Zonguldak İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

11/09/2017 18:07:00
Yazdır

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Zonguldak II Özel İdaresinde çalıştırılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine atıf, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ııcı maddesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı yazısı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05/01/2017 tarihli ve 79847095-010.06.02-[l 15708-184]-325 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili Genelgesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONELİN UNVANI VE SAYISI

Unvanı

Şmıfı

Kadro

Drc.

Adedi

Görev Yapacağı Yer

Sanat Tarihçisi

TH

3

1

Zonguldak İl Özel İdaresi

1- GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Askerliğini yapmış olmak

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.(Bu durum işe girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

d) Başka kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

e) İlimizde her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 7 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

2- ÖZEL ŞARTLAR:

Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışmdaki yüksek öğrenim kuramlarından mezun olmak

3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER/BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ:

a) İş talep dilekçesi (internet sitemizden temin edilecek)

b) Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı) ya da Diplomanın fotokopisi ile birlikte aslı e) Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil kaydı

d) Kimlik Fotokopisi noter onaylı ya da kimliğinin fotokopisi ile birlikte aslı

e) Adresli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden Temin Edilecek)

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına dair terhis belgesi.

g) Özgeçmiş (CV)

h) Müracaatlar 13.09.2017 tarihinde başlayıp, 20.09.2017 tarihi saat 17:00' da sona erecektir.

i) Adaylar, başvuruda istenen belgeleri Zonguldak İl Özel İdaresi Evrak Kayıta (Oniki Katlı İş Meıkezi-Mithatpaşa Malı.Ankara Cad. Kat: 8) elden teslim edeceklerdir. Posta yoluyla ve ilan tarihinden önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 20.09.2017 tarihi saat 17:00'den sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

j) Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYDAN İSTENEN BELGELER:

a) En son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (Resmi Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

b) Sigorta hizmeti olanlar için sigortadan onaylı hizmet belgesi

c) Devlet Hastanelerinden alınacak Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu

d) . Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (internet sitemizden temin edilecek ve işe

başlayacak kişi tarafından düzenlenip, tesim yapıştırılıp, imzalı şekilde İdaremize verilecek.)

e) Evrakları 09.10.2017 tarihine kadar İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- SINAV KONULARI, SINAV YERİ, SINAV TARİHİ VE BAŞARI:

a) Sınav yazılı ve sözlü olarak gerçekleşecektir.

b) Yazılı sınavda; adayların mesleki bilgileri ölçülecektir. Sözlü sınavda: Mesleki bilgi, genel kültür, yetenek ve kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır

c) Yazılı 22.09.2017 tarihinde saat: 10.00'da, sözlü ise 22.09.2017 tarihinde saat 14:00'de İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda (Oniki Katlı İş Merkezi-Mithatpaşa Mah.Ankara Cad. Kat: 9) yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

d) Yazılı ve sözlüde başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

e) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden 70 puan almış olmak şarttır. Sınav sonucunda yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması puanı en az 70 olan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması en yüksek nota göre yapılacaktır.

f) Sınav sonuçları İdarenin http://www.zonguldakilozelidaresi.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, ayrıca kişilere posta yolu ile tebliğ edilmeyecek.

g) Sıralamaya girenin 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazanandan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenin yerine yedek kazanandan yerleştirme yapılacaktır.

h) Yerleştirme sonucunda asil olarak yerleşen aday hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda olumsuz bir durum olması durumunda iş akdi fesih edilecektir.

i) Belirlenen tarihe kadar herhangi bir nedenle istenen belgelerle idareye başvurmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Hanen duyurulur.

Bu ilan 21,396 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce Diyanet İşleri Başkanlığı, halkı yeterince aydınlatıyor mu?