Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Temmuz 2018 09:03, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2018 11:29
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD/ASD/PR

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Yakınçağ tarihi, yerel tarih ve eğitim tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

1

1

Finansal krizler ve finansal krizler tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

1

1

Biyomedikal ve alternatif enerji alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

1

1

Varyasyonel Monte Carlo Yöntemi ile nükleer madde üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik

Geometri

1

1

Finsler manifoldları üzerinde değme yapılar çalışmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

1

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

1

1

Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

1

1

Proses planlama, parça modelleme ve makine elemanları konularında çalışmaları bulunmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

1

1

Çok ölçütlü karar verme ve çok amaçlı programlama konularında çalışmaları olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

1

1

Geleneksel seramiklerde plastiklik, kurutma ve sinterleme konularında çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

1

1

Enerji dağıtım hatlarında arıza bulma konusunda çalışmaları olmak.

Elektrik Makineleri

1

1

Güç kalitesi ve asenkron motor arızaları alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

1

Fen öğretiminde argümantasyon, bilişüstü ve mantıksal düşünme konusunda çalışmaları olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

1

1

Temel eğitim bölümü fen bilgisi eğitimi bilim dalında doçent olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

1

1

Çimento fırını refrakterleri üzerine çalışma yapmak.

Makine Mühendisliği

Termodinamik

1

1

Işınımla ısı transferi ve siyah karbon ışınım özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

1

1

Betonda olgunluk, mikrodalga kür, tüfler, jeopolimerler konularında deneysel çalışmaları olmak.

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları Jeokimya

1

1

Borat yatakları ve toprak kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Jeoloji

1

1

Hidrojeoloji ve jeotermal enerji konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

1

1

Türkiye, Almanya belediye bütçeleri, tahakkuk esaslı devlet muhasebesi alanında çalışmış olmak.

Ekonometri

İstatistik

1

1

Kansei Mühendisliği ve AHP teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1

I. Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarında Arap coğrafyasıyla ilgili çalışmaları olmak.

Yakınçağ Tarihi

1

1

Kütahya ve ilçeleri ile ilgili tarihi araştırmaları ve yayınları bulunmak.

Fizik

Matematiksel Fizik

2

1

Yüksek boyutlu cebirler ve fiziksel uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyokimya

Biyokimya

2

1

Amperometrik biyosensörler, elektrokimyasal DNA biyosensörleri ve floroimmünoassay konularında çalışmaları olmak.

Biyoteknoloji

2

1

Kanser ve ağrı tedavisi için peptid sentezi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

1

1

Vehhabiliğin ilk dönemi ve Kütahya Aleviliği üzerine çalışma yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

1

1

Osmanlı Hristiyanları ve İstanbul Ermenileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

1

1

Azdırma freze çakıları ve sertleştirilmiş takım çelikleri üzerine çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

1

1

Bilgi yönetimi, paylaşımı, teknoloji kullanımı ve örgütsel bağlılıkla ilgili çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

2

1

Muhasebe mesleği sorumluluk sigortası risk değerlemesi üzerine çalışmış olmak.

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

1

1

Gelişme iktisadı alanında sürdürülebilirlilik ve büyüme üzerine çalışmaları olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO.

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

1

1

İstismarcı yönetim ve yıkıcı liderlik algısı konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2

1

Elektrik akımı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın sahibi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

3

1

Vergi gelirleri ve kamu harcamaları üzerine bölgesel çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

2

1

Demokrasi teorileri, müzakereci demokratik uygulamalar, temsiliyet teorileri üzerine çalışmış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

2

1

Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri ve fotovoltaik paneller konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

3

1

Zihinsel engelli, otistik ve okul öncesi çocukların motor gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Rekreasyon

Rekreasyon

4

1

Rekreasyon, zaman yönetimi, sporda saldırganlık ve şiddet üzerine çalışmaları olmak.

Simav MYO.

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

1

1

Demonte kutu mobilya mukavemeti ve sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.