Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

İlan Giriş : 08 Haziran 2018 05:04, Son Güncelleme : 08 Haziran 2018 05:07
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- %20 kotası ile başvuru yapabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Eğitim Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

II. Abdülhamit dönemi İmar ve Mimari konularda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Ticari İşletme ve Denetim Alanında Çalışmalar Yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Doçent

1

1

Bütçe ve Vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Türk Yönetim Tarihi ve Kamu Personel Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Dönemi Hamid Sancağı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Kurutma Kontrol Sistemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Mineroloji Petrografi

Doçent

1

1

Kromit, Mağmatizma ve Metamorfizma konularında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Stabilite ve titreşim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Bakteriyosinler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Atık Yönetimi

Profesör

1

1

Posa üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Makinaları

Profesör

1

1

Enerji Teknolojileri ve Tekstil Malzemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

Kimyasal ve Biyolojik Kazanım alanında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt ve süt ürünleri üzerine çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Membran konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

1

Nano Akışkanlar Konularında çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Gebelerde ve Yaşlılarda Düşme İle İlgili çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Hidrojen Üretimi alanında ve entegre enerji teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Vakumlu yalıtım panelleri üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Alfa lipoik asit ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Hipertansif kriz hastalarında trombosit fonksiyonlarıyla ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

*** Katyon kanalları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

*** Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Uyku bozuklukları ve elektromanyetik alan konularında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Endometriyum kanserleri ile ilgili çalışması olmak. Tıbbi patoloji yeterlik belgesi sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

X ışını ve kontrast maddeler ile ilgili çalışması olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Doku kültürü teknikleri konusunda çalışmaları olmak.