Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı sınav ilanı

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince kurulan Rekabet Kurumu?nda çalıştırılmak üzere; 6'sı hukukçu olmak üzere toplam 18 Rekabet Uzman Yardımcılığı için sınav açılacaktır.
22/08/2007 09:44:00
Yazdır

Rekabet Kurumundan :

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince kurulan Rekabet Kurumu?nda çalıştırılmak üzere;

a) 12 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için; İktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından,

b) 6 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültesinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından,

mezun olanların katılabileceği, Rekabet Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A- Devlet Memurları Kanunu?nun 48 nci maddesindeki niteliklere sahip olmak,

B- Yukarıda sayılan yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki programını bitirmiş veya sözlü sınav tarihi itibariyle bitirecek olmak,

C- 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak, (31.12.1976 ve daha önce doğanlar sınava başvuramazlar.)

D- Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak (Başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.)

E- Sağlık ve diğer nitelikler bakımından ?Sınav Broşürü?nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

F- Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavına iki defa katılıp başarılı olamayanlar bu sınava katılamazlar .

G- Sınava katılmak için; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca A Grubu kadrolar için 10-11 Temmuz 2004, 1-2 Temmuz 2006 ve 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan KPSS sınavlarında;

12 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için başvuracak adayların (KPSS P5) 90 ve üzeri, 6 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için başvuracak adayların ise (KPSS P5) 85 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranır.

SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak Yarışma Sınavları; Yabancı Dil Sınavı, Yazılı ve Sözlü Sınav olmak üzere üç aşamada yapılır.

1- Yabancı Dil Sınavı; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden yazılı olarak yapılır. Aday bu diller arasından seçtiği birinden sınava girer. Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

2- Yazılı Sınav; Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku. İktisat; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı. İşletme; İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Finansman ve Pazarlama sorularından oluşur. Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

3- Sözlü Sınav; Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı sınavında başarılı olanlar mezuniyet belgesini getirmek şartıyla sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

4- Sınavlar Ankara?da yapılır. Yabancı dil sınav tarihi başvuru sırasında, yazılı sınav tarihi ise yabancı dil sınavında başarılı olan adaylara ayrıca bildirilir.

5- Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre 6 sı Rekabet Uzman Yardımcısı (Hukukçu) olmak üzere, 18 kişiye kadar atama yapılacaktır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sınava katılma koşullarını, sınav konularını ve sınavların yapılış şekliyle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren ?Sınav Broşürü? ve ?Başvuru Formu? Rekabet Kurumundan veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 21/09/ 2007 tarihi mesai sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurumun Ankara?daki merkezine şahsen veya posta yoluyla, İstanbul İrtibat Bürosuna ise şahsen teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ADRES 1: ADRES 2:

Rekabet Kurumu Başkanlığı Rekabet Kurumu İstanbul İrtibat Bürosu

Bilkent Plaza B 3 Blok İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM)

06800 Bilkent ANKARA İş Blokları A-1 Blok Kat:4 No:195 34149

Yeşilköy / İSTANBUL

TELEFON : TELEFON :

(0 312) 291 44 44 (0 212) 465 79 20-21-22

Bu ilan 80,840 defa okundu. 33 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?