Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Posta Gazetesi
İlan Giriş : 11 Haziran 2018 10:07, Son Güncelleme : 11 Haziran 2018 10:11
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 26(a)1ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvurul İstenen Bşlgşleç

1. Adayın başvurduğu kadroya ait. anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtd ışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDSden en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak).

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu'nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyalan için CD' şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet'tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-maıl adresi) belirtilecektir

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK'ın Nisan 2018 kriterleri uygulanacaktır Profesörler Daimi Statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirteceklerdir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında "adayın sanat/tasanm çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde" teslim edilmesi gerekmektedir

Onvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türk demokrasi tarihi ve Türk düşünce tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Endüstri

Mühendisliği

İnsan Makine Sistemleri

Malzeme aktarma, zihinsel ve fiziksel zorlanmaya yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1 1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Endüstri

Mühendisliği

X L_________

Kalite Yönetimi ve~ Kalite Güvence Sistemleri

Deney tasarımı ve birikimli puan kontrol grafikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Jeoloji

Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Baraj ve temel araştırmalarında deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Mimarlık

Bina Bilgisi

Mimari tasarım ve erişilebilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Sanat ve Tasarım

Fak.

Görsel Sanatlar

Resim Anasanat

Dalı

Çağdaş sanat, beden ve doğa üzerine araştırma ve uygulama çalışmaları yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

İnvazif elektrofizyoloji ve üç boyutlu elektroanatomık haritalama eşliğinde yapılan işlemler ve atriyal fibrilasyon ablasyonu konusunda deneyimli olmak.

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Nano Malzemeler

Bir boyutlu nanomalzemelerin üretimi ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Ziraat Fak.

Gıda

Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Yapay sinir ağları ile maya hücrelerinin büyüme parametrelerinin modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.