TÜBİTAK 165 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Personeli Alım İlanı Yayımlandı.
08/03/2018 02:54:00
Yazdır

TÜBİTAK

SAGE

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.A.2018-1 (Araştırmacı)

1- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.AB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan Aerodinamik Tasarım ve Hesaplamalı

Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics - CFD) çözümlemelerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

1.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Aerodinamik tasarım,

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği çözümlemeleri,

ANSYS Fluent, Spaceclaim DM, FENSAP, Fortran, Matlab yazılımları,

Paralel hesaplama ve programlama,

Benzer alanlarda iş tecrübesi veya Yüksek Lisans, Doktora mezuniyetinin bulunması.

2- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.AB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan Aerodinamik Tasarım ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

2.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Aerodinamik tasarım,

Rüzgar Tüneli test teknikleri ve test icrası,

Veri toplama ve işleme,

Model tasarımı ve enstrümentasyonu,

Veri toplama ve cihaz kontrolünde kullanılan programların kullanımı

(Labview vb.),

İş tecrübesi / Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyetinin bulunması.

3- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.ELSG01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan elektronik kartların ve sensörlerin geliştirilmesi kapsamında; sayısal, analog ve güç elektroniği devreleri tasarlayacak, şematik çizimlerini yapacak, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verecek, üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerini yapacak, FPGA kodlarını geliştirecek, kartların Boundary Scan test projelerini geliştirecek, sinyal işleme, modelleme ve benzetim konularında çalışacak AR-GE personeli (Elektronik Donanım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 13 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

3.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda tecrübeye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alan 1 (Sayısal Elektronik Tasarımı) için:

FPGA kodlarının geliştirilmesi,

FPGA kodlarının benzetimlerinin yapılması ve test edilmesi,

Sayısal elektronik devre tasarımı,

Sayısal elektronik devrelerin benzetimi ve testi,

Sayısal elektronik kartların Sinyal Uyumluluk analizlerinin yapılması,

Çizilecek baskı devrenin kısıtlarının girilmesi, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verilmesi,

Üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerinin yapılması.

Alan 2 (Analog Ve Güç Elektroniği Tasarımı) için:

Analog elektronik devre tasarımı,

Güç elektroniği (dc/dc ve ac/dc çeviriciler, motor sürücü devreleri) tasarımı,

Analog ve güç elektroniği devrelerinin benzetimi ve testi,

Güç dağıtım sistemlerinin Güç Uyumluluğu analizlerinin yapılması,

Çizilecek baskı devrenin kısıtlarının girilmesi, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verilmesi,

Üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerinin yapılması.

Alan 3 (Ölçer Geliştirme) için:

Sinyal işleme, veri/sensör füzyonu konularında çalışmış olması,

Modelleme ve benzetim konularında daha önce çalışmış olması,

Navigasyon sistemleri konusunda bilgi sahibi olması,

C/C++, Matlab ortamında algoritma geliştirebilmesi,

Analitik düşünebilme özelliğine sahip, kendi başına araştırma yapabilecek yetenekte olması.

4- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.EÜB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri ile kablaj ürünleri satın alımını planlanmak, üretim planlaması ve takibini yapmak, üretici ve tedarikçiler ile iletişim kurmak, bunlar için kalite güvence gereksinimlerini türetmek, üretim izlenebilirliğini sağlamak, üretim akışı dokümantasyonunu yapmak ve akış kontrolünü sağlamak, gerektiğinde altyüklenici koordinasyonu sağlamak, kalite kontrol, test, doğrulama, depolama gereksinimlerinin türetilmesini ve izlenebilirliğini tasarım mühendisleri ile işbirliği içinde sağlamak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

4.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Askeri elektronik ürünler üretimi yapan firmalarda en az 3 yıl elektronik kart ve kablaj üretiminde deneyimi bulunmak.

IPC-A-600, IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 eğitimlerini alarak geçerli sertifika sahibi olmak.

Elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri ile kablaj ürünleri tedariği için şartname ve iş tanımı hazırlamak.

İş güvenliği ve risk yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Elektrostatik boşalmaya duyarlı ürünlerle çalışmaya uygun şartların tanımlanması konusunda deneyimli olmak.

Ürün ömür devri yönetim sistemlerinin kullanımında deneyimli olması.

ISO 9001'e dayalı kalite yönetim sisteminde kurumsal süreçlere uygun çalışma konusunda deneyimli olmak.

4.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

5- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GKB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan hava araçlarının güdüm ve uçuş kontrol mimarilerinin tasarımı, algoritmalarının geliştirilmesi, algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlüğe etkilerinin analizi,

gerçekleştirilecek yer ve uçuş testlerine algoritmaların değerlendirilmesi kapsamında destek verilmesi konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

5.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Benzer alanlarda iş tecrübesi / Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyetinin bulunması.

Hava araçlarının Güdüm ve Uçuş Kontrol mimarilerinin ve algoritmalarının tasarlanması, değerlendirilmesi ve doğrulanması.

Algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlük açısından analizlerinin yapılması.

C/C++, MATLAB ve SIMULINK ortamında algoritma ve model geliştirilmesi.

Gerçekleştirilecek yer ve uçuş testlerine algoritma değerlendirmeleri kapsamında test tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi konularında destek verebiliyor olmak.

6- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GKB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görüntü işleme, görüntü tanıma, obje tespit, teşhis, takip algoritmaları tasarımı ve nesne modelleme konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

6.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Benzer alanlarda iş tecrübesi / Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Sinyal işleme, doğrusal sistem teorisi, kontrol dersleri almış olmak.

Sinyal işleme, bilgisayarlı g örü, örüntü tanıma ve g örüntü işleme konularında bilgi birikimine sahip olmak.

MATLAB ve SIMULINK ortamlarında yazılım ve model geliştirebilmek,

C/C++ programlama dillerine hakim olmak.

Güçlü 2D/3D düşünme ve sayısal veri işleme yetkinliğ ine sahip olmak.

Araştırma yapmaya meraklı olmak, analitik düşünebilmek, kendi başına

araştırma yapabilecek yetenekte olmak.

7- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GKB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan hava araçlarının güdüm ve uçuş kontrol mimarilerinin tasarımı, algoritmalarının geliştirilmesi, algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlüğe etkilerinin analizi,

gerçekleştirilecek yer ve uçuş testlerine algoritmaların değerlendirilmesi kapsamında destek verilmesi konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2. 7.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve alanında en az 8 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

7.2.3. Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip olması gerekmektedir.

Hava araçlarının Güdüm ve Uçuş Kontrol mimarilerinin ve

algoritmalarının tasarlanması, değerlendirilmesi ve doğrulanması konusunda bilgi sahibi olmak.

Algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlük açısından analizlerini yapabiliyor olmak.

C/C++, MATLAB ve SIMULINK ortamında algoritma ve model geliştirebilmek.

Yer ve uçuş testlerinde algoritma değerlendirmeleri kapsamında test tasarımı, uygulaması ve değerlendirilmesini yapabiliyor olmak.

8- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GMPYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerin takibi amacıyla takvim, mali kaynak ve işgücü akışını izlemek ve düzenli aralıklarla raporlanması konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

8.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetim araçlarından MS Project ve/veya Primavera'ya hakim olmak.

Proje yönetim ölçütlerine hakim olmak.

Temel kalite süreçlerine hakim olmak.

İşler arasında önceliklendirme ve zaman yönetimi yapabilmek.

Müzakere yeteneğine sahip olmak, bu konuda eğitim almış olmak.

Temel istatistik bilgisine sahip olmak.

Risk yönetimi konusunda temel bilgi sahibi olmak.

Askeri standartlar ile ilgili temel bilgi sahibi olmak.

Yurtdışı/Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.

9- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GMSMB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında geliştirilmek istenen sistemin sistem seviyesinde ve alt sistemler seviyesinde, sistem operasyon konseptinin belirlenmesinden (sistem harekat kavramının mevcut ürünlere göre avantaj sağladığının belirlenmesi, temel operasyonel analizlerin yapılması), teknik yapılabilirlik etüdlerinden ve teknoloji hazırlık seviyelerinin belirlenmesi (tasarımı yapılacak veya hazır alınacak kalemlerin belirlenmesi), sistem konsept seçeneklerinin belirlenmesi, fiziksel, işlevsel, elektriksel, veri ve kullanıcı isterlerinin belirlenmesi (teknik şartnamalerin hazırlanması), sistem ve alt sistem arayüzlerinin ve arayüz isterlerinin belirlenmesi (arayüz kontrol dokumanları oluşturulması), sistem ve alt sistemlerin isterlere uygun tasarlandığının temini ve alt sistemlerin sisteme kabulü, sistemin maruz kalacağı çevre koşullarının belirlenmesi (test planları hazırlanması), çevre koşullarının tasarıma uygulanmasının belirlenmesi (sistem ömür devri yük profili hazırlanması), disiplenler arası eniyilemenin yapılarak maliyet ve performans anlamında en uygun kavramın belirlenmesi, test planlaması ve test kalemi konfigürasyonun belirlenmesi (genel üretim planlaması ve takip edilmesi), tasarımın olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve anaçizlerin çekilmesi (teknik gözden geçirmeler), sistemin ömür hesaplamaları ve testleri, ömür devri boyunca kullanıcı geri dönüşleri kaynaklı iyileştirmeler, kullanıcının isterlerine uygun teknik emirlerin hazırlanması, sistemin varyanlarının belirlenmesi konularının tamamı veya bir kısmında görev yapacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Uçak Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

9.2.2. Yüksek analitik düşünme yeteneği, alanında bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir.

10- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HBTB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde "Hedef ve Hedef Tahrip Sistemleri Geliştirme" ve "Güvenlik ve Kurma Mekanizması Geliştirme" çalışmaları kapsamında görev yapacak AR- GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

10.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında mesleki tecrübeye sahip olmak.

