Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı

11/05/2018 11:40:00
Yazdır

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL)

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Hemşire alınacaktır.

SIRA

NO

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

1

HEMŞİRE

S.H.S.

1

Üniversitelerin Hemşirelik bölümü mezunu olmak

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli çalışıyor olmamak.

4- Nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

5- Nöroloji ve psikiyatri acil kliniklerinde çalışmış olmak.

6- En az 5 yıl Supervisor hemşireliği yapmış olmak.

7- Demans ve Alzheimer hastalıkları hakkında eğitim almış olmak.

8- İstanbul'un Kadıköy İlçesinde ikamet ediyor olmak.(İlan döneminde yapılan adres

değişiklikleri geçersiz sayılacak.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

3- Özgeçmiş (cv)

4- Yerleşim belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf

6- Adli sicil kaydı (resmi kurum için)

7- Nöroloji ve Psikiyatri polikliniklerinde çalıştığını belgelemek

8- Noroloji ve Psikiyatri acil kliniklerinde çalıştığını belgelemek

9- Supervisor hemşirelik yaptığını belgelemek

10- 657 Sayılı D.M.K. 'nun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı

11 -Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.

12-Sağlık raporu

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeleri ile birlikte 17/05/2018 Perşembe günü saat 16:30' a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR