Adnan Menderes Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

06/08/2007 10:28:00
Yazdır

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2007-2008 ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN

BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Üniversitemiz Enstitülerinin Anabilim Dallarının lisansüstü programlarına 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ( Tezli, Tezsiz, Alan Öğretmenliği Tezsiz)

1) Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 60 puan olması,

2) Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olması, iki (2) yıl geçerliliği olan LES? ten en az 45* puan almış olması,

3) Tıp Fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanıyla başvurabilirler. Temel Tıp Bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı almış olması,

4) ÜDS/KPDS?den en az 40 veya eşdeğeri yabancı dil sınavından buna denk puan almış olması gerekir.

5) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi aranmamaktadır.

DOKTORA PROGRAMLARI

1) Doktora programlarına lisans derecesiyle başvuran adayların lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 80 puan), Tezli Yüksek Lisans mezunlarının en az 75 puan ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

2) Başvurulan programın puan türünde Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranlarda veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerden mezunların başvurularında ALES?ten en az 55 puan veya iki yıl geçerliliği olan LES?ten en az 45 puan, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise en az 70 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 75 puan) almış olmaları; Tıp Bilimlerine başvuranların 50 Temel Tıp Puanı veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Doktora Eğitimine en fazla bir (1) yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES/LES belgesi istenmez.

3) ÜDS/KPDS?den 50* veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk puana sahip olmaları gerekir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN BELGELER

1) Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (Yurt dışı mezunları için denklik belgesi),

2) Lisans not ortalaması ve not dökümü belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3) ALES/TUS/LES veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi,

4) ÜDS, KPDS veya eş değeri yabancı dil belgesi,

5) Kısa özgeçmiş, 2 adet fotoğraf , onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği,

6) Aday Kayıt Formu (Aday Kayıt Formu; Enstitüler web sayfalarından veya Enstitü Müdürlüklerinden alınabilir)

7) Erkek adaylar için askerlik belgesi (tecil veya terhis belgesi)

DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN BELGELER

1) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya onaylı örneği, Yurt dışı mezunları için denklik belgesi,

2) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü aslı veya onaylı örneği,

3) TUS/ALES/LES veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi,

4) ÜDS/KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,

5) Kısa özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

6) Aday Kayıt Formu (Aday Kayıt Formu Enstitüler web sayfalarından veya Enstitü Müdürlüklerinden alınabilir).

7) Erkek adaylar için askerlik belgesi (tecil veya terhis belgesi)

* http://www.yok.gov.tr/uak/index.html

NOT: Mezuniyet not ortalamalarının 4?lük sistemden 100?lük sisteme dönüştürülmesinde ADÜ Senato?sunun 28.02.2007 tarih ve 2007/04 sayılı oturumunda kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınır. Dönüşüm Tablosu ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı WEB ana sayfasından görülebilir. www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/

Başvuru Tarihi:27 Ağustos 2007- 10 Eylül 2007 tarihleri arasında

Başvuru Yeri:Enstitüler (ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe - Aydın)

Adayların istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar mülakat tarihinden sonra üç gün içerisinde http://www.adu.edu.tr adresinde ana sayfada duyurulacaktır.

Mülakat Tarihi

ve Saati:DOKTORA : 11 Eylül 2007 saat 10.00

Mülakat Yeri:Fen Bilimleri Enstitüsü:

Kimya, Biyoloji Anabilim Dalları, Fen-Edebiyat Fakültesi BBlok ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe-Aydın;

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları,Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni Anabilim Dalları, Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesi Çakmar - Aydın.

Mülakat Yeri:Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Anatomi, Biyokimya, Cerrahi, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizyoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Histoloji-Embriyoloji, İç Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Zootekni Anabilim Dalları, Veteriner Fakültesi Işıklı/ Aydın

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalları, Aydın Sağlık Yüksekokulu ? Aydın

Mülakat Yeri:Sosyal Bilimler Enstitüsü :

İktisat, İşletme, Turizm ve Arkeoloji Anabilim Dalları, Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok ADÜ Merkez Yerleşkesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Fak. ADÜ Merkez Yerleşkesi- Aydın

Mülakat Tarihi

ve Saati:ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (TEZSİZ) : 12 Eylül 2007 Saat:10.00

Mülakat Yeri:Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin ,

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji-Kimya-Matematik-Türk Dili ve Edebiyatı) için

Mülakat Yeri Eğitim Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşkesi.

Mülakat Tarihi

ve Saati:YÜKSEK LİSANS: 13 Eylül 2007 Saat: 10.00

Mülakat Yeri:Fen Bilimleri Enstitüsü:

Matematik, Kimya, Biyoloji ve Fizik Anabilim Dalları, Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe - Aydın;

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak, Zootekni Anabilim Dalları, Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesi Çakmar ? Aydın.

Mülakat Yeri:Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Anatomi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Biyokimya, Cerrahi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizyoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Histoloji-Embriyoloji, İç Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Zootekni Anabilim Dalları, Veteriner Fakültesi Işıklı/ Aydın

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Biyofizik ve Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalları, Aydın Sağlık Yüksekokulu ? Aydın

Psikiyatri Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi- Aydın.

Mülakat Yeri:Sosyal Bilimler Enstitüsü :

Arkeoloji, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve İktisat Anabilim Dalları, Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok ADÜ Merkez Yerleşkesi - Aydın;

İlköğretim, Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Aytepe ? Aydın.

Kesin Kayıtta verilmesi gereken belgeler6 adet fotoğraf, başka bir üniversitenin enstitüsünde kayıtlı olmadığına dair dilekçe,

2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payının Garanti Bankası Aydın Şubesi 015-6299345 nolu hesaba yatırılan dekontu.

