TBMM 70 yasama uzmanı alacak

İlan Giriş : 26 Aralık 2017 11:30, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
TBMM 70 yasama uzmanı alacak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere (70) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.

I- SINAVIN ŞEKLİ VE PUAN TÜRLERİ

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2017 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.
2017 KPSS sonuçlarına göre yüz üzerinden yetmiş ve daha yüksek puan alan adaylar aşağıda yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya başvuruda bulunabileceklerdir.

KADRO PUAN TÜRÜ SAYISI YABANCI DİL DÜZEYİ

KPSS P4 33 YDS'den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P16 4 YDS'den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P21 4 YDS'den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P33 13 YDS'den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P34 16 YDS'den en az (B) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)


Adaylar arasından, puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlayarak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

II- BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, KPSS P16, P21, P33 ve P34 puan türleri için siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3. Birinci bölümde belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,
4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin herhangi birinden) birinden birinci bölümde belirtilen düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak,
5. 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.


III- BAŞVURU

Başvurular 25.12.2017 tarihinde başlayıp 08.01.2018 tarihinde sona erecektir.
Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


IV- SÖZLÜ SINAV

Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi TBMM Başkanlığı https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden duyurulacaktır.
Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sözlü sınavda, https://www.tbmm.gov.tr/genser/yasama_uzmanligi_yonetmeligi.pdf adresindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde yer alan konulardan sorumlu olacaklardır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

V- DİĞER HUSUSLAR

Söz konusu sınava başvuru için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.