Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

11/01/2018 09:18:00
Yazdır

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Adaylar; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek adayların Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini,

2 - Müracaat edecek adaylar "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1'er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen Profesör kadrolarına başvuran adayların "PDÖ deneyimi olmak" şartını sağlaması gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Adaylar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete'de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program

Profesör

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağzı, Diş ve Çene Cerrahisi

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Botanik

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Dili

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hidrobiyoloji

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Topoloji

1

Ziraat Fakültesi

Tarım Politikası ve Yayım

1

Ziraat Fakültesi

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

1

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

1

Tıp Fakültesi

Nöroloji (*)

2

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji (*)

1

Tıp Fakültesi

Acil Tıp (*)

1

Tıp Fakültesi

Üroloji (*)

1

Transplantasyon konusunda deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji (*)

1

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi (*)

1

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi (*)

1

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji (*)

1

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği (*)

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Fizyolojisi

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Biyokimyası

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Anasanat Dalı

2

İlahiyat Fakültesi

Din Sosyolojisi

1

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

1

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

1

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O.

Elektrik

1

Bu ilan 11,227 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?