Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 600 adet Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapacaktır. Başvuru yapabilmek için KPSSP 49 bölümünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak gerekmektedir.
10/08/2007 16:13:00
Yazdır

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA

KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 27 Ekim 2007

SINAV YERİ : ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Gelir Uzman Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 600 adettir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 ve 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSS P 49 bölümünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 3000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 3000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 3000?inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

3- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4- Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

6- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

7- Daha önce Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular; 03 Eylül-21 Eylül 2007 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Cad. Çınardibi Sk. No:31 06192 Lalegül-Demetevler/ANKARA adresine şahsen veya posta ile, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen/ANKARA adresine ise şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1- Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?nda Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti, Sınav Başvuru Formu (İş Talep Formu) ve 2 adet fotoğraf ile Başkanlığa başvururlar. Sözkonusu belge yukarıda belirtilen adreslerden veya Başkanlığımız resmi adresi olan internet aracılığı ile http://www.gib.gov.tr?den temin edilebilecektir. (Ayrıntı için (0312) 387 32 26/137-139 veya (0312) 387 32 01/137-139 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI

I-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

II- Hukuk Grubu

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

- İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

III-İktisat Grubu

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- Uluslararası İktisat

- İşletme İktisadı

IV- Maliye Grubu

- Maliye Politikası

- Kamu Maliyesi

- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

V- Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Şirketler Muhasebesi

VI- Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe?ye çevrilmesi)

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

GİRİŞ SINAVI NOTU

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

İlan olunur.

Bu ilan 195,738 defa okundu. 155 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?