2002 Yılı KPSS Sınavı Eğitim Bilimleri Sınav Soru ve Cevapları

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
2002 Yılı KPSS Sınavı Eğitim Bilimleri Sınav Soru ve Cevapları

2002 KPSS ETM BLMLER SORULARI

1-retmen tarafndan hazrlanan retim planlar eitim srecinin teme dokusunu oluturur.. Bir retim plan drt temel boyutu iermelidir.
Aadakilerden hangisi bu boyutlardan biri deildir?
a-Eitim durumlar
b-Konu alan eleri
c-retilecek davranlar
d-Deerlendirme ilemleri
e-retmen nitelikleri

2-Ders plan hazrlamann temel amac aadakilerden hangisidir?
a-retme-renme srelerini etkili ve verimli kullanma
b-rencilerin hazr bulunuluk dzeyine uygun hareket etme
c-Uygun bilgi kaynaklarndan yararlanma
d-Bireysel zelliklerden yararlanma
e-Ders-zaman izelgesine uygun hareket etme

3-rencinin derse kar ilgisi, tutumu, dersi renip renmeyeceine ilikin gr renme rnlerini belli lde etkiler.
Bu aklamada aadakilerden hangisinin renme zerindeki etkilerinden sz edilmektedir?
a-Bilisel giri zelliklerinin gc
b-Duygusal giri zelliklerinin gc
c-retim ynteminin amaca uygunluu
d-retim aralarnn gerelerinin yeterlilii
e-retim hizmetinin etkililii

4-retim etkinliklerini gerekletirmek zere hazrlanan planlar ilevsel ve esnek olmaldr.
Bu tr zellikler dikkate alnarak hazrlanan planlarn salad en nemli yarar aadakilerden hangisidir?
a-rencilerin ilgi, ihtiya ve beklentilerini karlama
b-retmenin beklentilerini karlama
c-retim etkinliklerine sreklilik salama
d-retmenlere, bireysel almalar iin zaman kalmasn salama
e-rencileri bireysel almaya yneltme

5-Derse kar tutum, erse ilgi ve zgven aadakilerin hangisinde, renme dzeyindeki deikenlii aklama gc en fazla olandan en az olana doru sralanmtr?
a-zgven, derse ilgi, derse kar tutum
b-Derse kar tutum, derse ilgi zgven,
c-zgven, derse kar tutum, derse ilgi
d-Derse ilgi, zgven, derse kar tutum
e-Derse ilgi, derse kar tutum, zgven

6-Denizcilerin, pilotlarn, heykel tralarn ve mimarlarn ihtiyac olan boyutlu dnme yetisini ierir. Harita ve emalar okuma ve yorumlamaya, gelimi figrler izmeye olanak salar.
oklu zeka kuramna gre, yukarda anlatlan zellikler hangi zeka boyutunu tanmlamaktadr?
a- Doa zekas
b-Uzamsal zeka
c-Sosyal zeka
d-Mantksal-matematiksel zeka
e-Szel zeka

7-Ayn snfta bulunan rencilerin bilgi, beceri ve davran dzeyleri arasnda nemli farkllklar grlebilir.
Byle bir durumla karlaan retmen, snf ii retim etkinliklerini dzenlerken aadakilerden hangisine arlk vererek, ortaya kabilecek renme glklerini nemli lde azaltabilir?
a-Snfta renciler arasndaki etkileimi snrlandrmaya
b-Snftaki ortalama renciye uygun bir retim yaklamn srdrmeye
c-Her renci iin ayr program uygulamaya
d-retmen ve konu merkezli bir yaklam srdrmeye
e-rencileri hazr bulunuluk dzeylerine uygun etkinliklere sokmaya

8-Aadakilerden hangisinin, retmenlik ehliyetine katks en azdr?
a-Meslektalarla ilikiler
b-rencilerle iletiim
c-Okul aile ibirliine katk
d-zel yaamdaki tercihler
e-okul ve snftaki davranlar

9-retmen, retim etkinliklerini planlarken ncelikle aadakilerden hangisini dikkate almaldr?
a-rencilerin yakn evresinin beklentileri
b-Okul ynetiminin istekleri
c-retim programnn amalar
d-retim ara gereleri
e-rencilerin ilgileri

10-retmenin retme-renme srecinde doru ve etkili karar verebilmesi iin ncelikle aadakilerden hangisini dikkate almas gerekir?
a-Velileri
b-rencileri
c-Planlar
d-Program
e-Kapsam

11-retmenin rencilerle etkili bir iletiim kurmasnda, mesajn aadaki zelliklerden hangisini dikkate almas gerekir?
a-Gz temasyla desteklenmesi
b-Dolayl olarak iletilmesi
c-Szel olarak iletilmesi
d-Ak, net ve anlalr olmas
e-Beden diliyle iletilmesi

12-Dikkatsizlik, saldrganlk ve yalan syleme gibi istenmeyen davranlarn yaygn olduu bir snfta retmenin yapaca ilk i aadakilerden hangisidir?
a-Sorunun zerinde durmaktan kanmak
b-Sorunlu rencileri uyarmak
c-Uygun olamayan davranlar yasaklamak
d-Okul ynetiminden duruma el koymasn istemek
e-Sorunun kaynan doru olarak belirlemeye almak

13-retmen, okulda mevcut bulunan retim aralarn seerken aadakilerden hangisini dikkate almak zorunda deildir?
a-rencilerin ilgi, ihtiya ve beklentilerini
b-Snfn fiziki zelliklerini ve yapsn
c-retim aracnn temel zelliklerini
d-Okulun bulunduu evrenin sosyoekonomik dzeyini
e-rencilere kazandrlmas gereken davranlar

14-Aadakilerden hangisi, retme-renme srecinde renciye "dnt (geribildirim)" verilmesine rnektir?
a-renciye, beklenen davran renmek iin yapaca hazrlklar anlatma
b-renciye, gsterdii davrann doru olup olmadn, varsa eksik ve yanllarn bildirme
c-renciyi, beklenen davran gstermeye istekli hale getirmek iin giriimlerde bulunma
d-rencilerin, kazandrlacak davranla ilgili n bilgilerinde eksik olup olmadn kontrol etme
e-renciye, hangi davran nasl renebileceini haber verme

15-rencilere proje ve ev devi verilmesinin teme amac aadakilerden hangisidir?
a-Konularn tekrar edilmesini salama
b-Konularn gnlk yaamla ilikilendirilmesini salama
c-rencilere bamsz alma yeterlii kazandrma
d-rencilerin hazr bulunuluk dzeyini ykseltme
e-rencilere bo zamanlarn deerlendirme alkanl kazandrma

16-Aadaki retmen davranlarndan hangisinin renmeler zerinde en ok etkili olmas beklenir?
a-Konuyla ilgili ara gereler kullanma
b-rencileri kontrol altnda tutma
c-Uygun pekitirme ilemlerinden yararlanma
d-Konuyu ayrntl bir biimde ele alma
e-Konuyu farkl rneklerle sunma

