İnönü Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak.
05/06/2018 01:12:00
Yazdır

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 06.06.2018

İlan son başvuru tarihi: 20.06.2018 İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent :

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi :

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

DR. ÖĞR.ÜYESİ

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE

PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

DR. ÖĞR.ÜYESİ

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE

GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

VE GENETİK

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE

GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

VE GENETİK

DR. ÖĞR.ÜYESİ

3

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI

MATEMATİK

PROFESÖR

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİMLERİ

MÜZİK TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA

DOÇENT

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

SERAMİK

SERAMİK

DR. ÖĞR.ÜYESİ

3

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ

HEMŞİRELİĞİ

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya Hemşirelik Anabilim Dalı altında Psikiyatri Hemşireliği ağırlıklı doktora programından mezun olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak veya Hemşirelik Anabilim Dalı altında Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ağırlıklı doktora programından mezun olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

2

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

MALİ HUKUK

PROFESÖR

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

İDARE HUKUKU

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MEDENİ HUKUK

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE

ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

ULUSLARARASI

İŞLETMECİLİK

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

ULUSLARARASI

TİCARET

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Yaratıcılık ve İnovasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU

YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

DR. ÖĞR.ÜYESİ

2

1

Rusya alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

İSLAM TARİHİ

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK

PROFESÖR

1

1

Biyoyakıtlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOELEKTRONİK

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Geopolimer bağlayıcılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Paralel Programlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

2

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

3

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Pediatrik Gastroenteroloji Yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ADLİ TIP

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.