Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 02.08.2007 tarihinde yayımladığı, sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı iptal etmiştir. Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılan müracaatların geçersiz olduğunu belirterek yeni bir ilan yayımlamıştır.
13/08/2007 09:25:00
Yazdır

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

02.08.2007 tarihinde kurumumuz web sayfasında ve 04.08.2007 tarihinde Belde Gazetesinde yapılan Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilan iptal edilmiştir. Bugüne kadar yapılan müracaatlar geçersiz olup, yeni ilan metni aşağıdaki gibidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan Sözleşmeli Personel pozisyonunun üç katına kadar aday arasından Kurumumuz tarafından yapılacak sözlü sınav ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ATANACAĞI YER SÖZLEŞME ÜCRETİ (Brüt)-YTL.
Büro Personeli   350 Taşra   930.-
Tapu Arşiv Uzmanı   63 Taşra   930.-
Uzman   10 Taşra   954,75.-
Kadastro Teknisyeni   10 Taşra   982,83.-
Mühendis   9 Taşra   1427,29
Programcı   4 Taşra   1105,33
Programcı   10 Merkez   1105,33

1-UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Erkek adayların askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.

- Başvurduğu görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak

-2004 ve 2006 yıllarına ait KPSS sınavlarından en az birine girmiş olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1) Büro Personeli (350 Adet TAŞRA)

a)- Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak, 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

b)- Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

c) Harita ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünde en az 65 puan almış olmak.

2)-Tapu Arşiv Uzmanı (63 Adet TAŞRA)

a)- Fakülte veya Yüksekokulların Kütüphanecilik veya Arşiv Bölümü mezunu olmak ve

2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan

türünden en az 65 puan almış olmak.

3- Uzman (10 Adet TAŞRA)

a)- Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak,

2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan

türünden en az 65 puan almış olmak.

b)- Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak ve 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak

4-Kadastro Teknisyeni (10 Adet TAŞRA)

a)-Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak, 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

b) Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak, 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

c)- Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek

bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Mühendis (9 Adet TAŞRA)

a)- Üniversitelerin Harita Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği bölümü mezunu olmak, 2004-2006 yıllarına ait Kamu Personel Seçme

Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

b)- Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek

bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

6- Programcı (Merkez 10 Adet, Taşra 4 Adet )

a)- Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme,

Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Mühendislikleri mezunu olmak, 2004-2006

Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış

olmak.

b)- Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak, 2004-2006

yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 65

puan almış olmak.

c)- Yüksek öğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli

Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

(Sınavı kazanan adaylardan istenecektir.)

d)-2005,2006 veya 2007 yılında yapılan Yabancı Dil Sınavında en az (D) düzeyinde İngilizce

bilgisine sahip olmak.( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan

fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu

olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan

yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde

?Test of English as a Foreign Language? (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik

süresi dolmamış eski dengi) ?İnternational English Language Testing System? (İELTS)

sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

- Başvurular Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün www.tkgm.gov.tr sitesinde kendine

uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde

doldurduktan sonra basvuru@tkgm.gov.tr mail adresine gönderilecektir. Yalnız bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

-Formun imzalı ve fotograflı bir sureti, KPSS Sonuç Belgesi, mezun olunan Üniversite ve

Bölümünü belirten Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Programcı için yabancı dil sınav

sonuç belgesi veya eş değer kabul edildiğine dair belge ile birlikte mülakat sınavının

yapılacağı tarihte görevlilere teslim edilecek, bu belgeler olmadan adaylar sınava

alınmayacaktır.

Müracaatlar 24/ 08 / 2007 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

NOT: Başvuruda bulunanların sayısı her unvan için üç katını geçtiği takdirde hangi puan

aralığındakilerin sınava çağrılacağı 06/ 09 / 2007 tarihinde www.tkgm.gov.tr adresinde ilan

edilecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Uzman, Mühendis, Programcı(Merkez ve Taşra), Tapu Arşiv Uzmanı ve Kadastro Teknisyeni için başvuruda bulunanlar. 11/ 09 / 2007 tarihinde saat 09?00? da

b) Büro Personeli için başvuruda bulunanlar.

12/ 09/ 2007 tarihinde saat 09?00? da

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı 18.Cadde

Or-An / ANKARA

Adresinde yapılacaktır.

Mülakat sınavında başarılı olanlar www.tkgm.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Bu ilan 338,450 defa okundu. 164 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?