17-Aadakilerden hangisi, rencilerin renme srecine katlmalarn salamada etkili bir yol deildir?
a-Ders sresince rencilere almalarnda serbestlik salama
b-Katlm gsteren rencilerin bu davranlarn pekitirme
c-Dersin ileniinde bireysel alma ve grup almalarnda n yararlanmak
d-Katlm gstermeyen rencilerin sorunlaryla ilgilenmek
e-rencilerin almalarn uygun sorularla ynlendirmek

18-Aadakilerden hangisi, eitimde "yapsalc" renme kuramna gre uygun retmen davranlar arasnda yer almaz?
a-rencilere, zerinde dnecekleri somut yaantlar kazandrma
b-rencilere, onlar bulua ynlendirecek sorular sorma
c-rencilere, etkinlikler sonunda ne reneceklerini batan syleme
d-rencileri, kazandklar somut yaantlar zerinde dndrme
e-rencileri, rendiklerini birletirip btnletirmeye yneltme

19-retmen yetitirmede kullanlan bir yntemde; retmen adaylarnn snfta sunduu dersler videoya kaydedilir. Bu kaytlar kendileriyle birlikte gzden geirilir ve bu yola istenilen trden davranlarn gelitirilmesine olanak salanr.
Bu yntemin ad nedir?
a-Mikro retim
b-birliine dayal retim
c-Birebir retim
d-Ekiple retim
e-Rol yapma

20-retme-renme srecinde nce rencilere belli yaantlar kazandrmakta, sonra da rencilerden bu yaantlar zerinde dnlerek verilen duruma bir aklama getirmeleri, soruna zm nermeleri, genellemelere varmalar vb. istenmektedir.
Bu yaklam nedir?
a-Tam renme
b-Bulu yoluyla renme
c-retimde proje yntemi
d-Bireyselletirilmi retim
e-Sunu yoluyla retim

21-Aadakilerden hangisi "oklu zeka kuramnda" tanmlanan ze dnk zekay gelitirmeyi amalayan etkinliklerden bir deildir?
a-Bireysel alma
b-Bireysel farklar deerlendirme
c-Bireysel okuma
d-Bireysel sorumluluk alma
e-Bireysel hedefler oluturma

22-birliine dayal renme srecinde retmen, tek tek rencilerin rn yerine grubun rnn dikkate almaktadr.
Bu durumun, renme srecinde nasl bir etki yaratmas beklenir?
a-renmelerin ksa srede gereklemesi
b-rencilerin kendi sorumluluklarn dnmeleri
c-renciler arasnda etkileimin azalmas
d-Grupta alma katlm ve ilginin azalmas
e-Grup yeleri arasnda dayanmann artmas

23-Her renci, bilisel, duyusal ve devimsel zellikleri birbirinden farkldr.
Bu durumu dikkate alan bir retmen, okulda retim srecini nasl dzenlemelidir?
a-Ders ilerken, snfta ortalama bir renciyi dikkate almal
b-eitli retim, strateji, yntem ve tekniklerden yararlanmal
c-Her renci iin ayr bir retim etkinlii hazrlamal
d-rencilere, yardmlama sorumluluunu vermeli
e-Her renci iin ayr bir program hazrlamal

24-retim yntemlerinden birisi olan, "gsterip yaptrma yaklam" aadakilerden hangisi iin uygundur?
a-Olgu ve olaylar aklama
b-Kavram gelitirme
c-Bamsz alma alkanl kazandrma
d-birlii ve paylam artrma
e-Devimsel beceri kazandrma

25-Aadakilerden hangisi, retim teknii olarak da kullanlan "beyin frtnas"nn baarya ulamasn engeller?
a-Dncelerde nitelie de nem verilmesi
b-zendirici bir ortam oluturularak katlmclarn serbest konuabilmelerini salanmas
c-Dncelerin ifadesi srasnda eletirilerin nlenmesi, deerlendirmenin sonraya braklmas
d-Dncelerin ifadesinde bireylerin ynlendirilmesi, grlerin dzenlenmesi
e-Dncelerin retilmesi ve gelitirilmesine nem verilmesi

26-Tam renme uygulamalarnda, renciler arasndaki renme hz ve renme dzeyi farkllklarn azaltmak iin eksiklikleri tamamlayc renme etkinliklerine yer verilmesi nerilir.
Aadakilerden hangisi bu tr tamamlayc renmeler iin nerilen yntemler arasnda yer almaz?
a-Ek sre iinde, ncekinden farkl bir yntemle yaplan retim
b-Programl retim olanaklarndan yararlanlarak yaplan retim
c-Dersteki retim giriimini bir daha tekrarlama
d-Gruplar iinde eksikliklerin gzden geirilmesi yoluyla birbirinden renme
e-retmen veya zel retici tarafndan birebir retim

27-Aadakilerden hangisi snf kurallarnn belirlenmesinde retmenin dikkate almas gereken noktalardan biridir?
a-Kurallarn rencilerin de katlmyla belirlenmesi
b-Kurallarn okul ynetimine ve retmenlere braklmas
c-Kurallara uymayanlara verilecek cezalarn bildirilmesi
d-Kurallarn renciler tarafndan zgrce belirlenmesi
e-Kurallarn kesin ve deimez bir biimde olmas

28-Snf iinde gdlenmenin yetersiz olduu durumlarda renme glkleri kolay kolay alamamakta; bu gibi glklerin ykc etkileri artmaktadr.
Bu tr durumlarda ne yaplabileceine ilikin nerileri gelitirirken aadaki alanlarn en ok hangisindeki bilgi birikiminden yararlanlabilir?
a-Geliim psikolojisi
b-renme psikolojisi
c-Okul Ynetimi
d-Eitim Tarihi
e-Eitim Sosyolojisi

29-Ortalama bir renciye gre daha hzl renen rencilerin bulunduu snflarda, nlem alnmazsa disiplin sorunlar kabilir.
Aadakilerden hangisi bu tr sorunlar nlemede en uygun yaklamdr?
a-Hzl renenlerin kontrol altnda tutulmas
b-Grupla alma tekniklerinden yararlanlmas
c-Snf ii etkinliklerin rencilerin katlmyla planlanmas
d-Farkl renme dzeyinde olan rencilere uygun etkinliklerin seilmesi
e-Snfn geneline uygun bir planlama yaplmas

30-Hedeflerle ierik arasndaki ilikilerin belirlenmesini salayan belirtke tablosunun en nemli yarar aadakilerden hangisidir?
a-Eitim etkinliklerine ipular vermesi
b-retim planlarna teme oluturmas
c-Dersin zel hedeflerinin nem derecesine iaret etmesi
d-Dersin nitelerinin srasn belirtmesi
e-Dersin kapsamn nitel ve nicel olarak zetlemesi

31-Aadakilerden hangisi bir lme ilemdir?
a-Bir yazl yoklamadaki cevaplar iin puanlama anahtarnn hazrlanmas
b-Szl yoklamada bir rencinin verdii cevaplarn doruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
c-Snfn bir snavdaki baar ortalamasnn bulunmas
d-rencinin bir dersten baarl saylp saylmayacana karar verilmesi
e-Bir snavda baarl saylabilmek iin, gerekli olan en kk puann belirlenmesi