Hedef Balistiği (Terminal Balistics),

Güvenlik ve Kurulma Mekanizması Tasarım Çalışmaları,

Yüksek Hızlı Çarpma Mekaniği (Impact Mechanics),

Hidrokod Çözümlemeleri (Hydrocode Analysis),

Eniyileme (Optimization),

Yanma (İng. Combustion) ve Tepkime Kinetiği (Reaction Kinetics),

Fortran ile programlama (Yapısal veya Akışkanlar Mekaniği Problemleri),

Katı Modelleme, Mekanik Tasarım, Mekanizma Tasarımı,

Bilgisayar Destekli Tasarım/Mühendislik (CAD/CAE) Bilgisine sahip olmak.

11- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFPYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde müşterilerle iletişimin yürütülerek müşteri memnuniyetinin sağlanması, önemli proje belgelerinin doğru zamanda oluşturulması, ilgili taraflarla paylaşılması ve etkin olarak kullanımının sağlanması, projelerin doğru olarak planlanması ve yönetilmesi, proje finansal durumunun izlenmesi ve kontrolü, proje durumu ile ilgili yönetimin bilgilendirilmesi, proje ile ilgili olası risklerin tespiti, teknik birimler, satınalma, muhasebe gibi birimlerle birlikte çalışarak proje teminlerinin ve iş ürünlerinin eşgüdümü konularında görev alacak AR-GE Personeli (Proje Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

11.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetimi alanında deneyim sahibi olmak.

Kaynak planlaması ve yönetimi alanında deneyim sahibi olmak.

Zaman veya kaynak yönetimi yazılımları ile ilgili deneyim sahibi olmak.

Yüksek Lisans mezuniyeti bulunmak (Özellikle tez konusunun proje yönetimi ile ilgili olması).

Proje Yönetimi metodolojisi ile ilgili programlara ait sertifika sahibi olmak.

12- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde elektronik kart donanımı ve yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol, radar ve fırlatma aracı ile arayüz yönetimi konularında görev yapacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik

ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

12.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda mesleki tecrübe ile bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Sayısal, analog ve güç elektroniği donanım tasarımı konularında deneyim sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme süreçlerine uygun olarak gerçek zamanlı gömülü yazılım tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak.

13- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde uçuş mekaniği, aerodinamik, güdüm, otopilot ve seyrüsefer gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve radar ile arayüz yönetimi konularında görev yapacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

13.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Güdüm, Otopilot ve Seyrüsefer Algoritmaları konularında deneyim sahibi olmak.

Aerodinamik Tasarım ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği konularında deneyim sahibi olmak.

Çok Disiplinli Optimizasyon ve Deney Tasarımı konularında deneyim sahibi olmak.

14- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde enerjik sistemler gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve fırlatma aracı ile arayüz yönetimi konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

14.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

İtki Sistemleri konularında deneyim sahibi olmak.

15- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında mekanik ve yapısal gereksinimlerin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve fırlatma aracı ile arayüz yönetimi, konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

15.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Yapısal Analiz ve Mekanik Tasarım konularında deneyim sahibi olmak.

16- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB05 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde radar, anten ve veribağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve radar ile arayüz yönetimi konularında çalışacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

16.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

16.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Radar Sistemleri, Veribağı, Anten ve Haberleşme Sistemleri Tasarımı konularında deneyim sahibi olmak.

17- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.İGSB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

17.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan iş geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarında görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

17.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik

ve Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

17.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

TSK, MSB.lığı ve SSM bünyesinde yürütülen savunma sanayi faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmak.

İş Geliştirme, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi, Stratejik Yönetim, Mühimmat ve Silah Sistemleri, İhale Süreçleri ve Savunma Sanayii ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak.

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Müzakere yapabilme yeteneğine sahip olmak.

Temsil yeteneğine sahip olmak.

18- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.İÜTB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

18.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan ileri üretim teknolojileri alanında sistem alt bileşenlerinin geliştirilmesi konularında görev yapmak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

18.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

18.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

18.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme konusuna ilgi duymak.

3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilmek.

Teknik Resim Ölçülendirme, Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tasarım ve Ar-Ge alanında deneyimi bulunmak.

Farklı konularda aynı anda çalışma motivasyonuna sahip olabilmek.

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilmek.

Seyahat engeli bulunmamak.

19- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.İÜTB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

19.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında ileri üretim teknolojileri alanında sistem alt bileşenlerinin geliştirilmesi konularında görev yapmak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

19.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

19.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

19.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Malzeme teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmış olmak.

Malzeme test ve karakterizasyon konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Birleştirme teknolojileri (Kaynak,Sert Lehim,vb.) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Farklı konularda aynı anda çalışma motivasyonuna sahip olabilmek.

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilmek.

Seyahat engeli bulunmamak.

20- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.KKB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

20.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında, elektronik devre elemanları satın alma sonrası giriş kabul kalite kontrollerini yapacak, Baskı Devre Kartı ve Elektronik Devre Bütünü üretim sonrası muayene ve kalite kontrollerini IPC-A-600 ve IPC-A- 610'a göre, elektronik kartlarda lehim işçiliğinin kalite kontrollerini J-STD-001'e göre yapacak, kablaj üretim sonrası gözle muayene ve kalite kontrollerini IPC- A-620'ye göre yapacak, elektronik donanımların elektriksel ve fonksiyonel testleri yapacak, testler sonucunda sinyal ve güç ölçüm sonuçlarını değerlendirecek, Test, Ölçüm ve Kalite Kontrol sonuçlarının raporlanması, yayınlanması ve ürün ömür devri yönetim sistemlerinde yer alacak, kalite yönetim sistemi gereksinimleri doğrultusunda muhafazasını sağlayacak, gerek duyulduğu takdirde projelerin teknik gözden geçirme faaliyetlerine katkıda bulunacak AR-GE personeli istihdam edilecektir. .

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

20.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

20.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

20.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

IPC-A-600, IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 eğitimlerini almış olmak ve sertifika ile belgelendirmek.

Elektronik kalite kontrol konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Multimetre, sinyal jeneratörü, osiloskop, network analizör, spektrum analizör ve benzeri ölçüm araçlarını kullanma yeteneğine sahip olmak.

Metroloji konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.

Microsoft Ofis yazılımlarını (Word, Excel, PowerPoint vb.) etkin kullanabilmek.

Elektronik teknik resimleri, şematikleri okuyabilme ve Cadence, Altium gibi çizim programları aracılığı ile elektronik kart tasarımlarını inceleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Gömülü yazılımların kurulumu ve kullanımı konusunda daha önce çalışmış olmak.

ISO 9001, ISO 17025 vb. kalite yönetim standartları hakkında bilgi ve

tecrübeye sahip olmak.

Elektronik sistemlere yönelik test düzenekleri tasarımı, kurulumu ve işletilmesi konusunda deneyimli olmak.

J-STD-001 eğitimi almış olmak ve sertifika ile belgelendirebilmek.

Alanında 2 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.

Gerektiğinde geçici şehir dışı görevlerde çalışma konusunda engel durumu olmamak.

21- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.KYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

21.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerin kalite güvence faaliyetlerini Kurumun Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yürütecek, doğrulama ve muayene kabul testlerine katılım sağlayacak, kalite denetimlerini gerçekleştirecek, kalite güvence ile ilgili toplanan verileri raporlandıracak AR-GE Personeli (Kalite Güvence Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

21.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

21.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

21.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii sektöründe en az 2 yıl kalite güvence alanında deneyimi bulunmak.

Alanında yüksek lisans veya doktora mezuniyeti bulunmak.

TS EN ISO 9001 veya AQAP 2110 belgesine sahip bir kurumda çalışmış olmak.

TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP 2110 eğitimleri almış olmak.

Sistem geliştirme süreçleri (system development life cycle processes) konusunda bilgi sahibi olmak.

Birinci ve ikinci taraf kalite denetimleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

22- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.KYB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

22.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde kalite güvence ve yazılım kalite güvence faaliyetlerini kurumun Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yürütecek, geliştirme, doğrulama ve muayene kabul testlerine katılım sağlayacak, kalite denetimlerini gerçekleştirecek, kalite güvence ve yazılım kalite güvence ile ilgili toplanan verileri raporlandıracak ve Kalite Yönetim Sistemi'ne katkı sağlayacak AR-GE Personeli (Yazılım Kalite Güvence Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

22.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

22.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Matematik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

22.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii sektöründe en az 2 yıl kalite güvence alanında deneyimi bulunmak.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

TS EN ISO 9001 veya AQAP 2110 belgesine sahip bir kurumda çalışmış olmak.

TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP 2110 eğitimleri almış olmak.

CMMI (Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli) konusunda bilgili ve eğitim almış olmak.

ISO 12207 Sistem ve yazılım mühendisliği - Yazılım ömür devri süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

DO-178B ya da DO-178C standardı konusunda bilgi sahibi olmak.

ScrumMaster sertifikasına sahip olmak.

Scrum yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak.

JIRA yazılımını bilmek ve kullanabilmek.

Sistem geliştirme süreçleri (system development life cycle processes) konusunda bilgi sahibi olmak.

Birinci ve ikinci taraf kalite denetimleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

23- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.LDB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

23.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde; entegre lojistik destek ve ömür devri yönetimi kapsamında bakım/onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak, arıza verilerini takip edecek, bu verilerin analizlerini gerçekleştirecek, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak ve kullanıcı eğitimlerini verecek AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

23.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

23.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

23.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii sektöründe en az 3 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Entegre Lojistik Destek konusunda bilgi sahibi olmak.

Güvenilirlik, Sürdürülebilirlik, Hazır Durumda Bulunabilirlik konularında bilgi sahibi olmak.

Arıza analizi konularında deneyim sahibi olmak.

Maliyet analizi konusunda bilgi sahibi olmak.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

23.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

24- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.MATB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

24.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, kritik sistemlerin/alt sistemlerin tasarımı veya üretimi kapsamında malzeme geliştirme, karakterize etme, sistem entegrasyonu ve performans testleri çalışmalarında görev alacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

24.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

24.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

24.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Malzeme teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Malzeme ve sistem teknik şartnamelerini hazırlamak.

Malzeme test ve karakterizasyon yöntemleri konusunda bilgi ve tercihen en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Demirdışı metaller ve seramik malzeme üretim ve şekillendirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilmek.

Ofis ve işletim sistemi programlarına hakim olmak.

Seyahat engeli bulunmamak.

25- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.MB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

25.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, makina teorisine hakim, mekanizma bilgisi olan, makina elemanları ve rulman hesaplamaları, statik & dinamik ve mukavemet hesaplamaları konusunda tecrübeli, hareketli kontrol yüzeyleri için kontrol sistemi tasarlanması, doğrulama testlerinin yapılması, test cihazları geliştirilmesi ve teknik

dokümanlarının hazırlanması çalışmalarında görev alacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

25.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

25.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

25.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Araştırma yapmaya meraklı olmak.

Analitik düşünebilmek, kendi başına araştırma yapabilecek yetenekte olmak.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Standart makina elemanları seçimini yapabilmek.

Statik & Dinamik ve Mukavemet hesaplamaları yapabilmek.

Bilgisayar destekli çizim ve katı modelleme bilgisine sahip olmak (NX programı bilmek tercih sebebidir).

C/C++ veya Matlab ortamında algoritma geliştirebilmek.

Kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda temel seviyede bilgi sahibi olmak.

Veri toplama (İng. Data Acquisition), sinyal işleme konularında çalışmış olmak.

Temel üretim teknikleri, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma bilmek.

26- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.METB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

26.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, tanımlanan gereksinimlere uygun mekanik bileşen, alt sistem veya mekanizmaları bilgisayar destekli modelleme, hesaplama ve analiz araçları kullanarak tasarlama ve raporlama çalışmalarında görev alacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

26.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

26.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

26.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Analitik düşünme yeteneği bulunmak.

Katı modelleme ve teknik resim programlarını kullanabilmek (NX tercih sebebidir).

Bilgisayar destekli mühendislik yazılımlarını kullanabilmek

(MSC.Patran/Nastran/Marc/Adams ve NX Nastran tercih sebebidir).

Makina elemanları tasarım bilgisine sahip olmak.

Mekanizma tasarım bilgisine sahip olmak.

Geometrik tolerans bilgisine sahip olmak.

Yapılan tasarımları mühendislik hesapları ve analiz sonuçları ile raporlayabilmek.

Takım çalışmasına uygun olmak.

Açık ortamda çalışmaya ve seyahate engel bir durumu bulunmamak.

İhtiyaç durumunda mesai saatleri dışında da çalışabilmek.

Savunma sanayii sektöründe tecrübeye sahip olmak.

27- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.OTB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

27.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan kızılötesi ve lazer bandında çalışan görüntüleme sistemlerinin optomekatronik tasarımının yapılması konusunda görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

27.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

27.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

27.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda akademik geçmişe sahip olmak.

Matematiksel tasarım ve analiz programlarından en az bir tanesini profesyonel ya da akademik amaçlar için kullanmış olmak.

Bilgisayar destekli çizim ve katı modelleme bilgisine sahip olmak.

Standart makina elemanları seçimini yapabilmek.

Genel olarak mekatronik sistemlerin tasarım ve doğrulama testleri hakkında bilgi sahibi olmak.

28- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.OTB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

28.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan kızılötesi ve lazer bandında çalışan görüntüleme sistemlerinin optomekatronik tasarımının yapılması konusunda görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

28.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

28.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

28.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda akademik geçmişe sahip olmak.

Matematiksel tasarım ve analiz programlarından en az bir tanesini profesyonel ya da akademik amaçlar için kullanmış olmak.

Bilgisayar destekli çizim ve katı modelleme bilgisine sahip olmak.

Standart makina elemanları seçimini yapabilmek.

Genel olarak mekatronik sistemlerin tasarım ve doğrulama testleri hakkında bilgi sahibi olmak.

29- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.OTB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

29.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan optik tasarım çalışmalarında görev alacak AR- GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

29.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

29.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

29.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Optik tasarım ve optik test konusunda akademik geçmişi bulunmak.

ZEMAX yazılımı hakkında bilgi sahibi olmak.

C, Delphi ve Visual Basic benzeri programlama dillerinden en az bir tanesinin akademik ya da profesyonel amaçlar için kullanılmış olmak.

Bilgisayar destekli çizim ve katı modelleme bilgisine sahip olmak.

Mühimmatlar için geliştirilecek optomekatronik alt sistemlerin tasarım ve doğrulama testlerinin gerçekleştirilebilmek.

30- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PETB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

30.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, tasarımı yapılan mühimmatın platform entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamında uçuş ve atış testlerinde, test kalemlerinin uçuşa hazırlanmasında, pilotlar ile uçuş kartlarının hazırlanmasında, Uçuş test faaliyetlerinin koordinasyonunda, platform (uçak, gemi, denizaltı, fırlatma aracı vb.) ile ilgili arayüz gereksinimlerinin belirlenmesi, entegrasyon faaliyetlerinin idamesinde ve koordinasyonunda, platformlar ile ilgili tüm test faaliyetlerinin planlanması konularında ve yapılan çalışmaların dokümante edilmesinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

30.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

30.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

30.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Takım çalışması konusunda uyumlu ve özverili olmak.

Şehir dışında görev yapmaya engeli bulunmamak.

Kendini düzgün ifade edebilmek, ikili iletişim ve sosyal beceriler konusunda problemi bulunmamak.

30.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

31- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PETB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

31.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, kablolu ve kablosuz haberleşme ve bileşenleri ile ilgili konularda, atış ve test alanlarında bulunan Mobil Telemetri Sistemleri'nde uçaklar ile yapılacak uçuş ve atış testlerinde görev yapacak, veri toplama sistemi ve test kalemi ölçümlendirme tasarımı ve uygulaması konularında çalışacak, test uçaklarının ölçümlendirme konularında görev yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

31.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

31.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

31.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

MATLAB yazılımını kullanabilmek.

Takım çalışması konusunda uyumlu ve özverili olmak.

Şehir dışında görev yapmaya engeli bulunmamak.

Kendini düzgün ifade edebilmek, ikili iletişim ve sosyal beceriler konusunda problemi bulunmamak.

31.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

32- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PETB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

32.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, uçuş test değerlendirme planlarını hazırlama, uçuş test sonuç raporlarını hazırlama, projelere ilişkin dokümanları arşivleme, projeleri takip etme, yazışmaları yapma ve dosyalama, projelere ilişkin tespit ettiği riskleri, ihtiyaçları rapor etme, projelerin seyrine ilişkin takvimleri kontrol etme, projelere yönelik test uçuş emniyet bilgi paketlerini hazırlama, projelere ait test uçuşlarını eş zamanlı olarak test alanlarından takip etme, test uçuş verilerini tasnif etme, uçuş test taleplerini ilgili birimlerle koordine etme, teknoloji transferi ve AR- GE oluşumu için ortak eğitim faaliyetlerine katılma, uçuş test ve AR-GE faaliyetleri kapsamında icra edilen/edilecek toplantı, seminer ve organizasyon faaliyetlerine katılma, atış ve test alanlarında bulunan Mobil Telemetri Sistemleri'nde uçaklar ile yapılacak uçuş ve atış testlerinde görev yapma, test kalemlerinin uçuşa hazırlığının kontrolü, pilotlar ile uçuş kartlarının hazırlanması, uçuş test faaliyetlerinin koordinasyonu, test uçaklarının mekanik ölçümlendirmesi, hava platformları ile ilgili arayüz gereksinimlerinin belirlenmesi, entegrasyon faaliyetlerinin idamesinde ve koordinasyonunu sağlayacak, hava Platformları ile ilgili tüm test faaliyetlerinin planlanmasını konularında görev yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Eskişehir

32.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

32.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Uçak, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

32.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Eskişehir ilinde ikamet etmek.

32.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak ve alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Mekanik ve Aerodinamik analiz programları konusunda bilgi sahibi olmak.

Kendini düzgün ifade etmesi, ikili iletişim ve sosyal beceriler konusunda problemi olmaması.

Takım çalışması konusunda uyumlu ve özverili olmak.

Şehir dışında görev yapmaya engeli bulunmamak.

Kendini düzgün ifade edebilmek, ikili iletişim ve sosyal beceriler konusunda problemi bulunmamak.

32.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Eskişehir ili dışında çalışılması söz konusudur.

33- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PETB04

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

33.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan, uçuş test değerlendirme planlarını hazırlama, uçuş test sonuç raporlarını hazırlama, projelere ilişkin dokümanları arşivleme, projeleri takip etme, yazışmaları yapma ve dosyalama, projelere ilişkin tespit ettiği riskleri, ihtiyaçları rapor etme, projelerin seyrine ilişkin takvimleri kontrol etme, projelere yönelik test uçuş emniyet bilgi paketlerini hazırlama, projelere ait test uçuşlarını eş zamanlı olarak test alanlarından takip etme, test uçuş verilerini tasnif etme, uçuş test taleplerini ilgili birimlerle koordine etme, teknoloji transferi ve AR- GE oluşumu için ortak eğitim faaliyetlerine katılma, uçuş test ve AR-GE faaliyetleri kapsamında icra edilen/edilecek toplantı, seminer ve organizasyon faaliyetlerine katılma, atış ve test alanlarında bulunan Mobil Telemetri Sistemleri'nde uçaklar ile yapılacak uçuş ve atış testlerinde görev yapma, test kalemlerinin uçuşa hazırlığının kontrolü, pilotlar ile uçuş kartlarının hazırlanması, uçuş test faaliyetlerinin koordinasyonu, test uçaklarının mekanik ölçümlendirmesi, hava platformları ile ilgili arayüz gereksinimlerinin belirlenmesi, entegrasyon faaliyetlerinin idamesinde ve koordinasyonunu sağlayacak, hava Platformları ile ilgili tüm test faaliyetlerinin planlanması konularında görev yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Eskişehir

33.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

33.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

33.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Eskişehir ilinde ikamet etmek.

33.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak ve alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Takım çalışması konusunda uyumlu ve özverili olmak.

Şehir dışında görev yapmaya engeli bulunmamak.

Kendini düzgün ifade edebilmek, ikili iletişim ve sosyal beceriler konusunda problemi bulunmamak.

33.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Eskişehir ili dışında çalışılması söz konusudur.

34- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PSB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

34.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde piroteknik sistemlerle ilgili ürün, üretim aparatları ve test ekipmanlarının mekanik tasarımları ve üretimleri konularında görev yapacak, piroteknik sistemlerle ilgili geliştirme, prototip üretimi, karakterizasyon, üretim ve kalifikasyon çalışmalarında görev alacak AR-GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

34.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

34.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

35- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

35.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan proje yaşam döngüsü içerisinde konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, konfigürasyon yönetimi verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

35.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

35.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

35.2.2. Adayların konfigürasyon ve kalite yönetimi konusunda deneyimi bulunması tercih sebebidir.

36- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

36.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan üretimlerin planlanması ve takibi, üretim rotalarının hazırlanması, yap/satın al kararlarının alınması, üretimlerin yaptırılması ve üretim kayıtlarının oluşturtulması, raf ürünlerinin tedarik edilmesi, üretim belgelerinde tespit edilen hataların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması/yaptırılması, üretimde yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Kurum içerisinde gerekli koordinasyonun sağlanması ve belgelerin güncelliğinin sağlanması, alt yüklenici yönetimi faaliyetlerinin yapılması konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

36.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

36.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

36.2.2. Adayların mesleki deneyimi bulunması tercih sebebidir.

37- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

37.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan üretimlerin planlanması ve takibi, üretim rotalarının hazırlanması, yap/satın al kararlarının alınması, üretimlerin yaptırılması ve üretim kayıtlarının oluşturtulması, raf ürünlerinin tedarik edilmesi, üretim belgelerinde tespit edilen hataların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması/yaptırılması, üretimde yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Kurum içerisinde gerekli koordinasyonun sağlanması ve belgelerin güncelliğinin sağlanması, alt yüklenici yönetimi faaliyetlerinin yapılması konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

37.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

37.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

37.2.2. Adayların mesleki deneyimi bulunması tercih sebebidir.

38- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

38.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan yazılımların (PLM, ERP) geliştirilmesi, takibi, iyileştirilmesi, süreç akışlarının oluşturulması, güncellenmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları ve bu uygulamaların birbirleri ile uyumlu çalışabilmesi için gerekli olan faaliyetleri yürütecek AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

38.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

38.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

38.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Mesleki deneyim sahibi olmak.

PLM ve ERP sistemlerinin yönetiminde çalışmış olmak.

Teamcenter PLM yazılımı konusunda tecrübeli olmak.

Python programlama dili ve Django uygulama geliştirme platformu konusunda tecrübeli olmak.

39- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

39.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, ataletsel seyrüsefer, veri birleştirme ve küresel konumlama sistemi sinyal işleme konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

39.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

39.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

39.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Seyrüsefer sinyal işleme algoritmaları geliştirmiş olmak. (Veri birleştirme, haberleşme sinyal işleme uygulamaları)

Sinyal işleme, kontrol ve kestirim kuramı (Kalman Fitresi vb.) uygulamaları yapmış olmak.

C/C++, MATLAB ve SIMULINK ortamında algoritma ve model geliştirmiş olmak.

40- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SFPYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

40.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan AR-GE projeleri kapsamında proje yönetimi, sözleşme yönetimi, alt yüklenici yönetimi, proje planlama ve iş takibi faaliyetlerinde seyir füzeleri proje yönetim ekibinde görev alacak AR-GE personeli (Proje Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

40.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

40.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

40.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii sektöründe en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

Savunma sanayii sektöründe proje yönetimi konusunda (proje yöneticisi, planlama ve iş takibi alanlarında) mesleki tecrübeye sahip olmak.

Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak veya yapıyor olmak (tercihen proje yönetimi konusunda).

Proje yönetimi ile ilgili eğitim katılım ve uzmanlık sertifikalarına sahip olmak (tercihen PMP veya PRINCE 2).

Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübeye sahip olmak.

MS Project ve MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

SAP ve/veya ERP programları konusunda tecrübeye sahip olmak.

Projeler kapsamındaki sözleşme görüşmelerinde ve müzakerelerinde aktif görev almak, alt yüklenici sözleşmeleri kapsamında yapılan işleri takip etmek ve yönetmek.

Etkin iletişim becerilerine sahip olup, görevlendirildiği proje ekibinde etkin rol oynayarak ekibi yönlendirme yeteneğine sahip olmak, iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılarda etkin rol oynayarak Kurumu en iyi şekilde temsil etmek.

Liderlik, planlama ve proje yönetimi becerilerine sahip olmak, organizasyon ve zaman yönetimi alanında yetkin olmak.

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek ve dış görünümüne önem vermek.

Düzenli ve planlı çalışma, raporlama ve dokümantasyon

alışkanlıklarına sahip olmak.

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

41- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SFPYB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

41.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan AR-GE projeleri kapsamında seyir füzeleri proje yönetim ekibinde aktif görev alarak sistem tasarım, test ve doğrulama faaliyetlerini yönetebilecek, Savunma Sanayii sektöründe sistem tasarımı, geliştirme ve proje yönetimi konusunda tecrübeye sahip deneyimli AR-GE personeli (Proje Yürütücüsü) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

41.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

41.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş

olmak.

41.2.2. 41.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak ve Savunma Sanayii sektöründe en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

41.2.3. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii sektöründe proje yönetimi konusunda (proje yöneticisi, planlama ve iş takibi alanlarında) mesleki tecrübeye sahip olmak.

Savunma sanayii sektöründe bir sistem veya alt sistemin tasarım, geliştirme, doğrulama ve geçerleme aşamalarında aktif rol almış olmak.

Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübeye sahip olmak.

Tasarımlara üst seviye genel bakış ve değerlendirme kabiliyetine sahip olmak.

Problem çözme kabiliyetine sahip olmak.

MS Project ve MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

Kaynak planlaması ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak.

Projeler kapsamındaki sözleşme görüşmelerinde ve müzakerelerinde aktif görev almak, alt yüklenici sözleşmeleri kapsamında yapılan işleri takip etmek ve yönetmek.

