Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 05 Eylül 2018 04:45, Son Güncelleme : 05 Eylül 2018 04:47
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B - DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

DER.

AÇIKLAMA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, Bilgisayar ağları ve kriptoloji alanında çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Rus Dili Bilimi ve Çağdaş grameri üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, dikromat ve halokromat bileşiklerinin sentezi üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri alanında doçentliğini almış olmak, Tatar, Başkurt ve Kazak Türklerinin kültürel değerleri üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, 1. Dünya Savaşı ve Kars Şehir tarihi üzerine çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, kolon kanseri, sirtuin proteinleri ve DNA tamir mekanizmaları üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1

Tıbbi biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, inflamatuar bağırsak hastalıklarında sitokingen polimortizimleri üzerinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Parsiyel nefrektomi modelinde hemostatik ajanların etkinliği ile ilgili çalışma yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak, bitkilerin insan hücresi genotoksisitesi bitki genomu üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Klasik Rus Edebiyatı ve Rus Şiirinde Hatıraların Rolü Üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Moleküler ve uygulamalı biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, monooksigenoz ve alkol dehidrogenoz enzimleri üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, Bacillus türlerinden ksilanoz enzimleri üzerinde çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Esasları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak, Total diz ve kalça protezi ameliyatı geçiren hastalarda mesane eğitimi üzerinde çalışmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Sarıkamış Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Gastronomi turizmi ve gıda güvenliği alanında çalışmış olmak

Sarıkamış Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği veya Gastoronomi alanında doktora yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıbbi Mikrobiyolojide uzmanlığını yapmış olmak veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıp Fakültesinde doktorasını yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Patolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Fizyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Veteriner Fakültesi Lisans Mezunu olmak, ilgili alanda doktora yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak, mobil teknolojilerin eğitime entegrasyonu üzerine çalışmış olmak

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Organik kimya bilim dalında doktorasını yapmış olmak, potansiyel biyolojik aktifleri heterosiklik mannich bazları sentezi üzerine çalışmış olmak