32-Bir rencinin aadaki zelliklerinden hangisi zerinde yaplacak lme ilemi dolayl lmeye rnektir?
a-Akademik baars
b-Sahip olduu kitap says
c-Devam ettii ders says
d-Arkada says
e-Boyunun uzunluu

33-Aadaki lme sonularndan hangisi "oranl lekle" elde edilmi olabilecek llere bir rnektir?
a-Anne babann eitim dzeyleri
b-Okulun niversiteye giri snavna gre sralar
c-Akademik baar ve okula ynelik tutum arasndaki iliki
d-rencilerin boylar
e-Snflarn genel baar dzeyleri

34-Aadakilerden hangisi, birden fazla renme sonucuna dayal bir deer elendirmede verilecek kararn doruluunu artrc nlemlerden biri deildir?
a-Niteliksel gzlem sonularna daha byk bir arlk verilmesi
b-Arlklandrmada, aralarn gvenilirliinin dikkate alnmas
c-Arlklandrmada, aralarn geerliliinin dikkate alnmas
d-Karar vermede kullanlacak ltn eldeki lme sonular cinsinden ifade edilmesi
e-Amaca uygun nitelikli bir ltten yararlanlmas

35-Aadakilerden hangisi seme amacna ynelik bir testin kullanlmasn gerektirir?
a-rencilerin bir konudaki gl ve zayf ynlerinin ortaya karlmas
b-Sklkla karlalan yanl renmelerin belirlenmesi
c-ngilizcesi en ileri dzeyde olan kiinin belirlenmesi
d-Bir nite ilendikten sonra hedeflere ulalma derecesinin belirlenmesi
e-Bir programda hedeflerin ne kadarna ulaldnn belirlenmesi

36-Bir matematik retmeni, "blme ilemine" balamadan nce rencilerinin bu konuyu temel oluturacak bilgilerinin olup olmadn belirlemek istemektedir.
Bu retmenin, rencileriyle ilgili aadaki lmelerden ncelikle hangisini yapmas gerekmektedir?
a-rencilerin konuya kar ilgi duyup duymadklarn ortaya koyma
b-rencilerin konunun renilmesiyle ilgili nkoullar renip renmediklerini belirleme
c-rencilerin dersteki genel baar dzeylerini ortaya koyma
d-Matematikteki hedeflerin gerekleme dzeyini saptama
e-Aile ve okul arasnda ibirlii olup olmadn saptama

37-Bir retmen, deerlendirmede u amalara hizmet etmeyi dnmektedir.
I.rencilerin birbirine gre baar dzeylerini belirleyerek ileri ve geri renciler iin ek nlemler alma
II.Ders sresince rencilerin renme eksikliklerini belirleyerek bunlar, tamamlayc etkinliklerle giderme
III.Dnem sonunda rencilerin bu dersten alacaklar notu belirlerken snf ortalamasn dikkate alma
Bu retmen, I, II, III numaral amalar iin hangi tipte birer deerlendirme yapmaldr?
I. Ama II.Ama III.Ama
a- Bal Mutlak Ba
b- Mutlak Mutlak Bal
c- Bal Bal Mutlak
d- Mutlak Bal Bal
e- Bal Mutlak Mutlak

38-Trke dersinde, anlatm zerinde durulurken bir rencinin zgn bir yk yazmas, aadaki davran dzeylerinin hangisine rnek olabilecek bir dzeye eritiini gsterir?
a-Kavrama
b-Hatrlama
c-Deerlendirme
d-Analiz
e-Sentez

39-Aadakilerden hangisi; eitimin hedefleriyle ilgili snflamada duyusal alan iinde yer alr?
a-Bir mzik aleti alma
b-Toplama ilemi becerisi
c-Bilgisayarda "kelime ilem" programn kullanma
d-Topluluk karsnda konuma
e-Fen bilgisine ynelik tutum

40-Bir testten alnan puanlarla ilgili olarak yalnzca standart sapmann kk olduunu, dier bir deile bal deikenliin az olduunu bilen bir kii aadakilerden hangisini syleyebilir?
a-Test puanlar ranjnn byk olduunu
b-Test iin verilen cevaplama sresinin yeterli olduunu
c-Test puanlarnn "normal dalma" benzer bir dalm gsterdiini
d-rencilerin testte baarl olduklarn
e-rencilerin Testte llen zellik bakmndan birbirine benzer olduunu

42-Bir lme arac veya ynteminin objektif olmas ne demektir?
a-Bamsz planlayclar kullanldnda bunlarn ayn sonuca ulamas
b-Maddelerin (soru) uygun glk dzeyinden seilmesi
c-Uygulama koullarnn deimemesi (standart olmas)
d-Puanlamann yaln ve kolay olmas
e-Cevaplama srasnda kopya ekilmesine olanak vermemesi

43-Bir retmen yalnzca "okuduunu anlama becerisi anlamada kullanlacak bir yazl snav hazrlamak istemektedir.
Aadakilerden hangisi bu snavda elde edilecek puanlarn gvenilirliini ve geerliini artrmaz?
a-Objektif tipte olamayan sorular iin ayrntl puanlama anahtarnn hazrlanmas
b-Bir rencinin btn cevaplarnn okunmas ve sonunda renci hakkndaki izlenimler de dikkate alnarak tmne birden bir puan verilmesi
c-Snav katlarnn birden fazla puanlayc tarafndan puanlanarak puanlarnn ortalamasnn alnmas
d-Cevaplarn ayn puanlayc tarafndan, sralar deitirilerek ikinci kez puanlanmas ve puanlar arasnda fark varsa bir daha puanlama yaplmas
e-abuk cevaplanabilen trden, ok sayda soru sorulmas

44-"Gvenilirlii yksek bir test sonucunun geerliinin dk olmas" riski, aadaki durumlarn hangisinde en fazladr?
a-Test puanlarnn i tutarllk katsays dk grnmekte; ancak, test kapsam yoklamak istenen kritik davranlar iermektedir.
b-Test maddelerinin ayrt edicilii dk, test kapsam dar tutulmu ve uygulama denetim altnda tutulamamtr.
c-Test puanlarnn standart hatas byktr; ancak, testte ok sayda ve eitli konulardan sorular vardr.
d-Test puanlarnn kararll yksektir; ancak, test kapsam llecek davranlar rneklemede yetersiz kalmtr.
e-Test puanlar beklenene yakn biimde dalmakta, test kapsam llmek istenen davranlar rnekler grnmektedir

45-lkretim 8. snfta uygulanan bir baar testinin sonular, rencilerin sonraki renimlerinde farkl programlara ynlendirilmeleri amacyla kullanlabilir mi?
Yukardaki soruyu soran bir kii yapaca geerlik almas iin ncelikle testin hangi zelliini incelemelidir?
a-erdii sorularla ilgili puanlarn birbiriyle korelasyonu
b-Ayn snf dzeyindeki ders notlaryla korelasyonu
c-Testin yazm, izim ve dzenleme kurallarna uygunluunu
d-Ortaretim dzeyindeki baary yordama gcn
e-lkretim konularn kapsama derecesini

46-Son yllarda, klasik lme ve deerlendirme yntemlerinin yan sra, aratrma yapma becerileri, problem zme becerileri, sosyal beceriler, duyusal alana ynelik gelimeler, yaratclk gibi zellikler de her ders ve konu alannn ierisinde ele alnmakta; rencilerin renme srecinde gsterdikleri performans ve ortaya koyduklar rn, renci ve retmen tarafndan birlikte deerlendirilmektedir.
Bu yaklamn amac aadakilerden hangisi olamaz?
a-st dzey becerilerin llmesine nem verme
b-Kiilerde toplumsal becerilerin gelimesini destekleme
c-retim etkinliklerini daha ok retmen merkezli hale getirme
d-retmenleri eitli yntemlerden yararlanmaya yneltme
e-Gnlk hayattaki problemlerle baa kma becerilerini gelitirme

47-"rn rneklerine ve bireysel gelime bakarak deerlendirme" yaklamnn retmene salad en nemli yarar aadakilerden hangisidir?
a-Snflar arasndaki renci baarsn karlatrmas iin veri salamas
b-rencilerin herhangi bir zamanda neyi ne kadar rendiinin kolayca grlebilmesini salamas
c-renci baarsn dier rencilerin baarlaryla karlatrma kolayl salamas
d-Kullanlan renim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine k tutmas
e-rencinin geliimindeki aamalar bir btn olarak izlemeye olanak tanmas

48-lme sonucunun hangi zellii, arlkl ortalama hesaplanrken bu lme sonucuna daha byk arlk verilmesi iin bir gereke olamaz?
a-Kullanl yksek bir testten elde edilmi olmas
b-Standart hatalarn kk olmas
c-Kapsamnn daha geni olmas
d-Daha nemli hedeflerle ilgili olmas
e-Geerliinin yksek olmas

49-Aadakilerden hangisi okuldaki rehberlik hizmetlerinin en st dzeydeki sorumlusudur?
a-Koordinatr danman
b-Okul mdr
c-Psikolojik danman
d-Milli Eitim Mdr
e-Snf retmeni

50-Bran retmenlerinden beklenen en nemli rehberlik grevi aadakilerden hangisidir?
a-rencilerin duygusal sorunlarn saptama
b-rencileri yeteneklerine uygun alanlara yneltme
c-rencilere deiik meslekleri tantma
d-rencilerin sosyal becerilerini gelitirici faaliyetler dzenleme
e-rencilerin, kendi derslerine kar ilgilerini artrmaya alma

51-lkretim 8.snftaki bir renciye eitsel ve mesleki ynlendirme yapan bir psikolojik danman, ncelikle aadaki bireysel zelliklerden hangisi zerinde durmaldr?
a-Yetenekler
b-Deerler
c-Tutumlar
d-Tercihler
e-nanlar

52-Etkili ders alma yollarn retmek ve zamann verimli kullanlmasn salamak, aadaki rehberlik eitlerinden hangisinin grev alanna girer?
a-Kiisel rehberlik
b-Mesleki rehberlik
c-Uyum salayc rehberlik
d-Dzeltici rehberlik
e-Eitsel rehberlik

53-Bir okulda, aadaki hizmetlerden hangisini yerine getirecek kiinin, rehberlik ve psikolojik danma alannda uzman olmas art deildir?
a-rencileri meslee ynlendirme
b-rencilerin duygusal sorunlarn zme
c-rencilere, hedef alnan davranlar retme
d-Anne-babalar, ocuk yetitirme konusunda bilgilendirme
e-rencilere, karar verme stratejilerinde yardm salama

54-Okula yeni balayan rencilere ilk nce salanacak rehberlik hizmeti aadakilerden hangisidir?
a-Okulda baarl olma yollarn anlatma
b-Yetenek ve ilgilerini belirleme
c-Arkada edinmelerine yardmc olma
d-Okulu ve okulun kurallarn tanmalarn dalama
e-Rehberlik ihtiyalarn belirleme

55-Mevlana'nn "gel, kim olursan yine gel" deyii aadaki psikolojik danma ve rehberlik kavramlarndan hangisini yanstmaktadr?
a-Koulsuz kabul
b- gr
c-Empati kurma
d-Deerlilik
e-Badam

56-"Kendini tanma" kavramnn anlam aadakilerden hangisidir?
a-Kendisini bakalarnn gzyle grebilme
b-Kendine tam olarak gvenebilme
c-Kendi gizilg ve deneyimlerini doru deerlendirebilme
d-Bakalarnn ynelttii eletirilere ak olma
e-Kendine kar yarglayc olabilme

57-Aadaki yaklamlardan hangisi, "insan yalnzca, d belirtilere bakarak anlamak olanakszdr, bireyin i dnyasna da nfuz etmek gerekir" grn savunur.
a-Sosyal renme yaklam
b-Fenomonolojik yaklam
c-Aklc-duygusal yaklam
d-Bilisel yaklam
e-Davrana yaklam

58-retmen-renci ilikisinin salkl olabilmesi iin aadakilerden hangisi gerekli deildir?
a-retmenin olaylara rencinin gzyle bakabilmesi
b-retmenin, baarl olsun olmasn tm rencilere eit lde deer vermesi
c-retmenin, retme-renme etkinliklerinde rencilerin gereksinimlerini temel almas
d-retmenin renim dzeyinin velilerinkiyle denk olmas
e-retmenin iten ve drst olmas

59-Birisiyle konuurken "sskalamsn" yerine "incelmisin", "ikosun" yerine "toplu grnyorsun" demek hangi tr iletiim diline rnektir?
a-Sen dili
b-Biz dili
c-Ben dili
d-z sayg zedeleyici dil
e-z sayg gelitirici dil

60-niversite rencilerinin akademik baarlrn artrmak isteyen bir danman iin aadakilerden hangisi en son dikkate alnacak bir zelliktir?
a-Ders alma koullar
b-Alana duyulan ilgi
c-Duygusal sorunlar
d-Aile sorular
e-Hobiler

61-ocuun hatal davranlarn dzeltmeye ynelik aadaki yaklamlardan hangisinin, onun kendisine saygsn zedelemesi olasl en fazladr?
a-Byk bir riske girmeden, hatal davrannn sonucunu yaayarak grmesini salamak
b-Bu tr hatal davran srdrenlerin bana gelenleri ona anlatmak
c-Kt bir ocuk olduu iin hatal davrandn sylemek
d-Uygun davran rneklerini gstererek bunlar uygulamasn salamak
e-Uygun davrann pekitirip hatal davrann pekitirmemek

