Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 03 Ağustos 2018 05:52, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2018 05:53
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan "Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehber"ine göre düzenleyecekleri, Profesör kadrosu için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapabileceklerdir.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr.

1

Türk üroloji yeterlilik belgesi ve FEBU (Fellow of the Eurpoean of Urology) sertifikasına sahip olmak. Fosfodiesteraz-5 inhibitörü grubu ilaçların ürinier system ve santral sinir sistemi üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doç. Dr.

1

Kanser moleküler biyolojisi mekanizmaları ve antikanser ilaç gelişimi konularında çalışmaları olmak.

Fizik

Katıhal Fiziği

Doç. Dr.

1

Yarı iletken yüzeylerin kuramsal modellemesi üzerine çalışmaları olmak.

Kimya

Fizikokimya

Doç. Dr.

1

İletkenpolimer, hidrojen eldesi ve karbondioksit indirgenmesi konularında çalışmaları olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tarih eğitimi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hadis alanında doktora yapmış olmak.

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

Arap Dili ve Belagati

Dr. Öğr. Üyesi

1

Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.

Kelam ve İslam Mezhepleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kelam ve İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak.

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve makine öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe ders kitaplarıyla ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doç. Dr.

1

Atık taşıt lastiklerinin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yapıştırma bağlantılarının yorulması konusunda çalışmaları olmak.