Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans/Doktora Duyurusu

19/07/2007 15:38:00
Yazdır

T.C.

MİMAR SİNAN

GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına 2007-2008 eğitim-öğretim yılı Güz yarı yılında YÜKSEK LİSANS (Tezli), DOKTORA ve SANATTA YETERLİK öğrencileri alınacaktır.

Adayların istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerektiği duyurulur (Kontenjanlar için gösterilen ikinci rakamlar yabancı uyruklu, üçüncü rakamlar ise yatay geçiş aday sayılarını ifade eder).

KONTENJANLAR MEZUNİYET KOŞULLARI

(YL: Yüksek Lisans,DOK.:Doktora, (Yatay geçiş için başvuranlar ile yabancı

SY:Sanatta Yeterlik) uyruklu adayları kapsamaz.)

1) SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI - Türk İslam Sanatları YL. : 6 + 1 DOK.: 3 + 3 Üniversitelerin Güzel Sanatlar ,Mimarlık Fakülteleri ve tüm Sosyal Bilimler alanlarında lisans ve / veya Y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat YL. : 6 + 1 DOK. : 2 + 1 Üniversitelerin İletişim ve Sanat Tasarımı,Güzel Sanatlar,Mimarlık Fakülteleri ve tüm Sosyal Bilimler alanlarında lisans ve / veya Y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
2) SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI - Genel Sosyoloji ve Metodoloji YL. : 12 DOK. : 5 (Ön koşul aranmamaktadır.)
3) TARİH ANABİLİM DALI - Ortaçağ Tarihi YL. : 8 + 1 + 1 DOK. : 3 + 1 + 1 - Yeniçağ Tarihi YL. : 8 + 1 + 1 Y.lisans için Üniversitelerin Tarih bölümlerinde lisans; doktora için aynı alanda lisans ve y.lisans öğrenimi görmüş olmak. Üniversitelerin Tarih bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak.
4) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
- Eski Türk Edebiyatı YL . : 5 + 1 DOK. : 5 + 1 Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak; doktora için Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Yeni Türk Edebiyatı YL. : 5 + 1 DOK.: 5 + 1 Y.lisans için Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde lisans öğrenimi; doktora için Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Eski Türk Dili YL : 5 + 1 - DOK.: 5 + 1 Y.lisans için Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans; doktora için Eski Türk Dili veya Yeni Türk Dili alanlarında yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak.
5) MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI - Genel Müzikoloji YL. : 4 + 1 DOK. : 3 Y.lisans için Üniversitelerin Devlet Konservatuvarlarının Müzik, Sahne Sanatları Bölümlerinin Opera Anasanat Dalı ve Müzik Eğitimi Fakültelerinde lisans; doktora için Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzikoloji,Müzik,Sahne Sanatları ve İTÜ.İleri Müzik Araştırma Merkezi?nde yüksek lisans eğitimi görmüş olmak.
6) RESİM ANASANAT DALI - Resim YL. : 10 + 1 SY. : 5 + 1 Y.Lisans için Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim veya Eğitim Fakültelerinin Resim ? İş Eğitimi alanlarında lisans; S.yeterlik için aynı alanlarda lisans ve / veya Y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
7) HEYKEL ANASANAT DALI - Heykel YL. : 5 SY. : 2 Y.Lisans için Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinde lisans; s.yeterlik için aynı alanda lisans ve y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
8 ) GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI
- Eski Yazı YL. : 3 Üniversitelerin Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Tezhip YL. : 2 + 1 (Ön Koşul Aranmamaktadır.)
- Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri YL. : 4 + 1 + 1 SY. : 2 + 1 +1 (Ön Koşul Aranmamaktadır.)
