Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
17/03/2018 04:19:00
Yazdır

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi,

Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE UL. İK.

-

1

1

Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve Kurumsal Kalite alanlarında çalışma yapmış olmak.

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

-

1

1

Bölgesel Kalkınma, Enerji Sektörü, AR-GE ve Bilişim Sektörü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜN. AVLAMA VE İŞL. TEK.

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

1

-

-

Deniz salyangozu avcılığı, uzatma ağları seçiciliği ve hayalet avcılığı konularında çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

1

-

-

Öğretmenlerin soru sorma üzerine inançları, öğretmen adaylarının pedagojik inançları, özyeterlik inancı ve sosyal-duygusal öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

-

1

1

Türkçe ve Almanca'da kişi ve meslek tanımlarının cinsiyet kategorisi üzerinde karşılaştırmalı dilbilimsel çalışmalar yapmış olmak. Yabancı Dil becerilerinde iletişimsel işlevi olan öz sözcüklerin yabancı dil olarak Almanca dersindeki kullanım alanlarına ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

JAPON DİLİ EĞİTİMİ

-

1

1

Japon kültürü, toplumu ve dili üzerine toplumbilimsel ve sosyolinguistik çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

JAPON DİLİ EĞİTİMİ

-

1

1

Japon Dili ve Eğitimi üzerine karşılaştırmalı dilbilgisi ve dilbilimsel çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

-

1

1

Piyano eğitimi, piyano eğitiminde eşlikleme yapabilme, okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilme, piyano eğitiminde kullanılan teknik becerilerin sıralanması, piyano eğitim tekniklerinden dizi çalışmaları ve Çağdaş Türk Bestecilerinin piyano eserleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA

FİZİKOKİMYA

1

-

-

Termik santrali uçucu külleri, çift tabakalı dekstran hidrojeller ve elektriksel alanda denetimli ilaç salımı yapabilen laponit içerikli hidrojeller üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

-

1

1

Kıpçak grubu Türk lehçeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

-

1

1

İç ortam hava kalitesi, formaldehit, materyal emisyon testi ve biyoaresoller konularında çalışmaları olmak.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI JEOFİZİK

1

-

-

Elektrik ve elektromanyetik yöntemlerle ilgili çalışmaları olmak.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

YER FİZİĞİ

-

1

1

Aktif faylar ve paleosismoloji, manto konveksiyonunun modellenmesi ve kabuk düşey hareketleri konularında çalışmaları olmak.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI JEOLOJİ

-

1

1

Moloz birikim alanlarının belirlenmesi ve akma mekanizmalarının incelenmesi, eklemli kaya kütleleri ve bimrock'lar için jeomekanik sınıflama sisteminin geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

1

-

-

Tıp doktoru olmak. Çevre sağlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

MİKROBİYOLOJİ VE KL. MİK.

1

-

-

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı yeterlilik belgesi sahibi olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

1

-

-

Tarımsal zararlı böceklere gen aktarımı ve böceklerin ilaçlara karşı genotipik dayanıklılığı ile böcek beslenme fizyolojisi konularında çalışmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

1

-

-

Çayır mera ve yem bitkileri konusunda çalışmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

-

1

1

Sıcak iklim tahılları yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

-

1

1

Biyokimya alanında çalışıyor olmak. Kefir ve meyve-sebzede antioksidan konusunda çalışmaları olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?