Sistem mühendisliği süreçleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

Etkin iletişim becerilerine sahip olup, görevlendirildiği proje ekibinde etkin rol oynayarak ekibi yönetme - yönlendirme yeteneğine sahip olmak, iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılarda etkin rol oynayarak kurumu en iyi şekilde temsil etmek.

Liderlik, planlama ve proje yönetimi becerilerine sahip olmak, organizasyon ve zaman yönetimi alanında yetkin olmak.

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek ve dış görünümüne önem vermek.

Düzenli ve planlı çalışma, raporlama ve dokümantasyon

alışkanlıklarına sahip olmak.

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

42- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SFSMB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

42.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında, geliştirilen milli seyir füzesi sistemlerinin tasarım, tasarım doğrulama, entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri dahilinde; üst seviye operasyonel ve performans kritik teknik gereksinimlerin belirlenmesi, sistem etkinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi, sistem optimizasyonu, gereksinim ve arayüz yönetiminin gerçekleştirilmesi konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

42.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

42.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

42.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii sektöründe mühendislik tecrübesine sahip olmak.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Makina teorisi ve makina dinamiği alanında seçmeli dersler almış olmak ve bu konularda Yüksek Lisans derecesine sahip veya Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Mekanik titreşimler, aeroelastisite, doğrusal ve doğrusal olmayan yapısal dinamik, kontrol sistemleri, mekanizmalar, seyrüsefer, itki sistemleri konularından birinde veya birkaçında bilgi sahibi olmak.

Tasarımlara üst seviye bakış, değerlendirme ve tasarım gereksinimlerini tanımlama kabiliyetine sahip olmak.

Çok disiplinli optimizasyon, deney tasarımı ve uygulamaları konularında temel bilgi sahibi olmak.

Sistem Modelleme Dili (SysML) konusunda temel bilgi sahibi olmak.

C/C++, Visual Basic, Java, MATLAB vb. ortamlarından en az birinde algoritma geliştirebiliyor olmak.

Sistem Mühendisliği süreçleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

43- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SFSMB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

43.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında, geliştirilen milli seyir füzesi sistemlerinin tasarım, geliştirme, doğrulama ve platform entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi; teknik gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım ve doğrulama faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması, kritik teknoloji yönetimi ve bu konularla ilgili geliştirme süreçlerinin planlanması, iş tanımlarının oluşturulması ve alt yüklenici yönetimi amacı ile görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

43.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

43.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

43.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma sanayii ile ilgili projelerde, sistem geliştirme, platform entegrasyonu veya proje yönetimi alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tasarımlara üst seviye bakış, değerlendirme ve tasarım

gereksinimlerini tanımlama kabiliyetine sahip olmak.

Sistem Mühendisliği süreçleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

Mekanik tasarım ve üretim yöntemleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

MS Project ve Jira yazılımlarını kullanabiliyor olmak.

44- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SSB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

44.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında katı-sıvı-hibrit roket motoru tasarımı, hava soluyan motor tasarımı, sıvı yakıt sistemleri konularında tasarım ve test çalışmaları yürütecek, aero-itki test düzeneklerinde test planlaması, testlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi, akışkanlar mekaniği, termodinamik ısı iletimi ve gaz dinamiği, reaktif türbülanslı akış, yanma kararsızlığı, deney düzeneği kurma, deney tasarımı yapma, spray modelleme, spray yanma ve atomizasyon konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 8

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

44.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

44.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

44.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Mesleki tecrübeye sahip olmak.

45- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.SYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

45.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan AR-GE projeleri kapsamında sözleşme yönetimi çalışmalarında görev almak üzere AR-GE personeli (Sözleşme Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

45.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

45.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

45.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Sözleşme Yönetimi konusunda tez yazmış olmak veya Sözleşme Hukuku üzerine eğitim almış olmak.

Savunma Sanayi sözleşme yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak.

Etkin iletişim becerilerine, düzenli ve planlı çalışma, raporlama ve dokümantasyon yeteneğine sahip olmak.

46- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.UMB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

46.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında kavramsal geometri gövde/kaldırma/kontrol yüzeyi boyutlandırma, kararlılık ve kontrol edilebilirlik analizleri, uçuş başarımı çözümlemeleri, hava aracının dinamik modelinin oluşturulması ve uçuş benzetimi, deney tasarımı, uçuş test verilerinden sistem parametre kestirimi konularında kendisine verilecek görevleri yerine getirecek AR- GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

46.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

46.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak

Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

46.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Uçuş mekaniği, modelleme ve benzetim alanlarında savunma sanayi sektöründe mesleki tecrübeye sahip olmak.

47- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.UMB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

47.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında kaldırma/kontrol yüzeyi boyutlandırma, kararlılık ve kontrol edilebilirlik (stability and controllability), uçuş başarımı (flight performance) çözümlemeleri, hava araçlarının matematiksel modellenmesi ve benzetimi çalışmaları, deney tasarımı çalışmaları, uçuş test verilerinden sistem parametre kestirimi (system identification/ parameter estimation) çalışmaları konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

47.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

47.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

47.2.2. 47.2.1. bendinde belirtilen konuların herhangi ikisinde en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

47.2.3. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Algoritma geliştirebilme ve herhangi bir programlama dilinde kodlama yapabilmek.

MATLAB & Simulink programlarını kullanabilmek.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor/yapmış olmak.

48- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.YBG01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

48.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan yazılım mimari tasarımı, gömülü yazılım geliştirme, benzetim (simülasyon) yazılımları geliştirme ve yazılım testi alanlarından birinde görevlendirilmek üzere AR-GE personeli (Yazılım Mühendisi, Yazılım Geliştirici, Yazılım Test Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 19

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

48.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

48.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

48.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alan 1: Yazılım Mimari Tasarımı İçin

C, C++, C#, Java dilleri ile yazılım tasarımı yapmak.

Atik (Agile) süreçlere göre yazılım geliştirme süreci uygulamak.

UML ile nesneye yönelik yazılım analizi ve tasarımı yapmak.

Yazılım gereksinimlerini oluşturmak.

Yazılım test planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak.

Alan 2: Gömülü Yazılım Geliştirme İçin

Gömülü sistemlere yönelik C, C++ dilleri ile yazılım geliştirmek.

Yüksek seviyeli işletim sistemleri ile cihaz arayüzü (device driver) geliştirmek.

Gömülü ortamda çalışacak algoritmaların (görüntü işleme, güdüm, seyrüsefer) gerçek zamanlı olarak çalıştırılmasını ve optimizasyonunu sağlamak.

Platformların yazılım arayüzlerinin oluşturmak ve yazılımsal entegrasyonunu sağlamak.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri (VxWorks, Integrity, UCOS-II/III vb.) konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak, Power PC, Zynq temelli işlemcilerde yazılım geliştirmiş olmak.

Alan 3: Benzetim (Simülasyon) Yazılımları Geliştirme İçin

C, C++, C#, Java dillerinin en az birinde yazılım geliştirmek.

Modelleme ve Benzetim konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

Veri analizi konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

Makina öğrenme (İng. Machine Learing) konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

Benzetim ortamlarının (HWIL, SWIL) tasarlanması ve kodlanmasını sağlamak.

Benzetim ortamları mimarileri (HLA, DIS) konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

Fizik tabanlı modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

Matlab Simulink ve xPC Target ile ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

Alan 4: Yazılım Test İçin

C, C++, C#, Java dillerinden en az biri ile yazılmış yazılımların testlerini gerçekleştirmek.

Yazılım gereksinimlerine göre test planlarının oluşturmak.

Otomatik yazılım test ortamlarını geliştirilmek/oluşturmak.

Yazılım testlerini gerçekleştirmek.

Tüm Alanlar İçin

Atik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri (Scrum, Extreme Programming, Lean) konusunda bilgi sahibi olmak.

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Sözel ve yazılı iletişim konusunda yetkin olmak.

Yazılım geliştirme araçları (JIRA, Doors vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

Hobi yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

49- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.YIAB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

49.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan ısıl analiz ve test çalışmalarında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

49.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

49.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

49.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Isı transferi, termodinamik ve akışkanlar mekaniği.

Sayısal yöntemler (sonlu eleman yöntemi, sonlu hacim yöntemi vb.).

Hesaplamalı ısı ve madde iletimi alanlarında kullanılan programlar (Fluent, Phoenics, FloEFD, vb.).

Matlab, Fortran vb. programlama dilleri.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

İlgili alanlarda mesleki tecrübesi bulunmak.

50- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.YIAB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

50.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler projelerde ihtiyaç duyulan yapısal analiz ve test çalışmalarında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

50.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

50.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

50.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Yapısal dayanım, titreşim, modal belirleme, aeroelastisite, yorulma konularında analizler ve testler.

Sayısal yöntemler (sonlu eleman yöntemi vb.).

Hesaplamalı mekanik alanlarında kullanılan programlar (Msc.Patran, Nastran, Marc, Ansys, Abaqus, Genesis Design Studio, LMS Test.Lab, Zaero vb.).