- Eski Çini Onarımları YL. : 2 - SY. : 2 Y.lisans için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Çini ve Seramik Bölümünde lisans; s.yeterlik için aynı alanlarda lisans ve y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
9) SERAMİK VE CAM TASARIMI ANASANAT DALI
- Seramik Tasarımı YL. : 8 + 1 + 1 SY. : 2 + 1 + 1 Y.lisans için ön koşul aranmamaktadır; s.yeterlik için, üniversitelerin Seramik veya Cam alanlarında lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
10) GRAFİK TASARIM ANASANAT DALI
- Grafik Tasarımı YL. : 3 + 1 SY. : 4 + 1 Y.lisans için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı,Sanat Tarihi,Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ve İletişim Fakültelerinde lisans; s.yeterlik için aynı alanlarda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
11) TEKSTİL VE MODA TASARIMI ANASANAT DALI
- Tekstil ve Moda Tasarımı YL. : 10 SY. : 10 (5?i lisans mezunu için) Y.Lisans için Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinde lisans; s.yeterlk için aynı alanda lisans ve y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
12) SİNEMA TV ANASANAT DALI
- Sinema TV SY. : 4 Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema TV programlarında y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
13) SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ ANASANAT DALI
- Dekor ve Kostüm Tasarımı SY. : 2 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümlerinde lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
14) FOTOĞRAF ANASANAT DALI
- Fotoğraf YL. : 6 + 1 SY. : 6 + 1 Y.lisans için ön koşul aranmamaktadır; s.yeterlik için, Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsünün Fotoğraf Bölümünde y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
15) MÜZİK ANASANAT DALI
- Yaylı Çalgılar YL. : 4 + 1 + 1 SY. : 2 + 1 + 1 Y.lisans için Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları Yaylı Çalgılar alanında lisans; s.yeterlik için aynı alanda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Piyano YL. : 12 + 1 + 1 SY. : 4 + 1 + 1 Y.Lisans için Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları Piyano Arp Gitar programında lisans; s.yeterlik için aynı alanda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Üfleme ve Vurma Çalgılar YL. : 10 + 1 + 1 SY. : 10 + 1 + 1 Y.Lisans için Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları Üfleme ve Vurma Çalgılar programında lisans; s.yeterlik için aynı alanda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği YL. : 7 + 1 + 1 SY. : 4 + 1 + 1 Y.Lisans Kompozisyon alanı için,Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları yada dengi kurumlarda Kompozisyon alanında lisans; s.yeterlik için aynı alanda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak. Y.lisans Orkestra Şefliği alanı için Devlet Konservatuvarları yada dengi kurumların Müzik bölümünde lisans; s.yeterlik için aynı alanda lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
16) SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
- Opera YL. : 2 SY. : 2 Y.lisans için Üniversitelerin Devlet Konservatuvarı veya dengi Fakültelerin Opera alanlarında lisans; s.yeterlik için, aynı alanda y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Tiyatro SY. : 2 Üniversitelerin Devlet Konservatuvarı veya dengi Fakültelerin Tiyatro alanlarında y.lisans öğrenimi görmüş olmak.
- Bale YL. : 6 + 1 + 1 SY. : 6 + 1 + 1 Y.lisans için Üniversitelerin Devlet Konservatuvarı veya dengi Fakültelerin Klasik Bale alanlarında lisans; s.yeterlik için Sahne Sanatları ve Gösteri Sanatlarında lisans ve / veya y.lisans öğrenimi görmüş olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

