Hacettepe Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

14/12/2017 14:34:00
Yazdır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 14-29 Aralık 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ilgili Dekanlığa, Enstitü ve Konservatuvar Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Yardımcı Doçentler için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/KONSERVATUVAR

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Teknoloji

Profesör(2)

2

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yeni Türk Dili

Profesör(3)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(1)(4)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör(5)

1

Matematik Eğitimi

Profesör(6)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doçent(7)

1

FEN FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Profesör(8)

1

Moleküler Biyoloji

Doçent(9)

1

Topoloji

Doçent(10)

1

GÜZEL SANATLER FAKÜLTESİ

Grafik

Yrd. Doçent(11)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent(12)

1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Profesör(13)

1

İktisat Politikası

Doçent (Türkçe)(14)

1

Mali İktisat

Doçent(15)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri

Yrd. Doçent(13)

1

Hukuk Bilimleri

Yrd. Doçent (1)(16)

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doçent(İngilizce)(1)(14) 1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doçent(1)(17)

1

Siyasi Tarih

Yrd. Doçent(1)(18)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknikleri

Profesör(1)(19)

1

Cevher Hazırlama

Doçent(1)(20)

1

Telekomünikasyon

Doçent(1)(21)

1

Nükleer Bilimler

Yrd. Doçent(1)(22)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent(23)

1

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doçent(24)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent(25)

1

Bu ilan 8,197 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?