Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak.
09/02/2018 03:01:00
Yazdır

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1-Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Yrd. Doç 3 1 Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.
1 Yorum yapıldı
YORUMLAR