Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : yok.gov.tr
İlan Giriş : 05 Haziran 2018 09:13, Son Güncelleme : 05 Haziran 2018 09:16
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1

"Doğu Anadolu hayvancılığının Avrupa Birliği'ne uyumu ve rekabet edebilirliğinin analizi'' konusunda çalışmış olmak.

Fitopatoloji

Profesör

1

1

"Yazlık buğdayda sorun oluşturan tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) ve çobandeğneği (Polygonum aviculare L.)'nin ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi'' konusunda ve yabancı otlarla mücadele konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Biyometri ve Genetik

Profesör

1

1

Sığırlarda süt protein polimorfizmi ve mitokondriyal DNA alanında çalışmış olmak.

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

"Erzurum ve Erzincan illerinde tarla arazilerinin kıymetlerinin takdirinde kullanılan kapitalizasyon faizine etki eden faktörlerin tespiti üzerine bir araştırma'' konusunda çalışmış olmak.

Bitki Besleme

Profesör

1

1

Toprak mikrobiyolojisi ve bitki besleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

"Erzurum ilinde işlenmiş ve işlenmemiş içme sütü tüketim davranışlarının incelenmesi, kimyasal ilaç kullanımının ekonomik analizi, tarımsal ürünlerde maliyet hesabı ve tüketimleri'' konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yükseklisans yapmış olmak.

Biyofizik

Doçent

1

1

Sağlık Fiziği bilim alanında doçent unvanına sahip olmak ve radyolojik dozimetri konusunda bilimsel çalışma ve projelere sahip olmak.

Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Multipl skleroz hastalarında fingolimod tedavisi, oksidatif stres ve antioksidan sistem ile ilgili çalışma yapmış olmak, üniversiteden onaylı EEG ve EMG sertifikası olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Deneysel subaraknoid kanama modelinde serebral vazospazm üzerine çalışması olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası sahibi olmak, uluslararası temel nöroşirürji kurslarını tamamlamış olmak, kafa tabanı cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahisinde eğitim almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

İlgili anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Gen Mühendisliği

Doçent

1

1

Materyallerin mikrobiyal bozulması ve genotoksisite alanlarında çalışmış olmak.

Moleküler Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Aspergillus fumigatus alfa-galaktosidaz enziminin Aspergillus sojae'de heterolog üretimi, karakterizasyonu ve üretiminin optimizasyonu konusunda doktora yapmış olmak.

Botanik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Thellungiella halophila ekotiplerinde çoklu abiyotik stres direnciyle ilişkili mikroRNAların ve hedef genlerin ekspresyonlarının belirlenmesi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Genel Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Meme kanseri hücrelerinde mikroRNA-125B ifadesine bağlı oluşan moleküler düzeydeki değişimlerin spektroskopik ve kemometrik analiz yöntemleriyle belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör

1

1

"Arşiv ve Kütüphane'' alanında çalışma yapmış olmak.

Günet-Doğu (Türkm.-Uygur) T. Leh.

Doçent

1

1

Çağatay Edebiyatı üzerine çalışmış olmak.

Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Rus dilinde ön ekli fiillerin morfo-semantik fonksiyonları üzerine çalışma yapmış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Milli Mücadele döneminde asker firarileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Rekürrent aftöz stomatitisli hastalarda tükürük antioksidan seviyeleri konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Profesör

1

1

Emeğin değeri ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

1

Göç ve engellilere uygulanan sosyal politikalar konularında çalışma yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalı lisans mezunu olmak ve Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Resim İş Eğitimi

Profesör

1

1

Doktorasını Türk Sanatı alanında yapmış ve doçentlik unvanını Plastik Sanatları alanında almış olmak.

Resim İş Eğitimi

Doçent

1

1

Resimde Kadın İmgesi konusunda sanatta yeterlilik/doktora yapmış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Değişken kavramına ilişkin yeterlikler ve değişken kavramının öğretimi konusunda doktora yapmış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

n. Mertebeden türevlenebilen fonksiyonlar için integral eşitsizlikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Boyar maddelerin ve mikrokirleticilerin ileri arıtımında ultrasesin temel ve yardımcı proses olarak kullanılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yapı Malzemeleri

Doçent

1

1

Soğuk havada beton, antifriz katkılar ve otojen rötre üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yapı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Çelik yapılar alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak, üçgen tasarımlı berkitmeli korniyerler ve T kesitli birlerşimlerde moment dönme davranışı konularında çalışma yapmış olmak.

Proses ve Reaktör Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Organik yarı iletkenler ve yüzey zenginleştirilmiş raman spektroskopisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Medeni Hukuk

Profesör

1

1

Aile Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında çalışmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Eczacılık Analitik Kimya anabilim dalında çalışıyor olmak, ilgili anabilim dalında doçent unvanı almış olmak ve ilaçların farklı ortamlarda analizi için yöntem geliştirme ve validasyon konularında çalışıyor olmak.

Biyokimya

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Biyokimya anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Veterinerlik Biyokimyası

Profesör

1

1

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Mikro İktisat alanında doçentlik unvanı almış olmak, Turizm Ekonomisi ve İnovasyon alanında çalışma yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doçent unvanı almış olmak, Turizm Coğrafyası alanında çalışma yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

Doktorasında; ''Sağlık amaçlı fiziksel egzersizin yaşlıların fiziksel durum ve depresyon düzeyi üzerine etkisi'' konusunda çalışma yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Romatoloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında doçentlik unvanını almış olmak, ilaç uygulamaları ve hasta eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Balıklarda yağ asidi metabolizması ve biyoenformatik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler alanlarının birinde doktora çalışması yapmış olmak.

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Matematik ve Maliye alanlarının birinde doktora çalışması yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sosyoloji alanında doktora çalışması yapmış olmak.

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Elektrik Enerjisi Üretim, İlet. ve Dağıt.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Fizik Bölümü mezunu olmak ve CdS, V2O5 ince filmlerin kimyasal yöntemlerle büyütülmesi, karakterizasyonu ve diyot yapıların elektriksel karakteristikleri üzerine yarıiletkenin anodik yüzey pasivasyonunun etkileri konularında çalışma yapmış olmak.

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tavuk etlerinde Salmonella spp. ve Campylobacter spp.'nin standart kültürel yöntem, ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon (LAMP) ve Real-time PCR ile belirlenmesi ve doğrulanması konusunda çalışma yapmış olmak.