Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 20 Ekim 2018 04:10, Son Güncelleme : 22 Ekim 2018 09:23
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kamına dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48Mnci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

UNVANI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADFJ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Matematik ve Fen Bilimleri Eğilimi

Fen Bilgisi hgltimi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

1

Alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT KAKI. LTESİ

Türk Dili vc Edebiyatı

Yeni Türk Dili

L . .

1

t

Türk Diii ve Edebiyatı

I-... ..

Yeni Türk Edebiyatı

3

Alanında doktora vapmış olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

MüiekÜlcr Biyoloji ve Ctenecik.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

3

Felsefe

Biiitn Tarihi

5

Alanında doktora yanmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Hadis |

Alanında doktora yanmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

1

Alanında doktora yapmış olmak.

iktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Alanında doktora y apmış olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1 i 5

Alanında doklora vapmış olmak.

MUİİENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektnk-Elcktronik

Mühendisliği

Elektronik

1

3

Elektronik

materyallerin malzeme yapısı hakkında çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Geotcknik

1

Alanımla doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

2

Yaşlı bireylerde sarkopenikonusunda çalışmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

1

1

Klinik kökenli MRSA izolatlarındasincrjik andraikrobiyal etkinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.

Ebelik

Ebelik

1

3

Çocuklarda ağrı konusunda çalışmış olmak.

BULANIK MESLEK YÜKSEKOKULU

1

Çocuk Bakımı vc Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

_

]

3

|