Antalya Büyükşehir belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanı

27/08/2007 17:35:00
Yazdır

İLAN

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI?NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü ve 14 üncü maddesi, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile , Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BOŞ KADROLAR

Birimin Adı Adedi Sınıfı Kadro Ünvanı Derecesi Cinsiyeti Öğrenim Durumu

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 55 G.İ.H İtfaiye Eri 10 E (İki yıllık M.Y.O İtf. ve Yang. Güv.Bl).

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 G.İ.H İtfaiye Eri 10 K (İki yıllık M.Y.O İtf. ve Yang. Güv.Bl).

Zabıta Dairesi Başkanlığı 11 G.İ.H Zabıta Memuru 11 E (Lise ve Deng.Mes.Lis.)

Zabıta Dairesi Başkanlığı 11 G.İ.H Zabıta Memuru 10 E (Lise ve Deng.Mes.Lis.)

Zabıta Dairesi Başkanlığı 5 G.İ.H Zabıta Memuru 10 E-K (İki Yıllık M.Y.O )

Zabıta Dairesi Başkanlığı 3 G.İ.H Zabıta Memuru 9 E-K ( 4 Yıllık Yüksekokul )

---------------------------------------

Toplam 90

ADAYLARDA BAŞVURU ŞARTLARI:

A-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN:

İki yıllık Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak.

b) Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak

c) Sağlık açısından kapalı mekan , dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Zabıta Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.)

e) Erkek adaylardan (E) sınıfı ehliyet tercih sebebidir.

f) 5 adet Bayan İtfaiye Eri İtfaiye Şube Müdürlüğü Zabıta Amirliği emrinde çalıştırılacaktır.

g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS)sınavlarına girmiş ve KPSSP93 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olmak.

B-ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN:

a) Lise ve Dengi Meslek Liseleri, İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu veya 4 Yıllık Yüksek Okul(Fakülte) mezunu olmak

Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Zabıta Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.)

Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.(Sağlık Kurulu Raporu istenir.)

A2 sınıfı ehliyeti olanlar, iyi derecede yabancı dil (İngilizce, Almanca, Rusça) bilenler tercih edilecektir.

Mahalli İdareler Anadolu Meslek Lisesi mezunları, Üniversitelerin ve Meslek Yüksekokullarının kamu yönetimi, bilgisayarlı muhasebe, bütçe muhasebe, Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler,İnşaat, Çevre, Gıda, İletişim ve Turizm bölümleri tercih sebebidir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS)sınavlarına girmiş ve KPSS3, KPSS93,KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı, Personel Şube Müdürlüğüne (Işıklar Cad. Karaalioğlu Parkı içi Antalya adresine) şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 10 Eylül 2007 tarihinde başlayıp 17 Eylül 2007 pazartesi mesai saati bitiminde sona erecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:

01 Ekim 2007 Pazartesi günü İtfaiye Dairesi Başkanlığının Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında Saat:10:00?da sözlü ve İtfaiye Erleri için ayrıca dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağrılan adayların sınavları 01 Ekim 2007 günü bitirilemediği takdirde 02-03-04-05 Ekim 2007 tarihlerinde sınava devam edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.( İş talep formu www.antalya.bel.tr adresinden de alınabilir.)

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Uygulamalı sınavda İtfaiye Eri için E Sınıfı , Zabıta Memuru için A2 Sınıfı Ehliyet

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti

6- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı

7- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.antalya.bel.tr ) internet sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 24-28 Eylül 2007 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Şube Müdürlüğünden alınacaktır.Sözlü sınava girmeden önce Zabıta Şube Müdürlüğüne başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılarak Sınava giriş Belgesi ekinde kendilerine verilen Boy ve Kilo Tespit Formunu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 01 Ekim 2007 Pazartesi günü Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan Belediyemiz, İtfaiye hizmet binasında saat 10:00? da, İtfaiye Eri Kadroları için Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda dayanıklılık testi ve mülakata , Zabıta Memuru kadroları için Mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalamasının ( Kurum sınavı başarı puanının )%50?si ile KPSS puanının %50?si alınmak suretiyle giriş notu belirlenir. Diğer Kadrolarda ise sadece Sözlü sınav yapılacaktır.Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (www.antalya.bel.tr) adresinde duyurulur.Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İLANEN DUYURULUR.

Menderes TÜREL

Bu ilan 101,114 defa okundu. 42 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?