Adayların, 03-07 Eylül 2007 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğü?ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Her aday sadece bir programa başvurabilir.

Kayıt Yeri: MSGSÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

34427 Fındıklı - İSTANBUL

Telefon: 0(212) 252 16 00 / 246

Telefax: 0(212) 244 03 97

ADAY KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER ve AÇIKLAMALAR

1. Adayların ?Mezuniyet Koşulları? nda belirtilen alanlardan alacakları lisans/yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yatay Geçiş Yoluyla gelecekler ile Yabancı Uyruklu adaylar için alan koşulu aranmaz),

2. Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C.uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyrukluların, diplomalarının yabancı elçiliklerde (veya konsolosluk) Türkçe?ye çevrilerek onaylanmış olması; ayrıca öğrenim gördüğü yurtdışı yükseköğretim kurumunun YÖK Başkanlığınca tanınıp tanınmadığını belgelemeleri,

4. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge,

5. ALES sonuç belgesi (Güzel Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları ASD?ye bağlı programlara başvuracak adaylardan istenmez),

a) ALES puanının, yüksek lisans ve doktora için ?sayısal? veya ?sözel? türünde en az 55 (LES için 45) (Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adaylar için 70)

(LES için 55) olması,

b) Yabancı uyruklu adayların ALES?e veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE veya GMAT sınavlarından birine girmiş olduklarını belgelemeleri,

6. Nüfus cüzdanı sureti (yabancı uyruklulardan pasaportunun Türkçe?ye çevirisi),

7. Yabancu uyruklu adaylardan TÖMER?in açtığı Türkçe Kursuna katıldığını ve başardığını gösteren belge (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez),

8. Doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi için başvuran adayların, ÜDS?den en az 55[1] veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyrukluların ise kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden yukarıda belirtilen sınavlardan birinden veya TÖMER?in açtığı Türkçe Diploma Sınavından 50 puan almış olmaları,

9. İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

10. Yatay geçiş için başvuracak adaylardan öğrenciliklerini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten belge (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75 , doktora ve sanatta yeterlik için 85 olması gerekmektedir),

11. Askerliğini yapmamış olan erkek adaylardan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Noter onaylı), Askerliğini yapmış olan erkek adaylardan Terhis Belgesi.

12. Adayların özgeçmişlerini belirten belge (cv),

13. Belirlenecek kayıt ücretinin ödenmesi,

14. Başvuru formu (Müdürlük kayıt bürosundan verilecektir).

AÇIKLAMALAR

1. İstenen belgelerin aslı ile birlikte birer adet fotokopileri de verilmelidir.

2. LES ( 2005 Aralık ve sonrası), ALES (2007Mayıs) GRE / GMAT, TOEFL, IELTS ve TÖMER?den alınacak belgelerin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

3. Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen ?Sınava Katılma Belgesi?ni sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları zorunludur.

4. İstanbul dışındaki Üniversitelerde görevli bulunan öğretim elemanlarının (Arş.Gör./Öğr.Gör.) lisansüstü programlarımıza başvuruları kabul edilmez.

GİRİŞ SINAVLARININ TARİHLERİ VE YERLERİ

1. Bilim/Sanat giriş sınavları, 13 Eylül 2007

2. Perşembe günü yüksek lisans için saat 10:00?da, doktora / sanatta yeterlik için saat 14:00?de başlayacaktır.

3. Yatay geçiş için başvuran adayların Bilim / Sanat sınavları, 14 Eylül 2007 Cuma günü yüksek lisans için saat 10:00?da, diğerleri için saat 14:00?de başlayacaktır.

4. Sınavlar ilgili programlara ait yerlerde yapılır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Kesin kayıt işlemlerinde adayların sıralamaları, ALES ve Bilim / Sanat giriş başarı puanlarının her birinin %50 ile çarpılıp toplanması suretiyle yapılır. Adayların Bilim / Sanat giriş sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için tam notun yüksek lisansta en az %65?ini, doktora / sanatta yeterlikte ise en az %75?ini almaları gerekmektedir.

Kesin kayıt hakkını kazanan adayların, sonuçların ilânından itibaren aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17 - 21 Eylül 2007 tarihleri arasında (en geç saat 17:00?ye kadar) kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler :

1. Diploma veya çıkış belgesinin aslı.

2. Öğrenci Katkı Payı'nın ödendiğini gösteren makbuz,

3. Muhtarlıktan alınacak oturma belgesi (yabancı uyruklulardan emniyet makamlarından alınacak İkamet Tezkeresi ),

4. 10 adet vesikalık fotoğraf.

_____________________________

[1] Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına öğrenci kabulünde gerekli yabancı dil puanı 02.06.2007 tarih, 26540

Sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan ?Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik? in 1. Maddesi uyarınca, Üniversitemiz Senatosunda belirlenmiştir.

Bu ilan 41,182 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?