İskenderun Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

14/12/2017 14:32:00
Yazdır

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

ilan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları fakülte/yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek 3 nüshasını ise CD/flashdisk ortamında şahsen ilgili Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı "hizmet belgesini" müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

ilanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar için yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınav tarihi ve saatleri ayrıca www.iste.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

ihtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM / ANASANAT DALI

UNVANI

Derece

ADET

AÇIKLAMA

BARBAROS

HAYRETTiN GEMi

İNŞAATI VE

DENiZCiLiK

FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK

İŞLETMELERİ

YÖNETİMİ

DENİZCİLİK

İŞLETMELERİ

YÖNETİMİ

YARDIMCI

DOÇENT

4

1

Yüksek lisans ve doktorasını Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalında yapmış olmak.

MÜHENDiSLiK VE

DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL

MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL

MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI

DOÇENT

4

1

Yüksek lisansını Tıbbi Biyoloji, doktorasını Biyomühendislik (İngilizce) anabilim dalında yapmış olmak. Alanında SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Güç elektroniği konusunda doktora yapmış olmak.

Alanında SCI/SCI-E indekslerinde taranan

dergilerde yayınları olmak.

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ VE

OTELCİLİK

YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL

İŞLETMECİLİĞİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 15 yıllık akademik deneyime sahip olmak.

Bu ilan 5,586 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?