Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 Akademik Personel Alacak.

Kaynak : dpb
İlan Giriş : 01 Haziran 2018 00:32, Son Güncelleme : 05 Haziran 2018 17:36
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

UNVAN

DRC.

ARANAN ŞARTLAR

1

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

TAVI ve perkütan sol atriyal appendiks kapama konusunda çalışması olmak.

2

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Kronik sinüzitlerde kemik SPECT ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

5

Travmatik kulak zarı perforasyonlarıyla ilgili deneysel çalışması olmak.

4

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Endovaskuler stroke tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

5

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Doçent

1

Nekrotizan fasiitin klinik prezentasyonları konusunda çalışması olmak.

6

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Girişimsel pulmonoloji alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

7

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

PET/BT ile akciğer vaskülitleri ve kanserleri konularında çalışmaları olmak.

8

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Üroloji yan dal uzmanı olmak. İntestinal obstrüksyonlar ile ilgili deneysel çalışması olmak.

9

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Talasemi majörde pulmoner fonksiyonlar ve çocukluk çağı lenfomaları konularında çalışması olmak.

10

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Henoch Schönlein purpuralı çocuklarda plazmaferez konusunda çalışması ve deneyimi olmak.

11

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda epileptik nöbetlerin sirkadiyen paterni üzerine çalışması olmak.

12

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocukluk yaş grubunda görülen malformasyon sendromları, iskelet displazileri ve zihinsel yetersizlik konularında çalışmaları olmak.

13

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Pulmoner kapak replasmanı yapılmış çocuklarda ekokardiyografi konusunda çalışması bulunmak.

14

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Astım eğitimi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

15

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Henoch schönlein purpura patogenezi konusunda çalışması ve nefrolopatoloji deneyimi olmak.

16

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk endokrin ve metabolizma hastaliklari yan dal uzmanı olmak. Çocuk Metabolizma Hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

17

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Bağlanma konusunda çalışmaları ve epidemiyoloji deneyimi olmak.

18

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Endometriozis ve polikistik over ile klinik gebelik öngörüsü konusunda çalışmaları olmak.

19

Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Spinal kord yaralanmalı hastalarda seksüel fonksiyonlar ve üriner sistem problemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

20

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Robotik kardiyak cerrahi anestezisi deneyimi ve koroner arter bypas cerrahisinde hiperaljezi ve taktil allodini konularında çalışması olmak.

21

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda tükrük bezi maliniteleri ve santral diabetes insipitus gelişen intrakranial tümörlerle ilgili çalışmaları olmak.

22

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

1

Hipertrofik skar tedavilerinde deneysel çalışması olmak.

23

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Solid organ tümörlerinde yüksek doz kemoterapi ve kök hücre nakli deneyimi ile kemik iliği nakli yapabilme sertifikası olmak.

24

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Rotasyonel koroner anjiyografi ile ilgili çalışması ve deneyimi olmak.

25

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Kızamık konjunktiviti, transpalpebral tonometreler ve siliyer kas ile ilgili çalışmaları olmak.

26

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Karaciğer ve böbrek nakli deneyimi ile canlıdan canlıya karaciğer nakillerinde çift arterli sağ lob greftleri konusunda çalışması olmak.

27

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hipertansif retinopati ve endotel disfonksiyonu konusunda çalışması olmak.

28

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Üriner sistem taş hastalığı ve mesane kanseri konusunda çalışmaları bulunmak.

29

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr. Üyesi

3

Pedodonti alanında Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Down sendromlu çocuklarda periodontal takip konusunda klinik çalışması olmak.

30

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr. Üyesi

3

Pedodonti alanında Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Diş hekimliği malzemelerinin sitotoksik etkileri konusunda hücre kültürü çalışmaları olmak.

31

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

Agresif periodontit ve yaşam kalitesi konusunda çalışması olmak.

32

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Doğum şeklinin postnatal pulmoner arter basıncına etkisi konusunda çalışması olmak.

33

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

İlaç dizaynı, moleküler kanser ve prion konularında çalışma yapmış olmak.

34

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmakoloji alanında Tıpta Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak. Yara iyileşmesi ve tamamlayıcı tıp konularında çalışması olmak.

35

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Antibiyotik içeren çeşitli oküler nano-taşıyıcı sistemler konusunda çalışması olmak.

36

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Polimer Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Parkinson ve kanser tedavisinde polimer temelli ilaç salınım sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

37

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Antifungal ilaçlı nanolif tipi taşıyıcı sistemler üzerine çalışması olmak.

38

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Oksidatif stres üzerine sirkadiyen ritim genlerinin etkileri konusunda çalışması olmak.

39

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Protetik Diş Tedavisi alanında Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Protetik restorasyonların yapım sürecine etki eden faktörlerle ilgili çalışması olmak.

40

Gülhane Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji Doçenti olmak. Farmakoekonomi ve otonom sinir sistemi farmokolojisi konularında çalışmaları olmak.

41

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

3

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği veya Ebelik alanında doktora yapmış olmak. Riskli gebeliklerde öz etkililiğin geliştirilmesi ve malpraktis konularında çalışmalar yapmış olmak.