Matlab, Fortran vb. programlama dilleri.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

İlgili alanlarda mesleki tecrübesi bulunmak.

51- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.YPB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

51.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında kompozit katı roket yakıtı, plastik bağlı patlayıcı ve polimerik astar tasarım, süreç geliştirme, ilk örnek üretimi, karakterizasyon, üretim ve kalifikasyon çalışmalarında görev alacak, hızlandırılmış yaşlanma ve ömür belirleme çalışmalarında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek, planlı çalışma ve düzenli raporlama alışkanlığı bulunan, dokümantasyon hazırlama konularında bilgi sahibi olan AR-GE personeli (Kimya Mühendisi/Kimyager) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

51.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

51.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

51.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Katı roket yakıt tasarımı, üretim süreci geliştirme, ilk örnek üretimi, test ve karakterizasyon çalışmaları yapmış olmak.

Plastik bağlı patlayıcı tasarımı, üretim süreci geliştirme, ilk örnek üretimi, test ve karakterizasyon çalışmaları yapmış olmak.

Enerjik malzeme ve sistemlerin tasarımı, üretim süreci geliştirme, ilk örnek üretimi, test ve karakterizasyon çalışmaları yapmış olmak.

Polimerik astar malzemeleri tasarımı, üretim süreci geliştirme, ilk örnek üretimi, test ve karakterizasyon çalışmaları yapmış olmak.

Enerjik malzemelerde hızlandırılmış yaşlanma ve ömür belirleme çalışmaları yapmış olmak.

Düzenli ve planlı çalışma, raporlama ve dokümantasyon hazırlama yetkinliklerine sahip olmak.

Enerjik malzemeler ile çalışmasına bir engel bulunmamak.

51.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

52- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.YTB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

52.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan, yer seviyesi testlerin icrası ve ilgili mekanik, elektronik, elektro-mekanik ekipmanların kullanımı, yer testlerinin organize edilmesi ve ilgili süreçlerin işletilmesi, enerjik malzeme etkinlik testleri, doğrulama ve geçerleme test faaliyetleri, çevre şartları testleri (titreşim-şok, ivmelendirme, iklimlendirme vb.), veri toplama faaliyetleri (sıcaklık, ivme, basınç,

vb.), MIL-STD-810F/G, DO-160, AECTP, MIL-STD-167, MIL-S-901D, MIL-STD- 648D, MIL-STD-461 vb. askeri test standartlarında uzmanlaşma ve bu alanda ilgili

test ekipmanlarının tasarlanması, analizinin yapılması ve üretiminin/kurulumunun takip edilmesi/yürütülmesi, bağlı süreçleri takip etme, yurt içi ve yurt dışı test altyapıları kullanma, ihtiyaçlara yönelik literatür araştırması yapma konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

52.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

52.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

52.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak. İlgili alanlarda mesleki tecrübesi bulunmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB01, SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB02, SAGE.A.2018-

1.PÜPAYYB03, SAGE.A.2018-1.PÜPAYYB04 referans kodlu ilanlar için askerlik durumu tecilli başvurularda en az 2 yıl tecilli olmak koşulu aranmaktadır.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

*Mesleki tecrübenin talep edilen alanla ilgili olması gerekmektedir. (İlgili kurumca onaylı Çalışma Belgesi ile birlikte Barkodlu SGK Hizmet Dökümü'nün sisteme yüklenmesi halinde mesleki tecrübe dikkate alınabilecektir.)

Öğrenimi devam eden son sınıf öğrencileri için ağırlıklı mezuniyet ortalaması olarak son dönem kümülatif ortalama baz alınacaktır.

i. Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır.)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Tüm Pozisyonlar

70

68

190

520

B

C

C

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler

dışındaki tüm derslerinin % 100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu koşuldan

muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 29/03/2018 günü saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

i. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Başarı Sırasını gösteren) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

ii. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

iii. Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi (Lisans ve varsa üstü.)

Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi

(Henüz mezun durumda olmayan adayların öğrenci belgesi ve mezun olabileceklerine dair Öğrenci İşleri Birimlerinden alacakları belge)

iv. Lisans Transkript Belgesi (ve varsa üstü)

v. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu

gösterir belge)

vi. SAGE.A.2018-1.GKB03, SAGE.A.2018-1.SFPYB02, SAGE.A.2018-1.UMB02

referans kodlu ilanlara başvuran adaylar için ilgili kurumca onaylı Çalışma Belgesi ve E-Devlet üzerinden oluşturulacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü

vii. PÜPAYYB01, PÜPAYYB02, PÜPAYYB03, PÜPAYYB04 ilanlarına başvuran erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

viii. Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi; Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla

referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz

sayılacaktır.

g) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ''Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE'nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir''

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE www.sage.tubitak.gov.tr e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr Tel: 0312 590 90 00

TÜBİTAK

SAGE

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.T.2018-1 (Teknisyen)

1. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.BİBGB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

1.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında Bilişim Sistemleri Birimi çalışmalarında görev almak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi Yönetimi, Elektronik Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme bölümünü/programını bitirmiş olmak.

1.2.2. Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.3. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Microsoft MCP sertifikası sahibi olmak.

Microsoft Windows işletim sistemleri, Microsoft Office ve genel bilgisayar kullanımı ile ilgili kurulum ve kullanıcı desteği vermek.

3. parti yazılımlarının kurulum ve desteğinin vermek.

Bilişim Sistemleri ile ilgili her türlü donanım kurulumu, bakımı, onarımının yapmak.

Bilişim Sistemleri Birimi altyapılarındaki kablolamaları yapmak.

Kullanıcı bilgisayarları , yazıcılar , tarayıcılar ve projeksiyon cihazları gibi donanımların teknik şartnamesini oluşturulmasına destek vermek.

2. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.EÜB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

2.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında elektronik devre bütünlerinin otomatik dizgi sistemi ile üretimi ve elle lehimleme ile üretiminde ve onarımında çalışmak, kablaj üretiminde,

modifikasyonunda ve onarımında çalışmak, elektronik devre elemanlarının, baskı devre kartlarının şartlandırılması, temizlenmesi, uygun koşullarda saklanması ve kullanımı konusunda çalışmak ve elektronik devre bütünü üretimi izlenebilirliğini sağlamak, elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri gereksinimlerinin izlenebilirliğini konusunda tasarım mühendisi, üretim mühendisi, üretim sorumlusu, üretim planlama sorumlusu ile çalışmak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümünü/programını bitirmiş olmak.

2.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

J-STD-001, IPC-7711/7721, IPC/WHMA-A-620 eğitimlerini alarak geçerli sertifika sahibi olmak.

Askeri elektronik ürün üretimi konusunda faaliyet gösteren firmalarda elektronik kart ve kablaj üretimi konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BGA değişim istasyonlarında çalışma konusunda deneyim sahibi olmak,

Elektrostatik boşalmaya duyarlı patlayıcı bileşenlerle çalışma konusunda deneyim sahibi olmak.

Ürün ömür devri yönetim sistemlerinin kullanımında deneyim sahibi olmak.

ISO 9001'e dayalı kalite yönetim sisteminde kurumsal süreçlere uygun çalışma konusunda deneyim sahibi olmak.

İş güvenliğine uygun koruyucu donanımlarla çalışma konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak.

İngilizce hazırlanmış standartları, üretim, kullanım, bakım talimatlarını anlayacak ve gereğini yerine getirecek düzeyde İngilizce bilmek.

2.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

3. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.HBTB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

3.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında hedef tahrip sistemleri ve güvenlik ve kurma mekanizmaları geliştirme çalışmalarının test ve üretim faaliyetlerinde görev yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

3.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi veya Endüstriyel Elektronik

bölümünü/programını bitirmiş olmak.

3.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında mesleki tecrübeye sahip olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Ekip çalışmasına yatkın, mesleki gelişime açık olmak.

4. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.KKB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

4.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında üretilen metalik, polimerik, plastik, kompozit, enerjik ve kimyasal ürünlerin kurum içinde veya kurum dışında kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştirecek ve raporlandıracak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Kalıpçılık, Kontrol

ve Otomasyon, Makina, Makina Resim ve Konstrüksiyon, Makina ve Metal Teknolojileri, Mekatronik, Metalurji, Kaynak Teknolojisi, Tahribatsız Muayene, Otomotiv, Üretimde Kalite Kontrol, Kimya, Kimya Teknolojisi, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Haberleşme, Elektronik Teknolojisi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik ve Otomasyon veya Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümünü/programını bitirmiş olmak.

4.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alan 1 (Mekanik Kalite Kontrol) için:

Mekanik/metalurjik test ve kalite kontrol.

Tahribatsız muayene, ölçüm ve kalite kontrol.

CMM/Optik tarama/Lazer Tarama uygulamaları ve Mekanik testler.

Kumpas, mikrometre, vb. geleneksel boyutsal ölçüm ve kalite kontrol alanlarında tecrübe sahibi olmak.

Metalik, polimerik, kompozit, enerjik malzemelerin kimyasal analiz, sertlik, mekanik mukavemet vb. test uygulamaları.

