Trakya Üniversitesi 42 Akademik Personel Alacak

Trakya Üniversitesi 42 Akademik Personel Alacak.

Kaynak : dpb
İlan Giriş : 20 Haziran 2018 00:18, Son Güncelleme : 20 Haziran 2018 03:36
Trakya Üniversitesi 42 Akademik Personel Alacak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

AÇIKLAMA

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

DEVLET KONSERVATUVARI

YAYLI ÇALGILAR

2

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

ORTODONTİ

1

Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

1

İlaç taşıyıcı sistemler alanında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

1

Alanında doktora yapmış olmak.

ORTAÇAĞ TARİHİ

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

1

Alanında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak ve en az 10 yıl kamu hizmeti bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ GEL. VE ULUSLARARASI İKT.

1

İKTİSAT POLİTİKASI

1

İSTATİSTİK

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

1

KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YO.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

1

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

2

KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK

1

En az 8 yıl kamu hizmeti bulunmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO.

GÜMRÜK İŞLETME

1

Uluslararası İlişkiler doktoralı. Gümrükler konusunda tecrübeli ve en az 8 yıl kamu hizmeti bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

1

Biyoinformatik alanında çalış-maları bulunmak.

TELEKOMÜNİKASYON

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

1

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

1

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HAST.

2

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

1

GENEL CERRAHİ

1

Onkoplastik Meme Cerrahisi Sertifikasına sahip olmak.

GENEL CERRAHİ

1

Laparoskopik Metabolik Cerrahi Serifikasına sahip olmak.

GENEL CERRAHİ

2

1

GÖZ HASTALIKLARI

1

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.

KARDİYOLOJİ

1

En az 10 yıl kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmış olmak.

NÜKLEER TIP

1

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

TIBBİ PATOLOJİ

1

ÜROLOJİ

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

Performans yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.