62-Babas ile srekli attklarndan yaknan bir danana verilebilecek aadaki tlerden hangisi, "hmanist yaklamda" bireye sayg ilkesine aykrdr?
a-Huzursuzluktan kurtulmak iin babann isteklerini yerine getirmelisin
b-Babana kar duygularn onu krmadan ama rahata ifade etmelisin
c-Babana gcendiini ona aklamann daha uygun yollarn dnmelisin
d-Babann sana kar duygularn doru deerlendirip deerlendirmediini aratrmalsn
e-Babanla ilgili yaantlarn daha etraflca deerlendirmelisin

63-Aadakilerden hangisi, konuurken bakalaryla gz temas kuramayan bir rencinin bu durumu iin bir aklama olamaz?
a-Ulalmaz grnme istei
b-liki kurmakta ekingenlik
c-Kenedine gven eksiklii
d-Yakn iliki kurmakta kayg
e-Utangalk

64-Benlik kavram olduka olumsuz olan Hasan, src belgesi almak iin girdii snavda baarsz olmutur.
Hasann baarszl aklamak iin aadaki ifadelerden hangisini kullanmas en yksektir?
a-Bu snavda ok az kii baarl olmutur
b-Snav komisyonu bana kar objektif deildi
c-Araba kullanmay hibir zaman renemeyeceim
d-Bu snavda bu kadar heyecanlanacam beklemiyordum
e-Dn ansz bir gnmdeydim

65-Ergenlik andaki bir gen, arkadalar arasnda fazla sevilmedii iin zlmektedir.
Bu gence yardmc olmada aadakilerden hangisinin en etkili olmas beklenir?
a-Teselli etmek
b-t vermek
c-Yeni arkadalarla tanmak
d-Sosyal beceri kazandrmak
e-Yalnzla altrmak

66-Aadakilerden hangisi, boanm anne-babalarn, ocuklarnn boanma sonrasndaki koullara uyumunu salamak iin yapmalar gerekenlerden biri deildir?
a-Birbirine kar hogrl olmak
b-ocuklara kar tutarl davranlarda bulunmak
c-ocuklarla ilgilenmeyi srdrmek
d-ocuklara olan sevgilerinin srdn gstermek
e-ocuklaryla her gn grmek


67-Aadakilerden hangisi, ocuklarn sosyallemesine katkda buluna birincil kaynaklar arasnda yer almaz?
a-Okul
b-Arkadalar
c-Aile
d-retmenler
e-Kitaplar

68-ocuun, aadakilerden hangisi karsnda iddete bavurmas beklenir?
a-Genel uyum davran
b-Bamllk
c-Farkl gr
d-Engelleme
e-Mutsuzluk

69-lkretim birinci snfnda olan Ali ile lisenin birinci snfnda olan ablasnn bilisel geliim asndan hangi dnemlerde olmas beklenir?
AL- ALNN ABLASI
a-Somut lemler- Soyut ilemler
b-Duyusal devinim- Soyut lemler
c-Soyut lemler -lem ncesi
d-lem ncesi -Soyut lemler
e-lem ncesi -Somut lemler

70-Erikson'un geliim kuram asndan bakldnda, ergenlik dneminde kyden kente g edenler zerinde, gle ortaya kan toplumsal sorunlarn ncelikle nasl bir etki yapmas beklenir?
a-Soyut ilemler dneminden ok hzl gemelerine yol amas
b-Toplum iindeki rolleri konusunda karmaa yaamalarna yol amas
c-Temel gven duygusunu kazanmalarn nlemesi
d-Olumlu bir benlik kavram gelitirmelerini engellemesi
e-Zihinsel geliimi yavalatmas

71-niversite son snf rencisi Ahmet'in depremle ilgili dorudan bir yaants yoktur. Ancak, televizyonda depremzedeleri grnce gzyalarn tutamamakta ve bu nedenle erkek arkadalar tarafndan "kz gibi davranmakla" sulanmaktadr. Duyarl bir insan olan Ahmet, daha ok kendi cinsinden kiilerle hareket etmekte, kar cinsle uzun sreli duygusal ilikiler kurabilmektedir.
Buna gre Ahmetin alama davrann aadakilerden en iyi aklar?
a-Androjen cinsel rol kimliine sahiptir
b-Erkek cinsel rol kimliini henz gelitirememitir.
c-Annesiyle zdeim kurmutur
d-Homoseksel eilimleri vardr.
e-Kar cinse ait bir cinsel rol kimliine sahiptir.

72-Ergenlik dnemine, yatlarna gre erken giren bireyler iin aadakilerden hangisinin doru olma olasl en azdr?
a-Arkada grubundan daha ok etkilenmeye balamas
b-Yatlarndan kklerle arkadal tercih etmeleri
c-Zeka geliiminde yatlaryla ayn dzeyde olmas
d-Zeka geliiminde yatlarnn biraz ilerisinde bulunmas
e-Yatlarndan byklerle arkadal tercih etmeleri

73-11 Eyll 2001 tarihinde ABD'de yaanan terr eylemlerinden bu yana baz ocuklarn, oyunlarda eitli malzemelerden kuleler yaptklar ve oyuncak ya da hayali uaklar arptrarak bunlar devirdikleri gzlenmitir.
Bu durum, aadaki geliim psikolojisi kavramlarndan hangisine bir rnektir?
a-Byme
b-Olgunlama
c-Kritik dnem
d-Tarihsel zaman
e-Gelime

74-Plaget'e gre, insanda zihinsel geliimin tamamland dnem aadakilerden hangisidir?
a-Okula balama ya
b-ocukluun sonu
c-Ergenliin sonu
d-Yetikinliin sonu
e-Drdnc ya sonu

75-Sava her koulda yanltr ve amac ne olursa olsun insanlara zarar verir. Bunun yerine iletiime dayal, karlkl sayg ieren zmler bulunmaldr?
Savala ilgili bu yorumu yapan birey Kohlberg'in ahlak geliimi kuramna gre aadaki evrelerin hangisinde olabilir?
a-yi ocuk
b-Yasalara uyma
c-Saf karc eilim
d-Evrensel ahlak ilkeleri
e-Ceza ve itaat

76-Bir uzman, on aylk bir ocuun annesine "artk bu aylardan sonra onunla sk sk konumalsn. Bu dnem onun ilk szcn retebilmesi iin nemli bir dnemdir" demitir.
Uzman bu szleriyle, dil geliimi asndan aadakilerden hangisinin nemini vurgulamaktadr.
a-Oyun
b-Kritik dnem
c-Deneyim
d-Zeka ya
e-Uyarc eitlilii

77-Aadakilerden hangisi, ergenlik dneminin bandaki hzl bedensel deimenin dorudan bir sonucu deildir?
a-Sakar davranlarn oalmas
b-D grnteki deimelere duyarlln artmas
c-Zararl alkanlklara ilginin ortaya kmas
d- Cinsel ilginin artmas
e- Fiziksel grne ilgi ve zenin artmas

78-Psikososyal geliim kuramna gre, psikososyal geliim aadakilerden hangisine bal olarak ortaya kar?
a-Kiiler aras ilikilere
b-Biyolojik geliime
c-Ahlak geliimine
d-Tesadfi olaylara
e-Doutan getirilen baz olaylara

