Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı alım ilanı

09/10/2007 09:05:00
Yazdır

Kültür ve Turizm Bakanlığından :

STAJYER SANATÇI SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Koro ve Topluluklarda boş bulunan sanatçı kadrolarına atama yapılmak üzere stajyer sanatçı sınavı yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak giriş sınavı ile aşağıda belirtilen branş ve sayıda stajyer sanatçı alınacaktır.

..

..

..

..

..

BİRİMİ: BRANŞI: ALINACAK STAJYER SANATÇI SAYISI:
1- İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Keman 2
2- İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Erkek Ses 1
Bayan Ses 1
K.Kemençe 1
Ney 1
3-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Erkek Ses 1
Boru Trompet 1
Semazen ? Bayrak taşıyıcı 1
4-Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Tambur 1
K.Kemençe 1
Ud 1
Kanun 1
5- Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Tambur  
Kanun 1
Keman 1
K.Kemençe 1
Ritm 1
Bayan Ses 2
6- Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Bayan Ses 6
Erkek Ses 4
7- Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Keman 1
Ritm 1
Kanun 1
Ney 1
Viyolonsel 1
8- Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Bayan Ses 4
Ritm 1
Mey (Kaval-Zurna) 1
9- Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ud 1
Kanun 1
Ritm 2
10-Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Tambur 1
Bayan Ses 2
11-Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu K.Kemençe 1
Tambur 1
Ney 1
Viyolonsel 1
TOPLAM : 52

- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları.

- 18 yaşını bitirmiş olmaları (30.10.1989 ve daha önce doğanlar )

- Stajyer semazen adaylarının ritm bilgisine, düzgün bir fiziğe sahip olması, Boy ve kilo ölçüleri arasında orantı bulunması, ayrıca stajyer semazen adaylarının mevlevi ayini ritmi, mehter yürüyüşü (yahşi kadem ve düz adım) ritmine sahip olmaları.

-Stajyer semazen adaylarının en az 1.70 cm, en çok 1.80 cm boy ölçülerine sahip olmaları.

-Sınava katılacak stajyer ses ve saz sanatçısı adaylarının iyi düzeyde nota ve teorik bilgiye, repertuar ve icra yeteneğine sahip bulunmaları, klasik okuyuş ve saz icrasına sahip olmaları, telaffuz ve diksiyon yönlerinden yeterli olmaları gerekmektedir.

B-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvuru formları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Roma Meydanı Hipodrom Cad. Hipodrom ?ANKARA , Sınav açılacak Koro ve Topluluk Müdürlükleri veya Bakanlığımızın www.Kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir.

Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte son başvuru tarihi olan 26 Ekim 2007 tarihi mesai bitimine kadar:

Tüm başvurular için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü?nde kurulan Sınav Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav tarihlerinin çakışmaması durumunda birden fazla sanat kurumu sınavına başvuruda bulunabilir. Ses ve seçmiş oldukları saz veya sazlar için ayrı ayrı başvuru formu vermiş olmak kaydıyla sınava girebileceklerdir.

Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.Kulturturizm.gov.tr internet adresinden, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sınav yapılacak Koro ve Topluluk Müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar fotoğraflı Sınava Giriş belgelerini başvuru sırasında başvuru merkezlerinden imza karşılığı teslim alacaklardır.

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

-Bitirdiği okulu veya okulları gösterir öğrenim belgesinin noter tasdikli örneği

-Nüfus cüzdanın noter tasdikli örneği

-Üç adet fotoğraf 4,5x6 cm (son altı ay içinde çekilmiş olmak.)

-Adayın kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi,

-Adayların askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği atama işlemleri aşamasında istenecektir.

-Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı (Son iki ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

D-SINAVIN ŞEKLİ:

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Stajyer Ses Sanatçısı Giriş Sınavı 2 aşamalı yapılacak olup, diğer koro ve topluluklarda yapılacak olan stajyer ses ve saz sanatçılarının sınavları tek aşamada sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

E-SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ:

Giriş sınavlarının tarihleri, yeri ve saati aşağıda belirtilmektedir. (Sınav aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde devam edilecektir.)

SINAV YERLERİ: TARİH : SAAT :
1- Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (Atatürk Kültür Merkezi / SAMSUN ) 30 Ekim 2007 10.00
2- İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ( Ord . Prof.Dr . Fahrettin Kerim Gökay Cd . No:52 Altunizade -Üsküdar/İSTANBUL ) 01 Kasım 2007 13.00
3- Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ( Köprübaşı Mevkii Hazar Pasajı Kat:3 No:41 ŞANLIURFA ) 11 Kasım 2007 10.00
4- Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sınav 2 aşamada yapılacaktır. ( Ekinciler Caddesi Kalender Center Kat:9 Ofis / DİYARBAKIR ) 13 Kasım 2007 ( 1 aşama 13.Kasım2007- 2. aşama 14 Kasım 2007 ) 10.00
5- Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ( Bosna Hersek Bulvarı. No:37 / ELAZIĞ ) 16 Kasım 2007 10.00
6- Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ( Kültürparkiçi / BURSA) 19 Kasım 2007 10.00
7-İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu (Atatürk Kültür Merkezi ?Taksim /İSTANBUL) 23 Kasım 2007 10.00
8- Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu (Türk Ocağı Caddesi No:6 Kaleiçi/EDİRNE) 29 Kasım 2007 10.00
9- Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu (Atatürk Kültür Merkezi Kat :4 SİVAS) 25 Kasım 2007 10.00
10-Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ( Mevlana Kültür Merkezi B/Blok Karatay- KONYA ) 04 Aralık 2007 10.00
11 - İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ( Yıldız Sarayı- Kaskat Odası Dış Karakol Binası Beşiktaş / İSTANBUL ) 07 Aralık 2007 10.00

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte başlayacak olan sınavlar, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak,iki aşamalı yapılan sınavlarda birinci elemeyi kazananların listesi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce ilan edilecektir. Birinci eleme sınavını kazanan adaylar ikinci eleme sınavına katılacaklardır.

F-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr. internet adresinden ilan edilebileceği gibi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sınav yapılacak Koro ve Topluluk Müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile de duyurulacak olup, stajyer sanatçı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Bu şartnamede yer almayan hususlarda ?Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği?nin ilgili hükümleri uygulanır.

İlanen duyurulur.

Bu ilan 19,265 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?