Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 20 Ekim 2018 04:12, Son Güncelleme : 22 Ekim 2018 16:16
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8) İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren ( Haftasonu veya Resmi Tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent Kadroları için Rektörliğe; Dr. Öğretim Üyesi Kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru değerlendirmeya alınmayacaktır.

İLK BAŞVURU TARİHİ 20.10.2018

SON BAŞVURU TARİHİ 03.11.2018

BİRİM /BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

Doktor Öğretim Üyesi

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FİZİK EĞİTİMİ

1

FEN TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (STEM) EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

MÜZİK EĞİTİMİ

1

SES EĞİTİMİ VE KORO EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMASI OLMAK.

MÜZİK EĞİTİMİ

1

KEMAN EĞİTİMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

1

EĞİTİM FELSEFESİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

1

TANZİMATTAN CUMHURİYETE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ

OLMAK.

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

1

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONNU

KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

GEOMETRİ

1

KİNEMATİK VE ROBOTİK MODELLEME KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

1

BANACH CEBİRLERİNİN SÜREKLİLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

1

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

1

BAĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

BAHÇE BİTKİLERİ

1

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

1

MEYVE, SEBZE VE KURU YEMİŞ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

1

İŞLENMİŞ GIDA ARTIKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GENEL JEOLOJİ

1

SİSMİTLER KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAP DİLİ VE BELEGATI

1

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1

İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ

1

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

DERMOTOLOJİ

1

KULAK-BURUN-BOĞAZ

1

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

GÖZ HASTALIKLARI

1

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

1

MİKRO CERRAHİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK (BELGELENDİRMEK KAYDIYLA) VE FASİAL PARALİZİLER KONUSUNDA ÇALIŞMASI OLMAK.

PSİKİYATRİ

1

EPİDEMİYOLOJİK ALANDA PSİKON GELİŞİMİ VE RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

PSİKİYATRİ

1

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA PSİKOLOJİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KARDİYOLOJİ

1

TAKOTSUBO KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA LEVOSİMENDAN ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KARDİYOLOJİ

1

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

1

NÜKLEER TIP

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK FİZYOLOJİ

1

PROTEİN İNHİBİTÖR ENZİM SİSTEMLERİNDE ELEKTROFORETİK ÇALIŞMASI OLMAK.

VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ

1

STREPTOCOCLARDAN TİPLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMIŞ OLMAK.

VETERİNERLİK BİYOKİMYASI

1

VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE HERHANGİ BİR MEYVE ÇEKİRDEĞİNİN DİYABET ÜZEREİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ

OLMAK.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.

1

YEMLER VE HAYVAN BESLEME ALANINDA VE SLAJ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM SANATLARI

1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

1

ŞEHİR TARİHİ VE VAN GÖLÜ HAVZASI ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

1

DİN SOSYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

PROHİSTORYA

1

BİYO ARKEOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

1

ANADOLU VE MEZOPOTOMYA ZİYAFET RİTÜELLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

YÖNETİM ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

SPOR FİZYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK ESASLARI

1

KARDİYOLOJİ ALANINDA UZMAN OLMAK.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

TÜRK HALK MÜZİĞİ

1

HALK MÜZİĞİ VEYA GİTAR ALANINDA SANATTA YETERLİLİK UNVANINA SAHİP OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

1

İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

YÖNETİM BİLİMLERİ

1

ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

HEYKEL

1

HEYKEL ANASANAT DALINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.