79-Bir davrann "renilmi davran" olarak nitelenebilmesi iin,
I.alkol ve ila gibi bir etkene bal olarak ortaya kma
II.bireyde, belirli bir yaantdan sonra grlme
III.nispeten kalc olma
IV.bedensel bir deiiklie bal olmadan ortaya kma
zelliklerinden hangisine sahip olmas gerekir?
a-Yalnz III
b-Yalnz II
c-I-II-III
d-II-III-IV
e-I-IV

80-Aadakilerden hangisi renme sonucu oluan bir davran deildir?
a-Srcnn krmz grnce frene basmas
b-rencinin 2*5'in 10 ettiini sylemesi
c-iddetli bir grlt olduunda bebein gzlerini kapamas
d-Postacnn girdii sokan ismin levhaya bakmadan sylemesi
e-ocuun yemekten sonra dilerini fralamas

81-Aadakilerden hangisi renme srecinde rol alan d etkenlerden biridir?
a-lgi-tutum
b-renme gds
c-Zeka dzeyi
d-Alkanlklar
e-Ders kitab

82-Aadaki davranlardan hangisinin en abuk ve en kolay renilmesi beklenir?
a-Bir hipotezi dorulamak iin kullanlabilecek bir deney renme
b-Bir rnei mikroskopta inceleme
c-Yaad yeri temiz tutma alkanl kazanma
d-Kendini topluma hizmet yoluna adama
e-Bir terimin kitaptaki tanmn aynen syleme

83-Doutan grme engelli bir yetikin ameliyat sonras grme yetisini salasa da bu yetiyi kullanma dzeyi, doutan beri iyi gren biriyle ayn olmaz.
Bu durum aadakilerden hangisinin etkisini gsteren bir rnektir?
a-Toplumsal uyum
b-Deneyim
c-Olgunlama
d-Byme
e-Bireysel farkllklar

84-Aadaki renme yaklamlarndan hangisi "insanlar grdklerini btn olarak alglar. Btn, onu oluturan paralarn toplamndan fazladr" gr zerine temellendirilmitir.
a-Klasik koullanma
b-Gestalt renme
c-renmede bilgi ilem modeli
d-Sosyal renme
e-Edimsel Koullanma

85-Bir anne, bebeini yedirmeye balamadan nce, her seferinde ona mama nl takmaktadr. Bir sre sonra bebek, mama nln grr grmez mamas gelmi gibi sevin lar atmaya balamtr.
Bu koullanmann sonunda mama nl, klasik koullanmadaki,
I.koulsuz uyarc
II.koullu uyarc
III.ntr uyarc
elerinden hangilerinin ilevini stlenmitir.
a-Yalnz III
b-Yalnz II
c-Yalnz I
d-II-III
e-I-II


86-Edimsel koullanmann temelini oluturan ilke aadakilerden hangisidir?
a-Koullu uyarc, koulsuz uyarcdan nce verilmelidir
b-Davran, ortaya kard sonutan etkilenir
c-Tepki,koulsuz uyarcyla birlikte verilen ntr uyarcya da genellenir
d-Tekrar, uyarc-tepki ban kuvvetlendirir.
e-Problem zmede, deneme-yanlma nemlidir

87-lk kez enjektr grdnde herhangi bir korku belirtisi grlmeyen bir ocuk, a olduktan sonra enjektr her grdnde alamaya balamtr.
ocuun bu alama davran aadakilerden hangisidir?
a-Edimsel koullanma
b-Kavrayarak renme
c-Bilisel renme
d-Gzlem yoluyla renme
e-Klasik koullanma

88-Klasik (tepkisel) koullanmann gereklemesi iin aadakilerden hangisi zorunludur?
a-Davrann tekrar edilmesi
b-Koullu uyarcnn genellemesi
c-Davrann cezalandrlmas
d-Koulsuz uyarcyla ntr uyarcnn elenmesi
e-Davrann ekillendirilmesi

89-Matematik snavna hazrlanp snavdan iyi puan alan rencinin matematik dersine daha fazla almaya balamas, aadakilerden hangisine bir rnektir.
a-Klasik koullanma
b-Kavrayarak renme
c-Gizli renme
d-Gzlem yoluyla renme
e-Edimsel koullanma

90-Tuttuu takmn her mana giden bir taraftar, takmn srekli kaybetmesi zerine, yava yava malara gitmekten vazgemitir.
Edimsek koullanma ilkelerine gre, taraftardaki bu davran deiiklii aadakilerden hangisine bir rnektir?
a-Ba kurma
b-Ayrt etme
c-Snme
d-Unutma
e-Davran biimlendirme

91-Snfta problem zme altrmas yapan bir retmen, rencilerine, doru zdkleri her be problem iin bir puan vermektedir.
Bu retmenin kulland pekitirme tarifesi aadakilerden hangisine bir rnektir?
a-Sabit oranl
b-Deiken aralkl
c-Rasgele
d-Deiken oranl
e-Sabit aralkl

92-Aadakilerden hangisi olumsuz pekitirmeye bir rnektir?
a-Oyuncak arabalarn birbirine arparak kran bir ocuun srekli azarlanmas
b-Kfrl konuan bir ocuun bu davrannn sk sk glerek karlanmas
c-izgi film izlenmesine izin verilmeyen bir ocua, devlerini zamannda tamamlandnda izgi film izlemesi iin izin verilmesi
d-Kardeine vurarak onu zen bir ocuun bu davrannn grmezden gelinmesi
e-Evin iinde topa tekme atarak oynayan bir ocuun topunun elinden alnmas

93-Evine ilk kez bulak makinesi alan bir ev hanm bu makineyi kullanmay eitli ekillerde renebilir.
Bu ev hanmnn aadaki davranlarndan hangisini gstermesi deneme-yanlma yoluyla renmeye altn gsterir?
a- Makineyi kullanan arkadann davranlarn izlemesi ve onlar yapmaya almas
b-Makinenin kullanma klavuzunu okuyup orada yazlanlar uygulamaya almas
c-Makinenin deiik dmelerini kullanarak bunlarn neye yaradn bulmaya almas
d-Televizyon reklamlarndaki kiinin makineyi nasl altrdn gzleyerek onun gibi yapmaya almas
e-Makineyi kuran servis elemannn sylediklerini hatrlayp onlar uygulamaya almas

94-Dmelerle motifle oluturma oyununu ok seven bir ocuk, kendisine verilen ayn renk ve byklkte, fakat farkl bir marka tayan dmeyi "bu farkl" diye kabul etmemitir.
Bu durum aadakilerden hangisine rnektir?
a-Gizli renme
b-Uyarc-tepki zinciri oluturma
c-Kavrama yoluyla renme
d-Yer renme
e-Uyarc-tepki ba kurarak renme

95-Aadakilerden hangisi sezi yoluyla renmenin zelliklerinden biri deildir?
a-Ulalan zmn unutulmaya kar direnli olmas
b-zmn birdenbire ve btnyle ortaya kvermesi
c-renilen zm yolunun baka problemler iin de kullanlabilmesi
d-zme ulamadaki denemelerin gemi yaantlardan bamsz olmas
e-zme ulamada ortamlardaki ipularndan yararlanlmas