Kesin Kayıt ve Ders Kayıt TarihiDoktora Programı için : 12-14 Eylül 2007

Yüksek Lisans Programı için (Tezli ? Tezsiz), Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 19-21 Eylül 2007

Kesin Kayıt YeriEnstitüler (ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALLARI PROGRAMI PUAN TÜRÜ TC UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans SAY-EA 7 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Mezunu olmak.
Doktora SAY-EA 1 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ABD.da yüksek Lisans yapmış olmak.
Bitki Koruma Entomoloji Fitopatoloji Yüksek Lisans SAY-EA 5  
Doktora SAY-EA 1  
Yüksek Lisans SAY-EA 8  
Doktora SAY-EA 4 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma ABD.da yüksek Lisans yapmış olmak.
Biyoloji Yüksek Lisans SAY-EA 4  
Doktora SAY-EA 2  
Fizik Yüksek Lisans SAY-EA 6  
Kimya Yüksek Lisans SAY-EA 6 Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği alanlarından mezun olmak
Doktora SAY-EA 3 Fizikokimya (Polimer) ve Analitik Kimya alanlarında yüksek lisans yapmış olmak
Matematik Yüksek Lisans (Tezli) SAY-EA 5 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olmak
Yüksek Lisans (Tezsiz) SAY-EA 8  
Tarla Bitkileri Yüksek Lisans SAY-EA 6  
Doktora SAY-EA 3  
Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans SAY-EA 3 Ziraat Fakültesi mezunu olmak
Tarım Makinaları Yüksek Lisans SAY-EA 2 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü mezunu olmak
Doktora SAY-EA 1 Tarım Makinaları ABD?da Yüksek Lisans yapmış olmak
Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans SAY-EA 4 Ziraat Fakültesi mezunu olmak
Doktora SAY-EA 1 Programın açılması halinde
Toprak Yüksek Lisans SAY-EA 3 Ziraat Fakültesi mezunu olmak
Zootekni Yüksek Lisans SAY-EA 6  
Doktora SAY-EA 3  

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALLARI * ALES (LES) PUAN TÜRÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI
Anatomi SAY-EA 3 3
Biyofizik SAY-EA 1 ---
Besin Hijyeni ve Teknolojisi SAY-EA 2 ---
Biyokimya SAY-EA 4 4
Cerrahi SAY-EA 5 5
Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları SAY-EA 5 ---
Doğum, Kadın Sağ. Ve Hast. Hem. SAY-EA 3 ---
Farmakoloji ve Toksikoloji SAY-EA 2 2
Fizyoloji SAY-EA 3 2
Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları SAY-EA --- 2
Histoloji-Embriyoloji SAY-EA 2 2
İç Hastalıkları SAY-EA 1 1
Mikrobiyoloji SAY-EA 4 1
Tıbbi Parazitoloji SAY-EA --- 2
Parazitoloji SAY-EA 3 2
Patoloji SAY-EA 2 1
Psikiyatri SAY-EA 6 ---
Zootekni SAY-EA 1 1
Viroloji (Veteriner)** SAY-EA 2 ---

* Anabilim Dallarının başvurular ile ilgili açıklamaları Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer almaktadır.

** Programın açılması halinde

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI ALES/LES PUAN TÜRÜ PROGRAMLAR KONTENJAN AÇIKLAMA
Arkeoloji SÖZ Yüksek Lisans 6 İlgili bölümden mezun olmak. 4 kişi Klasik Arkeoloji , 2 kişi ise Protohistorya ve Önasya için kabul edilecektir.
Doktora 3 Arkeolojide Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
İşletme EA Yüksek Lisans 18 Yüksek Lisans için, Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden; Mühendislik Fakültelerinden; Fen-Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya ve yabancı Diller bölümlerinden mezunu olmak. Doktora için, İşletme, İstatistik, Matematik, Ekonometri yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
Doktora 7
İktisat EA Yüksek Lisans 10 Yüksek Lisans için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak. Doktora için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yüksek lisans mezunu olmak
Doktora 5
Maliye EA Yüksek Lisans 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Alanında Eğitim veren Fakültelerden mezun olmak.
Turizm Yüksek Lisans 5 Yüksek Lisans İçin, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olmak Doktora İçin; Turizm anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Doktora 5
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ Yüksek Lisans 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmuş olmak.
Tarih SÖZ Yüksek Lisans 3 Edebiyat Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunu olmak. İyi derecede Osmanlıca bilmek.
Sosyoloji EA Yüksek Lisans 10 Sosyoloji Lisans mezunu olmak.
İlköğretim EA Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans 4 Eğitim fakültesi ilköğretim bölümünün ilgili anabilim dallarından; sınıf öğretmenliği, okulöncesi öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve matematik öğretmenliği mezunu olmak.
SÖZ Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans 5 Eğitim, Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Tarih ve Coğrafya Anabilim Dalı mezunları olmak.
Eğitim Bilimleri EA Doktora Eğitim Programları ve Öğretimi 4 Doktora için, Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği tezli yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak. Yüksek Lisans için KPDS ya da ÜDS sınavlarından birinden 45 ve üzeri puan almış olmak, dershaneler dışında herhangi bir eğitim kurumunda, en az 2 yıl bir mesleki deneyime sahip olmak. Kontenjan Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor Alanlarına dengeli olarak dağıtılacaktır.
Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans 7
*Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi SÖZ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans/ Tezsiz 40 Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin; Türk Dili Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunları olmak.
Kamu Yönetimi EA Yüksek Lisans 10  

NOT: YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA AÇILMASINA İZİN VERİLDİĞİ TAKDİRDE

Bu ilan 39,284 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?