Hacettepe Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Kaynak : Hürriyet Gazetesi
İlan Giriş : 17 Eylül 2018 09:44, Son Güncelleme : 17 Eylül 2018 12:32
Hacettepe Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmen personel çal ısırılmasına İlişkin olarak 26 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyfa Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

KOD

UNVANI

KADRO

KPSS PUAN

ARANILAN NİTELİKLER

NO

SAYISI

TÜRÜ

1

Hemşire

90

KPSSP3

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

2

Fizyoterapist

2

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

3

Fizyoterapist

1

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitimini ve/veya deneyimini kanıtlamak.

4

Diyetisyen

3

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

5

Sağlık Teknikeri

5

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık Ön lisans mezunu olmak.

6

Sağlık Teknikeri

5

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

7

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetler! Meslek Yüksekokulu Ameliyathane veya Cerrahi

Teknikerlıği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde görevlendirilmek üzere)

8

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

9

Sağlık Teknikeri

5

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

10

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak .

11

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıilık ön lisans mezunu olmak.

12

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere: affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ite ilgisi bulunmamak,

(4) 01,01.1963 ve sonrası doğumlu olmak.

(5) 657 sayılı Kanunun 53, maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek,

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel

(657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeteriidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir

(3) 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74, Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 46, Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8, Fıkra olarak "Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır,

(5) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www, hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin

htlp://www,hastane.hacet1epe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.