96-Bir renci antasn, sapndan tutmak yerine ok sevdii bir retmeni gibi, bir kesinden tutarak tamaya balamtr.
rencinin bu davran aadakilerden hangisine rnektir?
a-Modelden renme
b-Edimsel koullanma
c-Deneme yanlma yoluyla renme
d-Gestalt renme
e-Klasik koullanma

97-Drt yandaki bir ocuk, yapboz oyunundaki paralar, ilikilerini dikkate alnarak deil, eitli durumlarn doru olup olamayacana bakarak bir araya getirmeye almtr?
ocuun yapbozun doru eklini bu yolla bulmaya almas aadakilerden hangisine bir rnektir?
a-Anlaml renme
b-Deneme-yanlma yoluyla renme
c-Modelden renme
d-Bulu yoluyla renme
e-Gizli renme

98-Aadakilerden hangisinde modelden renmelerin sklamas beklenir?
a-rnek alnan kii yaa byk olduunda
b-Kiiler ayn yata olduunda
c-rnek alma davran dlle sonulandnda
d-rnek alana t verildiinde
e-Kiilerin cinsiyeti ayn olduunda

99-Bir retmen velilere "ocuklarnzn devlerini bir masa banda alarak yapmalarn salaynz. Bir koltua uzanarak, yatarak dev yapmalarna izin vermeyiniz. yi aydnlatlm bir masada almalarn salayn" eklinde uyarda bulunmaktadr.
retmenin bu tr uyarlarda bulunmasnn temel nedeni aadakilerden hangisi olabilir?
a-Hareketsizliin fiziksel geliimi olumsuz etkileyebileceini dnmesi
b-rencilerin hepsinde ayn alma alkanln gelitirmek istemesi
c-Okul ve evdeki alma biimlerinin birbirine benzemesi gerektiine inanmas
d-yi k almayan bir masada almann grme glne yol aabileceini dnmesi
e-Yatarak dev yapmann genel uyarlmlk dzeyini drebileceini dnmesi

100-Bir renci, yabanc dil dersinde renmekte olduu szckleri, bazen olduka iyi telaffuz etmekte, bazen de ayn szckleri yanl telaffuz etmektedir.
Bir renciye, yabanc dil retmeninin yapaca en etkili yardm aadakilerden hangisidir?
a-Yabanc dil reniminin nemini anlatmak
b-Telaffuzunda nelere dikkat etmesi gerektiini tekrar anlatmak
c-Her telaffuzun ardndan, kendisine doruya ne kadar yaklatn sylemek
d-Az yapsyla ilgili bir sorunun olup olmadn aratrmak
e-Daha fazla alma yapmasn istemek

101-Aadaki retmen davranlarndan hangisinin rencileri derse gdlemede en etkili olmas beklenir?
a-Derste retilecek bilgilerin nerede ne ie yarayacan syleme
b-Derste ele alnacak konunun baln syleme
c-Dersi anlatrken rencilerin sessiz olarak dinlemelerini salama
d-Dersi anlattktan sonra rencilere konuyla ilgili dev verme
e-rencilerin derste renilecek konuyla ilgili bilgilerini yoklama

102-ocuklara byk konuklar nnde rahat konuma yeterlilii kazandrlacaktr. Bunun iin ocuklar bir iki kii, sonra giderek byyen gruplar nnde konuturularak uygun davranlar pekitirmekte ve onlar bu yolla byk gruplar nnde rahat konuabilecek hale getirilmektedir.
Bu durum, aadaki edimsel koullanma ilkelerinden hangisine bir rnek oluturur?
a-Sabit aralkl pekitirme
b-Uyarc bitiiklii
c-Kademeli yaklama
d-Uyarcy ayrt etme
e-Uyarc genellemesi

103-lkretim 3. snfta okuyan renciler resim dersinden ok holanmakta, matematik dersine ise isteksiz katlmaktadr. Bu durumu gren retmen, matematik dersindeki almalarda da izim, boyama vb. etkinliklerden yararlanma yoluna gitmitir.
retmenin byle bir yola gitmesinin temel nedeni aadakilerden hangisi olabilir?
a-renciler, matematik dersini iyi yaparlarsa resim yapabileceklerini gsterme
b-Resim dersinde ilgi yaratan etkenlerden matematik dersinde de yararlanma
c-Matematik ve resim derslerini birlikte ileme
d-Dersin ileniini rencilerin ynlendirmesine engel olma
e-Matematik dersine resim dersinde daha fazla nem verdii gsterme

104-Bir anne, kibrit yakmaktan holanan ocuunun eline ok fazla miktarda kibrit verip onlar art arda yaktrarak ocuu kibrit yakmaktan bktrma yoluyla bu alkanlktan vazgeirmek istemektedir.
Bu durumda anne, alkanl yok etme iin aadaki renme kuramclarndan hangisinin nerdii ynteme bavurmaktadr?
a-Guthrie
b-Thrndike
c-Watson
d-Pavlov
e-Skinner

105-Anasnfna yeni balayan Aye ve Zeynep, evlerinde kazandklar isteklerini alayarak yaptrma alkanlklarn okulda da devam ettirmektedir. Aye'nin onun alamasn srekli olarak grmezden gelirken, Zeynep'in retmeni bazen onun alamasn grmezden gelmekte bazen de isteini yerine getirmektedir.
Bu iki ocuun okulda alama davrannn nasl bir seyir izlemesi beklenir?
a-kisinde de, alama davrannn devam etmesi
b-Anasnfna uyum saladklarnda, ikisinin de alama davrannn ortadan kalkmas
c-stekleri karlanmad srece ikisinin de alama davrannn artmas
d-kisinin de, alama davrannn isteklerinin ne olduuna gre deiiklik gstermesi
e-Ayenin alama davran ortadan kalkarken Zeynepinkinin artmas

106-rencilerine proje ve ev devi veren bir retmen, birka rencinin bunlar bakalarna yaptrdn fark etmitir.
Bu retmenin proje ve devlerini bakalarna yaptran rencilere yapaca, rencilerin ruh saln korumak asndan en uygun yardm aadakilerden hangisidir?
a-Proje ve devlerini bakalarna yaptranlar odasna ararak kendilerini cezalandrlacan sylemsi
b-Proje ve devlerini bakalarna yaptranlara dier rencilerden daha dk puan vermesi
c-Proje ve devlerini bakalarna yaptranlara dier rencilerden daha dk puan vermesi
d-Proje ve devlerini bakalarna yaptranlara snfn nnde bunun yanl olduunu sylemesi
e-Tm snf, devleri herkesin kendisinin gerektii konusunda uyarmas