42

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Ergoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Prematüre bebeklerde duyu bütünlüğü konusunda çalışması olmak.

43

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Tekerlekli sandalye basketbolu, geriatri ve izokinetik sistemlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

44

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

3

Pediatrik rehabilitasyon deneyimi ve serebral palsili çocuklarda alt ekstremite fonksiyonel elektrik stimülasyonunun yürümeye etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

45

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Türkiye-AB ilişkileri bağlamında sağlık çalışanlarının serbest dolaşımı ve potansiyel göçü konularında çalışmaları olmak.

46

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Sağlık kurumlarında kalite, performans ve tanı ilişkili gruplar konularında çalışmaları olmak.

47

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi mezunu ve Adli Tıp uzmanı olmak. Deneysel ası modeli oluşturulan ratlarda vitalite çalışması ve yanıkla ilişkili ölümlerde postmortem bulgular konusunda çalışma yapmış olmak.

48

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

Tıpta uzmanlık ve Doçenliğini Anatomi alanında yapmış olmak. Tendonlarla ilgili anatomik ve radyolojik olarak morfometrik analizi konusunda çalışması olmak.

49

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Anatomi uzmanı olmak. Larinks ve ulnar sinirle ile ilgili kadavra çalışması olmak.

50

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak. Ana Çocuk Sağlığında tarama programları, kazalar ve kontrol programları konularında çalışmaları olmak.

51

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp doktoru ve Halk sağlığı uzmanı olmak. Çevre sağlığı çalışması yapmış olmak.

52

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Cinsel İşlev Bozuklukları, Ruhsal Travma ve Zihin Kuramı alanlarında çalışmaları olmak.

53

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Myokard infarktüsünde egzersiz test indeksi konusunda çalışmaları olmak.

54

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Kemik mineral yoğunluğu, kemik yapım ve yıkım belirteçleri konusunda çalışması olmak.

55

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

El Cerrahisi ve mikrocerrahi ile ilgili kadavra çalışması ve deneysel çalışması bulunmak.

56

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Sublingual immünoterapi konusunda çalışması bulunmak.

57

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Tiner inhalasyonunun rat burun mukozası üzerine etkileri ve derin palpasyonun tiroid hormon seviyeleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

58

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Nörobehçet ve multiple skleroz hastalıkları konusunda deneysel çalışmaları olmak.

59

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

Akut koroner sendromlu hastalarda HbA1c düzeyi ile koroner arter hastalığının ciddiyeti konusunda çalışması olmak.

60

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Trigeminal, fasiyel ve glossofarengial sinirlerinin santral myelin bölümü ve transizyonal bölgesi hakkında çalışması olmak.

61

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Santral akciğer kanserlerinde diffüzyon MR çalışması yapmış olmak.

62

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer nakli, vücut dışı akciğer perfüzyonu ve ekstrakorporal yaşam destek sistemleri ile ilgili deneyimi olmak.

63

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer kanserinde PET/CT ile mediastinal nodal konusunda çalışması ve akciğer nakli deneyimi olmak.

64

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Aort cerrahisi alanında çalışmaları olmak.

65

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Protez kapak trombozuna yönelik trombolitik tedaviyle ilgili çalışmaları olmak.

66

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Vitreo Retinal Cerrahi, Prematüre Retinopatisi ve Yapay retinal göz protezleri implantasyonu konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.

67

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Nörooftalmoloji deneyimi olmak. Behçet Hastalığına bağlı üvetik glokomlarda cerrahi tedavi konusunda çalışması olmak.

68

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Retinal Protez Sistemleri ile ilgili cerrahi deneyimi ve katarakt ekstraksiyonunda vitreoretinal cerrahi ekipmanları ile ilgili deneyim ve çalışması bulunmak.

69

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Korneal refraktif cerrahi, korneanın biomekaniksel özellikleri ve keratokonus konularında çalışması olmak.

70

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

İnterstisyel akciğer hastalıkları,havacılık ve uzay tababeti, uçuş fizyolojisi konusunda deneyimi olmak.

71

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Pozitron emisyon tomografisi, nükleer tıp uygulamaları, tıbbi kimyasal, biyolojik ve nükleer savunma konusunda çalışmaları olmak.

72

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Endobronşial ultrasonografi eşliğinde bronkoskopik işlem deneyimi ve hafif-derin anestezi konusunda çalışması olmak.

73

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

Aile Hekimi uzmanı olmak. Fitoterapi ve kupa terapisi alanlarında sertifikası ve çalışmaları olmak.

74

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Girişimsel Çocuk Elektrofizyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

75

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Extended servikal mediastinoskopi ve masif hemoptizide acil cerrahi konularında çalışmaları olmak.

76

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre bebeklerde RDS'de surfaktan tedavisi çalışması olmak.

77

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Psödotümörserebri, epilepsi, allerji ve enfeksiyon ile ilgili çalışmaları olmak.

78

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Preeklamptik anne bebekleri ve SGA bebeklerde aEEG bulguları konularında çalışması olmak.

