Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak.
09/02/2018 02:36:00
Yazdır

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine" uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

D U Y U R U L U R .

Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 105 0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 105 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM ÜNVANI DERECE ADET
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı) Yrd.Doç. 3 1 Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 1-EMG/ENG ve uyarılmış potansiyeller gibi elektrofizyolojik incelemeler ile ilişkili üniversite hastanesinden alınan sertifikanın olması, 2-Postürografi incelemesi ile ilişkili deneyiminin olması.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1
Klinik Bilimler Bölümü/ Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmakognozi Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak. Doğal kaynaklardan izolasyon ve biyoloji aktivite tayini alanında çalışmış olmak.
Eczacılık Teknolojisi Bölümü/ Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak. Oküler ilaç taşıyıcı sistemler alanında çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü/ İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.