107-retmenin snfta rencilerinin olumlu davranlarn vmeyi ihmal edip, istenmeyen davranlaryla ilgili srekli uyarlarda bulunmas, kurald davranlar artrabilir.
Byle bir art olduunda, bu durum aadakilerden hangisiyle aklanamaz?
a-Baz rencilerin, retmenlerinin dikkatini ekmek istemesi
b-Kural d davranlarn da renciler arasnda kabul grebilmesi
c-Olumlu davranlara pekitire verilmemesi
d-Belirli davranlar zerinde durulmasnn bu davranlar pekitirici rol oynamas
e-Olumlu davranlarn daha fazla beceri ya da yetenek gerektirmesi

108-

109-"Okul toplumun kendisi olmaldr. Bireyler okulda toplumun sorunlarn zme ve bunlarn stesinden gelme davranlarn kazanmaldrlar" grn savunan program gelitirme yaklamnda aadakilerden hangisi n plana kmaktadr?
a-Sosyal ilevler
b-Bireysel ihtiyalar karlama
c-Yeterlikler
d-Disiplinler
e-nsan niteliklerini gelitirme

110-Tam renme modeline gre, aadakilerden hangisi retim hizmetinin balca elerinden biri deildir?
a-Neyin, nasl renileceine ilikin iaret ve aklamalar
b-rencinin retme-renme srecine katlm
c-Beklenen yakn veya ona yaklaan davranlarn pekitirilmesi
d-renme dzeyini belirlemek zere rencilere not verilmesi
e-Geribildirim ve tamamlayc renmeler

111-Eitimde program gelitirme alanndaki otoritelerin ou, "eitim programn, istendik hedef ve davranlarn kazanlmas iin stratejilerin belirlendii yazl dokman ya da eylem plan" olarak kabul etmektedir.
Bu grte eitim programnn hangi boyutu vurgulanmaktadr?
a-Eitimin uzak hedefleri
b-Konu kapsamnn yaps
c-renme rnleri
d-lme ve deerlendirme ilemleri
e-retme-renme yaklamlar

112-Bir blgede yaplan aratrmalar, bu blge ekonomisinde tarm sektrnn arlk tadn gstermitir. Bunun zerine, blgedeki eitimde tarmla ilgili hedeflere ncelik verilmesi kararlatrlmtr.
Bu karar, zellikle aadakilerden hangisi dikkate alnarak verilmitir?
a-Konu alanndaki yenilikler eitimin hedefleri zerinde etkilidir.
b-Eitimin hedefleri belirlenirken toplumsal evrenin ihtiyalar dikkate alnmaldr.
c-Eitimin hedefleri belirlenirken deiik yolar izlenebilir.
d-Bireylerin eitimden bekledikleri zamandan zamana deiebilir
e-zel hedefler aratrma sonularna uygun olarak belirlenmelidir.

113-retme-renme sreci sonunda rencilere kazandrlmas planlana hedeflerinin belli niteliklerde olmas gerekir.
Aadakilerden hangisi bu niteliklerden biri deildir?
a-Davrann hangi koullar altnda gsterilmesi beklendiini belirtme
b-rencinin hazr bulunuluuyla eriilebilir olma
c-Gzlenebilir ve llebilir olma
d-rencilerin kendi abalaryla ulaabilecekleri nitelikte olma
e-renci davran olarak ifade edilebilme

114-Bilisel renmelerle ilgili aamal snflamada, "uygulama" basamann ierdii sre aadakilerden hangisidir?
a-rencileri ilk kez karlalan bir durumda kullanma
b-Ortaya konmu bir rnn elerini belirleme
c-Ortaya konmu bir rndeki ilikileri belirleme
d-Yeni ve zgn bir rn ortaya koyma
e-Bir rnn, belli ltlere uygunluunu belirleme

115-Aadakilerden hangisi, hedef davranlara bal olarak belirlenemez?
a-Test durumlar
b-Deerlendirmede kullanlacak ltler
c-renme yaantlar iin gerekli hazrlklar
d-renme-retme etkinlikleri
e-Eitimin genel hedefleri

116-Aadakilerden hangisi, retim etkinliklerine temel oluturacak ierik elerini belirleme alrken retmenlerin, bu elerle ilgili olarak kendi kendilerine sormalar ve olumlu bir yant almalar gereken sorulardan biri deildir?
a-Bilimsel adan doru mu?
b-Kullanlacak retim yntemine uygun mu?
c-renci dzeyine uygun mu?
d-nceki renmelerle uyumlu, onlar tamamlayc m?
e-Hedeflerle ilikili mi?

117-lkretimin ilk snflarnda, bir derste gerekletirilecek retme-renme etkinliklerinin sra ve dzeni belirlenirken aadakilerden hangisinin gz nnde tutulmas doru olmaz?
a-Btnden paraya ve sonra tekrar btne gitme
b-Yakn evreden uzaa doru gitme
c-Soyut kavramlara ncelik verme
d-Bugnden gemie doru gitme
e-Basitten karmaa doru ilerleme

118-Devimsel becerilerin retilmesinde, aadaki retim tekniklerinden hangisinin en etkili olmas beklenir?
a-Dz anlatm
b-rnek olay incelemesi
c-rneini gstererek yaptrma
d-Soru-cevap
e-Kk grup tartmas

119-Aadakilerden hangisi, program gelitirme almalarnda eitmenin hedefleri deerlendirilirken cevaplanmas gereken sorulardan biri deildir?
a-Hedefler birbiriyle tutarl m?
b-Hedefler gerekletirilebilecek nitelikte mi?
c-Hedefler ile dersin ierii balantl m?
d-Hedefler retmenlerin tercihlerine uygun mu?
e-Hedefler renci gereksinimlerine uygun mu?

120-Program deerlendirme almalarnn teme amac aadakilerden hangisidir?
a-Okul ve evre ibirliini gelitirme
b-Programlarn gelitirilmesine olanak salama
c-Okulun eksikliklerini saptama
d-retmenleri hizmet iinde yetitirme
e-rencilerin baar dzeylerini belirleme

1-E
13-D
25-D
37-A
49-B
61-C
73-D
85-D
97-B
109-A
2-A
14-B
26-D
38-E
50-E
62-A
74-C
86-B
98-C
110-D
3-B
15-C
27-A
39-E
51-A
63-A
75-D
87-E
99-E
111-C
4-A
16-C
28-B
40-E
52-E
64-C
76-B
88-D
100-C
112-B
5-E
17-A
29-D
41
53-C
65-D
77-C
89-E
101-A
113-D
6-B
18-C
30-C
42-A
54-D
66-E
78-A
90-C
102-C
114-A
7-E
19-A
31-C
43-B
55-A
67-E
79-D
91-A
103-B
115-E
8-D
20-E
32-A
44-B
56-C
68-D
80-C
92-C
104-A
116-B
9-C
21-B
33-D
45-D
57-B
69-A
81-E
93-C
105-E
117-C
10-B
22-E
34-A
46-C
58-D
70-B
82-E
94-A
106-C
118-C
11-D
23-B
35-C
47-B
59-E
71-A
83-B
95-C
107-E
119-D
12-E
24-E
36-B
48-A
60-E
72-B
84-B
96-A
108-A
120-E