79

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Neonatolojı yan dal uzmanı olmak. Prematürelerde fetal inflammatuar yanıt sendrom morbiditeleriyle ilgili çalışma yapmış olmak.

80

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Embriyo transfer kateteri konusunda çalışması olmak.

81

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tiroid disfonksiyonu ve otoimmünitesinin gebelik sonuçlarına etkisi ve plasenta previalı kadınlarda postpartum kanama konusunda çalışmaları olmak.

82

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi yan dal uzmanı olmak. İntestinal vajinoplasti ve ürojinokoloji konularında çalışmaları olmak.

83

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Endoskopik jinekolojk cerrahi ve transvajinal ultrason konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

84

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Menopozda sıcak basması ve gece terlemelerinin kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

85

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kompleman inhibitör faktör eksikliği konusunda çalışmaları olmak.

86

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocuk hastalarda lupus antikoagülan pozitifliği ile aktive parsiyel tromboplastin zamanı arasındaki ilişki ile ilgili çalışma yapmış olmak.

87

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Makromastili ve meme kanserli hastalarda onkoplastik meme küçültme tekniği konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

88

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Transkatater aort kapak implantasyonu konusunda deneyimi olmak, Mitral protez kapaklı hastalarda Transkatater aort kapak implantasyonu ile ilgili çalışması olmak.

89

Kayseri SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hipertansif acillerde trombotik yatkınlık konusunda çalışması, bronkoskopi ve kimyasal ve biyolojik olaylarda medikal yönetim deneyimi olmak.

90

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

4

Myokard infarktüsünde IGF düzeyleri ve çocuklarda dadı dirseği ile ilgili çalışması olmak.

91

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Çocuklarda pilomatriksoma ile ilgili çalışma yapmış olmak.

92

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Meme kanseri ile genetik çalışması olmak.

93

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Kanser cerrahisinde enteral immunonutrisyon konusunda çalışması olmak.

94

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İnce barsak adenokanserlerinde adjuvan kemoterapi ve prognoz konusunda çalışmaları olmak.

95

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

3

Kruger kriterinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlarını öngörmedeki değeriyle ilgili çalışması olmak

96

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

3

Siyatik ve pudendal sinirlerin vasküler tuzaklanması ile ilgili çalışması olmak.

97

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

Hemodiyaliz amaçlı A-V fistüllerde distal hipoperfüzyona bağlı iskemik sendrom ile ilgili çalışması olmak.

98

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

5

Uyku bozuklukları sertifikası olmak.

99

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Artroskopik subakromiyal dekompresyon ile ilgili çalışması olmak.

100

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Yetişkin uyku apne sendromunda baş boyun radyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

101

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Ürogenital sistem ve meme radyolojiisi konusunda çalışmaları olmak.

102

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

Böbrek nakli deneyimi ve böbrek tümörü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

103

Rektörlük

Türk Dili

Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi

3

Osmanlıca metin çevirisi ve Cumhuriyet dönemi tarihi romanı konusunda çalışması olmak.

104

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Kanser ilaçlarının sulardan arıtımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

105

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Raman spektroskopisi ile biyofilm karakterizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

106

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

3

Genetik alanında doktora yapmış olmak. Kanser ve mikroRNA konusunda çalışmaları olmak.

107

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilişim Sistemleri

Sağlık Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

3

Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Geleneksel olarak kağıt üzerinde uygulanan anketlerin mobil uygulaması üzerine çalışması olmak.

108

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Mikotoksinler ve gıda kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

109

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Diltutumları konusunda çalışma yapmış olmak.Dil ve konuşma terapisi bölümünde ders vermiş olmak.

110

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Sağlık sisteminde bir performans göstergesi olan cevap verebilirlik üzerine çalışması olmak.

111

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Uluslararası Kalite Yönetimi alanında yüksek lisans ve işletme alanında doktora yapmış olmak. Sağlıkta kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği, iletişim ve pazarlama alanında çalışma yapmış olmak.

112

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

3

Sosyal politika, yaşlılık, yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyeti konularında çalışması olmak.

113

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Sosyal Hizmetler Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İstanbul'da doğal afetler konulu çalışması olmak.

114

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bitkilerin antidiyabetik ve doğal boyaların antimikrobiyal etkileri konusunda çalışmaları olmak.

115

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Endoskopik Kulak Cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.

116

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

3

Paranazal sinüslerdeki anatomik varyasyonların kronik sinüzite olan etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

117

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Koroner bypass ameliyatlarında greft olarak kullanılan damarların morfolojik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

118

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji uzmanı olmak.

119

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tüberkülozun laboratuvar tanısında yeni bir kültür sisteminin değerlendirilmesi ve tüberkülozda serum prokalsitonin seviyesi konularında çalışması olmak.

120

Trabzon Ahi Evren SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Dikişsiz aort kapakları ve trikuspit kapak replasmanı konusunda çalışması olmak.

121

Trabzon Ahi Evren SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Hipertansif hastalarda sol ventrikül disfonksiyonu konusunda çalışması, perkütan ASD kapaması ve TAVI deneyimi olmak.