Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

06/11/2017 09:52:00
Yazdır

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına;

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

.AD.

NİTELİĞİ

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Çelik Uzay Sistemler, Çelik Yapı Birleşimleri, Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar konularında çalışmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Jeofizik

Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Profesör

1

1

Petrol Jeofiziği, Çevre Jeofiziği ve Zeminlerde P-SV dönüşmüş sismik dalgalar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji

Mühendisliği

Genel Jeoloji

Profesör

1

1

Mesozoyik-Senozoyik nannoplankton biyostratigrafisi ve ascidian fosil stratigrafisi konularında uzmanlığı ve özgün yayınları bulunmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine Teorisi Ve Dinamiği

Profesör

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.Sürekli Ortamlar Mekaniği, Kompozit Malzemeler Mekaniği ve Farklı Malzemeler için Matematiksel Modeller Geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Süt, süt ürünleri ve kefir konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Tekstil

Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Kısa ve Uzun Ştapel İplik Teknolojisi, Modifiye İplik Eğirme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Farklı İplik Eğirme Sistemleri için Yüksek Hızlı Hava

Akımı Düzelerinin Tasarımı ve İplik Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Tekstil

Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

1

İyonik modifikasyon, plasma, sol-jel teknolojilerinin kullanımı ve doğal boya/doğal esaslı maddeler ve reaktif boyarmaddelerle boya/baskı konularında çalışmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektronik ve

Haberleşme

Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yardımcı

Doçent

1

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Doktora çalışmasında Çok Geniş Ölçekli Tümleşim (VLSI) veya Gömülü Sistemler veya Nesnelerin İnterneti (IoT) konularından

birinde çalışmış olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Şehir Ve Bölge Planlama

Şehircilik

Profesör

1

1

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını yapmış olmak, kentsel coğrafya, stratejik mekansal planlama ve karar- destekli tasarım konusunda yayınlara sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Profesör

1

1

Biyokimyasal Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

İmin-Oksim Bileşiklerinin Sentezi, Katekolaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Anter Kültürü ile Buğdayda Haploid Bitki Üretimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Buğdayda Mikrospor Kültürü ile Bitki Rejenerasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

***İlaç salım sistemleri ve doku mühendisliği malzemeleri geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

*** Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Öğrenme ve bellek alanında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Primer hiperparatiroidili hastalarda korneanın biyomekanik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Kriyobalon Ablasyon Yapılan Atrial Fibrilasyon Hastalarında İşlem Sonrası Kalbin Otonom Fonksiyonlarının Efor Testi ile Değerlendirilmesi konulu çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak.Tirozin kinaz inhibitörü alan metastatik renal hücreli kanserli hastalarda ezrin-karbonik anhidraz IX ve neuropilin-2 immünohistokimyasal boyanmasının prognoz üzerine etkisi konulu çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

***İlaç etken adayı kiral molekül sentezi ve biyolojik etkileri, medikal tıbbi cihaz geliştirilmesi ile hemostatik ajanlar konularında çalışmaları olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Profesör

1

1

Çok Kriterli karar verme teknikleri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler

Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Yardımcı

Doçent

1

1

Mali sürdürülebilirlik alanında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörleri kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bu ilan 5,277 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çiftlik Bank olayında sadece vatandaş mı suçludur?