Kalibrasyon/doğrulama ve CAD/CAM uygulamaları.

Geometrik toleranslandırma ve boyutlandırma.

Alan 2 (Kimyasal Kalite Kontrol) için:

Islak analizler için gerekli test düzeneklerini hazırlamak, cam laboratuvar gereçlerin temizliğini yapmak.

Ölçüm ve analiz işlemleri için kullanılan Araç/Gereç/Aygıtların temiz,

bakımlı ve çalışır halde muhafaza edilmesini sağlamak ve gerekli durumlarda söz konusu cihazların bakım ve onarım işlerini yapılması/yaptırılmasını sağlamak.

Analitik kimya (ıslak analiz ve gravimetrik analiz) yöntemlerinin uygulanmasında bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Kalorifik değer, sertlik, yoğunluk ölçümleri ve bu ölçümlerin gerçekleştirildiği cihazlarla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Araç/Gereç/Aygıt'ların idamesi/ sürekliliğinin sağlanması hususlarında

çalışmaya istekli olmak, doğrulama ve kalibrasyonlarının

yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak.

Temel laboratuvar Araç/Gereç/Aygıt'larını (etüv, hassas terazi, pHmetre vb.) kullanabilmek.

FTIR, DSC, TGA analiz cihazları ve HPLC, GC gibi kromatografik analiz cihazlarıyla ilgili tecrübe sahibi olmak.

Alan 3 (Kalite Kontrol Birimi Dökümantasyon ve Ölçüm/Kalite Kontrol) için:

Kalite Kontrol Kayıtlarının dokümantasyonunun TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yapılması konusunda en az 2 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Kalite Kayıtlarının oluşturulması, onaylanması ve yayınlanması konusunda çalışmaya istekli olmak.

Altyüklenici ve Kaynağında Muayene yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, altyüklenicileri dökümantasyon ve kalite kayıtları konusunda denetleyebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Malzeme, Boyutsal ve Tahribatsız Kalite Kontrol alanlarında ölçüm ve Kalite Kontrol yapmak, yaptırmak konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, elektronik kart, kablaj vb. elektronik ürünlerin ilgili IPC standardlarına göre Kalite Kaydının oluşturulması ve dökümantasyonu konusunda en az temel seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Kalite Kontrol Birimi'nde yürütülen mekanik, kimyasal, elektronik kalite kontrol alanlarının herhangi birinde, uzmanlık alanı içinde gerektiğinde dökümantasyon yanısıra, ölçüm, kalite kontrol alanlarında çalışmaya istekli olmak.

Tüm alanlar için:

Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

İlgili alanlarda eğitim sertifikası sahibi olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Metroloji konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Ölçüm ve kalite kontrol sonuçlarını raporlamak ve yayınlamak.

Kalite Kontrol dökümantasyonlarını yapmak.

ISO 9001 kalite yönetim ve ISO 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı.

Araç/Gereç/Aygıt'ların idamesi/ sürekliliğinin sağlanması hususlarında

çalışmaya istekli olmak, doğrulama ve kalibrasyonlarını

yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak.

Microsoft Ofis yazılımları (Word, Excel, PowerPoint vb.) kullanmak ve işin gerektirdiği düzeyde İngilizce bilmek.

5. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.KPMB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

5.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında yapılan kompozit ve polimerik malzeme üretim, geliştirme ve karakterizasyon çalışmalarında yer alacak cihaz ve ekipmanların çalıştırılmasından, bakımından sorumlu olacak, kompozit üretimi çalışmalarında kendilerine verilecek görevleri yerine getirecek AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina veya Makina Resim ve Konstrüksiyon bölümünü/programını bitirmiş olmak.

5.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kompozit üretim ve işleme işlerinde çalışabilmek.

Mekanik el aletlerinin ve ölçüm aletlerinin kullanımına hakim olmak.

Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.

Teknik resim okuma ve çizme becerisine sahip olmak.

3 Boyutlu çizim programlarını kullanabilir olmak. (NX, Autocad, Solidworks,

Catia vb.)

Altyapı idamesinin sağlanmasında görev alabilmek.

Seyahat engeli bulunmamak.

Esnek çalışma koşullarına ve takım çalışmasına uyum gösterebilmek.

6. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.LDB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

6.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında entegre lojistik destek ve ömür devri yönetimi kapsamında bakım/onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak, arıza verilerini takip edecek, bu verilerin analizlerini gerçekleştirecek, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina, Makina Resim ve Konstrüksiyon veya Mekatronik bölümünü/programını bitirmiş olmak.

6.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Mekanik sistemlerin bütünleme ve testlerini yapabilmek.

Temel MS Office programlarının kullanılabilmek.

El becerisi iyi olmak.

Mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışma konusunda engeli bulunmamak.

İş güvenliğine uygun koruyucu donanımlarla çalışma konusunda deneyim sahibi ve bilgi sahibi olmak.

İngilizce hazırlanmış standartları, üretim, kullanım, bakım talimatlarını anlayacak ve gereğini yerine getirecek düzeyde İngilizce bilmek.

6.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

7. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.METB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

7.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında tasarımcılardan alınan verileri üç boyutlu katı model ve teknik resimlere dönüştürülmesi ve bütünleme faaliyetlerine katılarak ilk ürünün oluşmasına katkı sağlanması konularında görev yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

7.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina Resim ve Konstrüksiyon, Endüstriyel Tasarım veya Makina bölümünü/programını bitirmiş olmak.

7.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Katı modelleme ve teknik resim programlarını kullanabilmek (NX tercih sebebidir).

Geometrik tolerans bilgisine sahip olmak.

ASME Y14.5-2009 standardına uygun teknik resim hazırlayabilmek.

Takım çalışmasına uygun olmak.

Açık ortamda çalışmaya ve seyahate engel bir durumu bulunmamak.

İhtiyaç durumunda mesai saatleri dışında da çalışabilmek.

Savunma sanayiinde mesleki tecrübeye sahip olmak.

8. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.MÜBB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

8.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında takım tezgahları kullanarak mekanik üretim faaliyetlerinin icra edilmesi, bütünleme faaliyetlerinin yapılması ve ilgili kayıtların dijital ve basılı ortamlarda kayıt altına alınması, belirli bir sürece ait adımlarının takibi faaliyetlerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina bölümünü/programını bitirmiş olmak.

8.2.2. Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

8.2.3. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Talaşlı Üretim ve montaj faaliyeti yapan firmalarda operatör, montör veya formen olarak çalışmış olmak.

Süreç yönetimi, tanımlı bir sürece ait işlem basamaklarının takibi ve kayıt altına alınması, raporlanması konularında deneyim sahibi olmak.

CNC 3 eksen ve 5 eksen takım tezgahlarını yaygın kullanılan programlama dillerinin en az biri ile programlayabilmek.

Geleneksel ve geleneksel olmayan imalat yöntemleri hakkında bilgili olmak.

Takım tezgahları, kesme, takım çeşitleri konularında bilgili olmak.

Teknik resim okuma, Geometrik ve Boyutsal Toleranslandırma hakkında en az temel seviyede bilgi sahibi olmak.

9. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.OTB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

9.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında optik tasarım faaliyetlerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina veya Makina, Resim ve Konstrüksiyon bölümünü/programını bitirmiş olmak.

9.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Katı modelleme yazılımlarından en az birini iyi seviyede kullanabilmek.

Geometrik ve boyutsal ölçülendirme ve toleranslandırma bilgisine sahip olmak.

Temel teknik resim bilgisine sahip olmak.

Makina elemanlarının tasarımı ve üretimi konularında deneyim sahibi olmak.

El becerisi iyi olmak.

Temel MS Office programlarını kullanabilmek.

İş güvenliği ve kalite konularında bilgili olmak.

Mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışma konusunda engeli bulunmamak.

10. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.PÜPAYYB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

10.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında Kurum içinde kullanılan yazılımlarda kullanıcı hesaplarını ve kişi bazlı yetkileri oluşturmak ve yönetmek, veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla veri girişlerini yönetmek, bakım yenileme ve yeni satın alma işlemlerini takip etmek ve yaptırmak, basılı belge ve verilerin kurum içi/kurum dışı dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini takip etmek ve raporlamak, elektronik belge ve verilerin Kurum içi/dışı dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini takip etmek ve raporlamak, kurum içi/dışı malzeme dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini takip etmek ve raporlamak, NATO/Milli stok numarası alma ve takip işlemlerini yapmak, Üretim Müsaade İzni belgelerinin başvuru işlemleri için gerekli belgelerin toparlanmasını sağlamak, başvurusunu yapmak, takip etmek ve raporlamak, kontrole tabi malzemelerin üç ayda bir gerekli bilgilerinin toparlanması ve raporlanmak üzere ilgili birime iletilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan ürünler için satın alma süreçlerini çalıştırmak, kurum içi/dışı üretim ve test proseslerini takip etmek, malzeme ve evrak hareketlerini sağlamak, durumu raporlamak ve gerektiğinde müdahale etmek, kayıtlarını tutma faaliyetlerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi İşlem, Bilgi Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve

Teknolojileri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi veya Bilişim-Yönetim

bölümünü/programını bitirmiş olmak.

