Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 13 Ekim 2018 00:23, Son Güncelleme : 15 Ekim 2018 09:44
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

Birimi

Bölümü

Ana Bilim, Ana Sanat Dalı / Programı

Ünvanı

Derece

Adet

Niteliği

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

Sabit açılı yüzeyler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Doçent

3

1

Lie gruplarında eğriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Küme Değerli Dönüşümler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Doçent

1

1

Batı Anadolu'nun ilk Tunç çağları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Doçent

1

1

Batı Anadolu Tarih öncesi dönem mimarisi ve madenciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Marmara Bölgesi Arkaik dönemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Bakterilerde gen regülasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Kırgız folkloru üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Orta Çağ Tarihi

Doçent

1

1

İslam öncesi dönem, İran Tarihi ve Türk- İran ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

2

1

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak, Milli Mücadele Dönemi ve Bilecik tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

2

1

Yeni Çağ tarihi alanında Osmanlı Devletinin kuruluşu, Osmanlı Vakıfları ve Anadolu Beylikleri tarihi hakkında çalışmaları olmak. Bilecik tarihi ve yerel tarih üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal yöntemler

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sayısal yöntemler alanında doktora yapmış olmak, sağlık hizmetlerinde veri analitiği ve veri madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilimi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını pazarlama bilim alanından almış olmak. Pazarlama iletişimi, sosyal medya ve marka konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Maliye politikasının etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik

Doçent

2

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliğini seramik alanında almış olmak. Atık seramikler ve çağdaş seramik sanatı konusunda bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Kullanıcı merkezli tasarım alanında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Doçentliğini Tefsir alanında almış olmak.

Kur'an Tefsiri ve Kıraati konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

1

Kimyasal reaksiyon mühendisliği, katalizör geliştirme ve araç yakıt özelliklerini geliştirici maddelerin sentezi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Müdendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği

Profesör

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, jeotermal enerji sistemleri ve entegrasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doçent

3

1

Robotik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında Görüntü işleme ve Hesaplama konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, sezgisel algoritmalar ve bulanık-sinirsel sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik

Profesör

1

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. Seramik kesici uçlar, triboloji, superhidrofobik yüzeyler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Moleküler fotokimya ve enerji transfer mekanizmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doçent

2

1

Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak, sağlık hizmetlerinde memnuniyet konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Bitki Koruma Lisans mezunu olmak, Bitki Koruma A.B.D'de Doktora yapmış olmak ve Entomopatojen nematodlarının stres faktörlerine toleransları ve in vitro üretimleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.