Eskişehir ili Tepebaşı Belediyesi zabıta memuru alım ilanı

10/10/2007 10:23:00
Yazdır

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALINACAKTIR.

İLAN:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği?nin 13. maddesindeki Zabıta Memurluğuna atanma şartlarına göre boş Zabıta Memuru kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

3- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004-2006 sınavlarına girmiş 60 ve üzeri puan almış olmak.

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya Lise Dengi Meslek okulu mezunu veya 4 yıllık Fakülte mezunu olmak, (Yurtdışından mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak)

5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

6- Erkeklerde boy en az 1,67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre olmak ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark

olmamak (Boy ve Kilo tespiti Kurumumuz Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, Zabıta görevini düzenli biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak.

11- B Sınıfı Sürücü Belgesi ve Milli Eğitim Onaylı Bilgisayar Sertifikası olanlar tercih sebebidir.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
GİH Zabıta Memuru 12 10 7 4 Erkek Lise, Lise Dengi Meslek Okulu Mezunu olmak
GİH Zabıta Memuru 6 1 Kadın-Erkek 4 Yıllık Fakülte Mezunu olmak
GİH Zabıta Memuru 7 1 Erkek 4 Yıllık Fakülte Mezunu olmak
GİH Zabıta Memuru 8 1 Erkek 4 Yıllık Fakülte Mezunu olmak
GİH Zabıta Memuru 9 1 Erkek 4 Yıllık Fakülte Mezunu olmak
TOPLAM 15    

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 15.10.2007 tarihinde başlayacak ve 19.10.2007 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Tepebaşı Belediyesi Köprübaşı Caddesi No: 4 ESKİŞEHİR adresinde bulunan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya internet adresinden (www.tepebasi.bel.tr) indirilecektir.

2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir),

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. Vatandaşlık No?su olan),

4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi,

5- 2 adet yeni vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formu?na yapıştırılacaktır).

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.tepebasi.bel.tr) internet sitesinde ve ilân tahtasında yayınlanacaktır

Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 24-26 Ekim 2007 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.

Sınav Giriş Belgesi ekinde kendilerine verilen Boy ve Kilo Tespit Formunu, Belediyemiz Sağlık işleri Müdürlüğüne mesai saatlerinde başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırarak, onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav; Tepebaşı Belediyesi Köprübaşı Caddesi No:4 ESKİŞEHİR adresindeki Encümen salonunda 05.11.2007 Pazartesi günü saat 09:30?da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 05.11.2007 Pazartesi günü tamamı bitirilemediği takdirde 06.11.2007 Salı günü sözlü sınava devam edilecektir.

SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat?tan oluşacaktır.

Sınav sonuçları (www.tepebasi.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

M. Tacettin SARIOĞLU

Tepebaşı Belediye Başkanı

Bu ilan 34,830 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?