10.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Mesleki tecrübe sahibi olmak.

Temel seviye bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak.

Temel seviye ofis uygulamaları (Word, Excel) bilgisine sahip olmak.

Disiplinli, dikkatli, diksiyonu ve iletişimi iyi, dinamik ve öğrenmeye açık olmak.

Erkek adaylar için askerliği tamamlamış olması ya da 2 yıl tecilli olmak.

11. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.PÜPAYYB02 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

11.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında kurum içinde kullanılan yazılımlarda kullanıcı

hesaplarını ve kişi bazlı yetkileri oluşturmak ve yönetmek, veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla veri girişlerini yönetmek, bakım yenileme ve yeni satın alma işlemlerini takip etmek ve yaptırmak, basılı belge ve verilerin Kurum içi/Kurum dışı dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini takip etmek ve raporlamak, elektronik belge ve verilerin kurum içi/dışı dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini takip etmek ve raporlamak, Kurum içi/dışı malzeme dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini takip etmek ve raporlamak, NATO/Milli stok numarası alma ve takip işlemlerini yapmak, Üretim Müsaade İzni belgelerinin başvuru işlemleri için gerekli belgelerin toparlanmasını sağlamak, başvurusunu yapmak, takip etmek ve raporlamak, kontrole tabi malzemelerin üç ayda bir gerekli bilgilerinin toparlanması ve raporlanmak üzere ilgili birime iletilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan ürünler için satın alma süreçlerini çalıştırmak, kurum içi/dışı üretim ve test proseslerini takip etmek, malzeme ve evrak hareketlerini sağlamak, durumu raporlamak ve gerektiğinde müdahale etmek, kayıtlarını tutma faaliyetlerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Kalite Kontrol, Kalite ve Ürün Yönetimi, Makina, Makina-Resim Konstrüksiyon, Üretimde Kalite Kontrol, Metalurji veya Metalurji Malzeme bölümünü/programını bitirmiş olmak.

11.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında mesleki tecrübeye sahip olmak.

Temel seviye bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak.

Temel seviye ofis uygulamaları (Word, Excel) bilgisine sahip olmak.

12. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.PETB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

12.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında veri toplama sistemi ve sensörlerin entegrasyon çalışmalarında görev alacak, sertifikasyon ve entegrasyon test faaliyetlerinde tanımlanan sorumlulukları yerine getirecek, veri toplama sistemleri kullanımı ve test kalemi ölçümlendirme tasarımı ve uygulaması konularında çalışacak ve bu konularda hevesli, Mobil Telemetri Sistemleri kurulum, idame ve intikal çalışmaları ile ilgili görevleri yerine getirecek AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

12.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik Elektronik Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Haberleşme veya Mekatronik bölümünü/programını bitirmiş olmak.

12.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Takım çalışması konusunda uyumlu ve özverili olmak.

Şehir dışında görev yapmaya engeli bulunmamak.

Yeni konseptleri ve teknik konuları öğrenmeye hevesli olmak.

Kendini düzgün ifade edebilmek, ikili iletişim ve sosyal beceriler konusunda problemi bulunmamak.

12.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

13. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.PSB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

13.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında ısıl pil ve piroteknik sistemlerle ilgili geliştirme, prototip üretimi, karakterizasyon, üretim ve kalifikasyon çalışmalarında görev alacak, özel aparatların tasarım ve üretimi konusunda destek sağlayacak, otomasyon-PLC kontrollü tezgahları kullanacak, üretim tezgahlarının kullanım, bakım ve onarımı ile altyapı, işlik ve laboratuvarların idamesi faaliyetlerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

13.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina, Makina-

Resim Konstrüksiyon, Mekatronik, Otomotiv veya Makina ve Metal Teknolojileri

bölümünü/programını bitirmiş olmak.

13.2.2. Vardiyalı çalışmak için engeli bulunmamak.

14. Referans Kodu: SAGE.T.2018-1.YTB01 Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

14.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında ihtiyaç duyulan yer seviyesi testlerin icrası ve ilgili mekanik, elektronik, elektro-mekanik (Güç kaynağı, veri toplama sistemi, sinyal jeneratörü, multimetre, osiloskop, küresel konumlama cihazı vb.) ekipmanların

kullanımı, bakım ve onarımlarının yapılması ve takip edilmesi, gerektiğinde yer testlerinin organize edilmesi ve ilgili süreçlerinin işletilmesi, enerjik malzeme etkinlik testleri, doğrulama ve geçerleme test faaliyetleri, çevre tartları testleri (titreşim-Şok, ivmelendirme, iklimlendirme vb.), veri toplama faaliyetleri (sıcaklık, ivme, basınç, vb.), test ekipmanlarının üretiminin/kurulumunun takip edilmesi/yürütülmesi bağlı süreçleri tetikleme/takip etme, teknik toplantılara katılım ve proje Ar-Ge çalışmalarında etkin görev alma, testlerde kullanılacak Araç/Gereç/Aygıt'ların idamesi, temin edilmesi, hazır hale getirilmesinin sağlanması, sahada kullanılmakta olan özelleşmiş test cihazlarının haberleşme, kablaj, altyapı kurulum çalışmalarında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

14.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektrik, Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Makina, Makina Elemanları, Makina, Resim ve Konstrüksiyon, Makina ve Metal Teknolojileri, Mekatronik, Üretim, Talaşlı Üretim, Bilgisayar Teknolojisi, Mobil Teknolojileri veya Bilgisayar Programcılığı

bölümünü/programını bitirmiş olmak.

14.2.2. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

SAGE.T.2018-1.PÜPAYYB01, SAGE.T.2018-1.PÜPAYYB02 referans kodlu ilanlar için askerlik durumu tecilli başvurularda en az 2 yıl tecilli olmak koşulu aranmaktadır.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda, her bir referans kodu için aşağıda yer alan formüle göre en yüksek aday puanından başlayarak oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 10katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

FORMÜL

Mezuniyet Derecesi (*)

Talep Edilen İş İle İlgili Mesleki Tecrübe (**)

Talep Edilen İşe Ait Eğitim Sertifikası (***)

Aday Puanı

Hesaplama

*Not

Ortalaması=(x)

**Gün/360 = (y)

***(z)

(x)+(y)+(z)

Azami Puan

4

5

1

10

*Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.

** Referans kodlarında belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmemektedir. (İlgili kurumca onaylı Çalışma Belgesi ile birlikte Barkodlu SGK Hizmet Dökümü'nün sisteme yüklenmesi halinde mesleki tecrübe dikkate alınabilecektir.)

*** Referans kodlarında belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmemektedir.

(Eğitim süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır).

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 29/03/2018 günü saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

i. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

ii. Ön Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi,

iii. Ön Lisans Transkript Belgesi,

iv. İş deneyimi kesin şart olarak istenilen referans kodlu ilanlarda işe giriş (varsa ayrılış) tarihini belirten, ilgili kurumca onaylı Çalışma Belgesi ve e-devletten oluşturulacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü

v. SAGE.T.2018-1.PÜPAYYB01, SAGE.T.2018-1.PÜPAYYB02 ilanlarına başvuran erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

vi. Özgeçmiş. (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)

c) TÜBİTAK SAGE ilanlarına başvuruda bulunmak için "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans

kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE'nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir''

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE www.sage.tubitak.gov.tr e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr Tel: 0312 590 90 00

TÜBİTAK

SAGE

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.TD.2018-1 (Teknik Destek Personeli)

1- Referans Kodu: SAGE.TD.2018-1. MÜBB01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

1.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında Mekanik Üretim ihtiyaçları için üretilebilirlik incelemelerinin ardından üretimlerin yapılması, kalite kontrol faaliyetlerinin tamamlanması ve bütünleme faaliyetlerinin organize edilmesi, bütünlemeler sırasında ihtiyaç duyulacak araç/gereç/aparat temini, tasarımı ve üretimi faaliyetlerinde görev alacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Eğitimi Bölümü Talaşlı Üretim Öğretmenliği bölümünü bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

1.2.2. Adayların Mekanik Üretim ve Bütünleme alanlarında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması tercih sebebidir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve

ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

*Mesleki tecrübenin talep edilen alanla ilgili olması gerekmektedir. (İlgili kurumca onaylı Çalışma Belgesi ile birlikte Barkodlu SGK Hizmet Dökümü'nün sisteme yüklenmesi halinde mesleki tecrübe dikkate alınabilecektir.)

i. Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans

Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır.)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Tüm Pozisyonlar

65

61

173

500

B

C

C

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler

dışındaki tüm derslerinin % 100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu koşuldan muaf

tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 29/03/2018 günü saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

i. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Başarı Sırasını gösteren) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

ii. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

iii. Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

iv. Lisans Transkript Belgesi (ve varsa üstü)

v. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir

belge),

vi. Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular

haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi; Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE'nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr Tel: 0312 590 90 00

Online Sınavlara Hazırlık Eğitimlerini İncelemek İçin
8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?