İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

13/08/2017 12:22:00
Yazdır

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 - İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

Birim

Profesör

Doçent

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Bilgisayar ve Bilişim Fak.

Bilgisayar Müh.

1

1

Doğal dil işleme alanında çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

Mikrodalga sistemler ve frekans seçici yüzey tasarımları konularında çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

Telsiz- görünür ışıkla haberleşme ve indis modülasyonu alanlarında çalışmaları olmak.

Kontrol ve Otomasyon Müh.

1

1

Akıllı kontrol sistemleri ve esnek hesaplama yöntemler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

1

1

Yaşayan katyonik fotopolimerizasyon ve polimerlerin biyolojik uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Kimya

1

1

Organik kimya alanında çalışmaları olmak.

Matematik

1

1

Uygulamalı ve hesaplamalı matematik: sayısal akışkan dinamiği alanında çalışmaları olmak.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fakültesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

1

1

Açık deniz yapıları bağlama sistemleri, risk ve emniyet analizi alanlarında çalışmaları olmak.

Kimya-Metalurji Fakültesi

Gıda Müh.

1

1

Gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği, mikotoksinler ve antimikrobiyaller alanlarında çalışmaları olmak.

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

1

Altyapı projelerinin yönetimi ve optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

Yapı sistemlerinin deneysel ve kuramsal analizi üzerine çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Müh.

1

1

Teknoloji ve inovasyon yönetimi, teknoloji öngörüsü, girişimcilik, proje yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.

Makina Fakültesi

Makine Müh.

1

1

Mekanikte karışımlar teorisi konusunda uygulamalı çalışmaları olmak.

Makine Müh.

1

1

Makine elemanları ve içten yanmalı motor tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

Uçak Mühendisliği

1

1

Yanma alanında deneysel ve havacılık itki sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Meteoroloji

1

1

Super ensemble sayısal atmosferik modelleme ve hidro-meteorolojik modeller üzerine çalışmaları olmak.

Enerji Ens.

Enerji Planlaması ve Yönetimi

1

1

Endüstri mühendisi olmak, enerji sistemleri ve yönetiminde yapay zeka uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

GENEL TOPLAM

9

8

Bu ilan 6,020 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?