Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

06/10/2017 08:16:00
Yazdır

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun'un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Üroloji

Profesör

1

1

Üriner sistem taş hastalığı etiyolojisi ve tedavisinde klinik ve temel araştırmalar yapmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini biyoloji eğitiminde almış olup, protein sentezi konusunda çoklu zeka kuramını çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti

Tarihi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Yardımcı

Doçent

1

2

Çağdaş Türk Dilindeki fiil kipi kategorisi üzerine çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti

Tarihi

Yardımcı

Doçent

1

1

Türk Parlemanto Tarihi (1950-1954) üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Yardımcı

Doçent

1

1

Divan edebiyatında su imgesi ve muhtelif tezahürleri üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Yardımcı

Doçent

1

1

Dil bilimsel tefsir yöntemi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimayon

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı

Doçent

1

2

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Deneysel testis

torsiyon/detorsiyon modelinde farmakolojik ajanların histopatolojik olarak testis dokusu ve spermatogenez üzerine etkisinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yardımcı

Doçent

1

2

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Yardımcı

Doçent

1

1

Adli tıpta tıbbi uygulama hataları üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Neonatoloji yan dalı uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

3

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

1

Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Yardımcı

Doçent

1

2

Doktora eğitimini Tıp Fakültesinde yapmış ve plastinasyon örneklerinin anatomi eğitiminde kullanımı üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Doktora eğitimini Tıp Fakültesinde yapmış ve Kohlear çekirdek nöronlarında ERG

kanallarını elektrofizyolojik olarak çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

1

3

Broyler beklemede esansiyel yağ kullanımında histomorfolojik parametreler ve sekum uçucu yağ asitleri üzerine çalışmış olmak.

Sarıkamış Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Yardımcı

Doçent

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yardımcı

Doçent

1

1

Snowboardcularda denge, esneklik, çeviklik beceri üzerine çalışmış olmak.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yardımcı

Doçent

1

1

Kas hasarı üzerine çalışma yapmış olmak.

Kağızman

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yardımcı

Doçent

3

3

İktisat ve/veya işletme alanında doktora yapmış olmak

Bu ilan 6,947 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?