedir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan bir adayın sınava gelmemesi, başka bir adayın sınava girme şansını yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yazılı sınava davet edilen adaylardan, geçerli bir mazeret sunmaksızın sınava katılmayanlar, üç kez sınava girme haklarından birini kullanmış sayılacaklardır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınavlar yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav eleme niteliğindedir. Mesleki konular, çeviri ve genel konular olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1) Mesleki konular:

Adayların aşağıdaki alanlardaki mesleki bilgileri ölçülür:

Programlama mantığı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, ağ güvenliği, yerel ve geniş alan ağları, .NET platformu, web uygulamaları, iletişim güvenliği ve temel sayısal elektronik.

2) Çeviri:

İngilizce, Fransızca veya Almanca teknik bir metnin Türkçe?ye çevirisi.

3) Genel Konular:

a) Türkçe Kompozisyon

b)Aşağıdaki konu başlıklarından oluşan test sınavı:

- Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi

- Temel Yurttaşlık Bilgisi

- Türkiye ve Dünya Coğrafyası

- Türk Kültür ve Medeniyetleri

- Matematik

Yazılı sınavın 20 Kasım 2007 tarihinde Ankara?da yapılması öngörülmektedir.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat şeklinde yapılacak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adayların mesleki konudaki bilgileri ve yabancı dile hâkimiyetleri ile kabul edilecekleri göreve uygunlukları ölçülecektir.

Ankara?da yapılacak sözlü sınavın tarihleri, yazılı sınav sonucuyla birlikte duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME

Aday Haberleşme Teknik Personeli yazılı ve sözlü sınavlarında geçer not 100 üzerinden 70'tir. Yazılı sınavlarda her bölüm için ayrı değerlendirme yapılır. Adayın yazılı sınavda başarılı sayılması için her bölümden geçer not almış olması gereklidir.

III. SINAVLARA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 30 Ekim 2007 Salı günü başlayacak ve 09 Kasım 2007 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Adayların, ikinci maddede belirtilen belgelerle, anılan tarihlerde sabah 09.00?12.30, öğleden sonra 14.00-18.00 saatleri arasında şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. GEREKLİ BELGELER

a) Eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış sınav başvuru formu (www.disisleri.gov.tr adresli internet sitesinde, ?Duyurular? bölümünde, Aday Haberleşme Teknik Personeli Sınavına ilişkin duyurudan temin edilecektir),

b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

c) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK?ten alınmış denklik belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

d) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

e) Nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

f) Son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflardan biri başvuru formuna zımbalanmadan yapıştırılmış olacak),

Yazılı eleme sınavlarını kazanacak adaylardan daha sonra tamamlayıcı belgeler istenecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU VE EK BİLGİ İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YERLER:

1) Dışişleri Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 443 nolu oda)

Balgat/ANKARA

Tel: (312) 292 13 88 ? 292 13 90 - 2921391

2) Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği

Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No:90

80860 İstinye/İSTANBUL

Tel: (212) 323 10 42 - 323 10 43

İlanen duyurulur.