Türk Patent Kurumu 55 danışman alacak- Başvuru süresi uzatıldı

12/06/2018 12:30:00
Yazdır

Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Personel Alımı. TPE başvuru süresini 6/7/2018 tarihine kadar uzatmıştır

Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

İlan No : TurkSMD-Pers-01/2018

Başvuru Tarihi : 04/06/2018 - 22/06/2018 (saat 17:30'a kadar)

Mülakat Listesi ve Tarihi : Mülakata katılacaklar, tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Firma Bilgileri

Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş., sermayesinin tamamı Türk Patent ve Marka Kurumuna ait bir şirkettir. Firmamız temel olarak;

 • Sınai mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesinde önemli bir parametre olan sınai mülkiyet haklarının değerinin tespit edilmesi
 • Patent ve faydalı model konusu buluşlar için, yerli/yabancı kurum ve kuruluşlara ön araştırma hizmeti sunulması.
 • Teknoloji transferi işlemlerinde ve sınai mülkiyet portföy yönetimi ve sınai mülkiyet varlıklarına yatırım konularında danışmanlık hizmetleri sunulması
 • Sınai mülkiyet haklarının ihlal ve hükümsüzlük analiz raporları hazırlanması
 • Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunulması

konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili konularda istihdam edilecek personel, yetiştirilmek üzere eğitimlere tabi tutulacak ve Sınai Mülkiyet Danışmanı/ Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı olarak görev yapacaktır.

I-Başvuru Bilgileri

1-Mülakata girmek isteyenlerin; Kurumumuzun kurumsal internet sitesinde (http://www.turkpatent.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak ilan ile istenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak pdf formatında turksmd@turkpatent.gov.tr adresine göndermeleri (max 5mb ve istenilen belge sırasında taratılmış) veya Türk Patent ve Marka Kurumu

Genel Evrak Bölümüne imza karşılığında teslim ederek

müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Yapılan başvuruda adayların bilgilerini ve belgelerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

Eksik belgesi olan başvurular ve mükerrer başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularda tek unvan seçilmesi zorunludur. Unvan seçimi yapılmayan veya çoklu seçim yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday gerekse firma tarafında herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

4- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında Mülakata sınavına girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Mülakat sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve personel alımı yapılmayacak; alım yapılmış ise iş akdi sonlandırılacaktır. Aynı zamanda güvenlik soruşturmaları başlatılacak olup olumsuz çıkanların işe alımları yapılmış ise iş akdi sonlandırılacaktır.

7- Mülakat sınavını kazananlar 3 aylık deneme süresi içerisinde teknik ve mevzuat eğitimine tabi tutulacak olup yapılan değerlendirme ve sınav sonucunda işe başlayacaktır.

II-GENEL ŞARTLAR :

1- Üniversitelerin aşağıda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak.

2- Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosu için iyi derecede İngilizce bilmek. (en az TOEFL-IBT 70,TOEFL-CBT 193, TOEFL-PBT 523, YDS 70, IELTS 6, FCE B, CAE C, CPE C belgelendirmek )

3-Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya tecilli olmak.

4-35 yaşını aşmamış olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

6-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

(Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.)

7-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

III-Özel Şartlar:

Sıra No

Unvan

Nitelikler

Alım Yapılacak Sayı

Alım Yapılacak iller

1

Sınai Mülkiyet Danışmanı

Üniversitelerin aşağıda belirtilen Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,

Bilgisayar Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Otomotiv Mühendisi, Telekomünikasyon Mühendisi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisi

 • Öğrenmeye açık, meraklı ve araştırma yeteneğine sahip olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,

Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Sınai mülkiyet hakları alanında bilgi sahibi olmak,
 • Patent araştırması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ve değerleme işlemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Mezun olduğu teknik alanla ilgili mesleki tecrübeye sahip olmak.

50

Ankara

2

Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı

Üniversitelerin aşağıda belirtilen Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,

Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisi, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisi, Bilişim Sistemleri Mühendisi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi ve Yazılım Mühendisi

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olması;

"Sun Java Certified Associate, Sun Java Certified Programmer, Sun Java Certified Developer, Sun Java Certified Architect, Oracle Certified Associate (OCA) Java, Oracle Certified Professional (OCP) Java. Object Oriented Software Development"

gerekmektedir.

 • Öğrenmeye açık, meraklı ve araştırma yeteneğine sahip olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,


Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Yazılım geliştirme alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

Java ile Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

Temel Java / web teknolojileri; servletler, web servisleri, Hibernate (ORM) ve/veya JPA, Spring, Spring Boot, XML, HTML, Javascript, Jquery konularında deneyimli olmak,

ORACLE ve Postgresql veritabanı konusunda deneyimli olmak, (SP, Function, Trigger, Transaction vb.)

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kullanılan araçlar konusunda deneyimli (talep yönetimi, kalite kontrol araçları, test araçları, kaynak kodu yönetim araçları vb.) Tercihen Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo, Kubernetes, Jmeter, Selenium vb. bilmesi,

Yazılım geliştirme süreçlerinde üretilen dokümanlar hakkında deneyimli,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

Tasarım, analiz ve yaratıcılık yönü kuvvetli, Ekip çalışmasında uyumlu olmak,

Sınai mülkiyet hakları alanında bilgi sahibi olmak,

Patent araştırması konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ve değerleme işlemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

5

Ankara

IV -İSTENEN BELGELER :

1- İş Başvuru Formu (resimli),

2- Diploma, Çıkış Belgesi veya Mezuniyet Belgesi,

3- Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosu için ilan edilen Yabancı Dil Belgesi,

4-Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı kadrosu için ilan edilen programlar için sertifika,

5-T.C.Kimlik Kartı /Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-Adli Sicil Bilgisi.

Başvuru İletişim Bilgileri:

Türk Patent ve Marka Kurumu

Adres :Hipodrom Caddesi No:115 (06560) Yenimahalle/ANKARA

E-Posta : turksmd@turkpatent.gov.tr

Web Adresi : http://www.turkpatent.gov.tr

Telefon : 0 312 303 1 303

27 Yorum yapıldı
YORUMLAR