İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Kaynak : dpb
İlan Giriş : 23 Ekim 2018 00:52, Son Güncelleme : 23 Ekim 2018 10:00
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018-06)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirmeleri zorunludur.

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

- Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının "Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci" başlıklı sayfasında yer alan "Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu"nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

- Müracaat edecek adayların "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri YönergesÜnde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

- Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının "Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci" başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasındanhttps://w3.bartin.edu.tr/yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

UNVAN

DRC

ADET

İLAN ŞARTI

Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkeoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Karadeniz Arkeolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim-

Tercümanlık

(İngilizce)

Dr.Öğr.

Üyesi

5

1

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

2

1

Sosyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Medeniyet epistemolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Ortaçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Endülüs ve Abbasi kültür ve medeniyet tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

2

1

Yakınçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Osmanlı döneminde karayolu ve demiryolu üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Tarih alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı döneminde kadınların mesleki eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Doçent

2

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yakın Dönem Türk tarihi üzerine biyografik çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Dr.Öğr.

Üyesi

4

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Marmara Bölgesi Yerli Ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatında şiir ve roman üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi

Doçent

2

1

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Ters yüz öğrenme konusu üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk dili bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye Türkçesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Tarih Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Tarih öğretiminde kadın imajları konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi

Matematik

Eğitimi

Doçent

3

1

Matematik Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Pedagojik alan bilgisi ve geometri öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul Öncesi dönemde müzik ve piyano eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İlköğretim alanında doktora yapmış olmak. Sınıf öğretmenliği alanında fen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bireye uyarlanmış testler üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Medikal

Biyoteknoloji

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak. Gümüş komplekslerinin sentezi ve antikanser aktiviteleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Endüstriyel

Mikrobiyal

Biyoteknoloji

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikroorganizmaların insan hücreleriyle etkileşimi ve mikrobiyal proteinler üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Akarsu peyzaj planlaması konusunda çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bitki sistematiği ve tohum bahçeleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kağıt hamuru üretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Stratejik yönetim ve örgütsel davranış konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye'nin idari yapısı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. Muhasebe mesleği konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

İktisat

İktisat Tarihi

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Eşitsizlik ve emek kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitim Sistemi konusunda çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri (Din Felsefesi)

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Pragmatizm ve hümanizm alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Atık suların arıtılması ve biyolojik arıtım konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine

Malzemesi ve İmalat Teknolojisi

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yenilenebilir enerji uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Malzeme

Doçent

1

1

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Termal bariyer kaplamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Doçent

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Peyzaj ekolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

3

1

Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Diyabetliler üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Semptom yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.