Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

11/08/2017 13:10:00
Yazdır

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD / ASD / PR

UNVANI

KADRO

DERECESİ

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim

Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmen eğitimi, öğretim, öğrenen özerkliğinin desteklenmesi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Yönetimi

1

1

Eğitim yönetimi ve teftişi alanında

doktora yapmış olmak.

Türkçe ve

Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

1

Türk Eğitim Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

1

1

Çok değişkenli istatistik ve yapay sinir

ağları konusu ile ilgili çalışmaları olmak

İşletme

Sayısal

Yöntemler

1

1

Nicel karar yöntemleri, hedef programlama içnokta algoritmaları konularında çalışmak.

Uluslararası

Ticaret ve Finansman

Uluslararası

Pazarlama

1

1

Marka ve küresel markalama ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Maden

Mühendisliği

Cevher

Hazırlama

1

1

Bor atıkları ve kil minerallerinin zenginleştirilmesi ile değerlendirilmesi konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi

Mikrobiyoloji

1

1

Tıpta uzman olmak, bakteri serotipleri

ve antibiyotik direnci üzerine çalışmaları olmak, sterilizasyon, dezenfeksiyon, sertifikalı olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Korozyon, elektrokimyasal sensörler ve

iyonlaşma sabitleri konularında çalışmaları bulunmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

1

1

Osmanlı askeri-mali tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

1

Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı

Türkçesi üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve

İdari

Bilimler

Fakültesi

Kamu

Yönetimi

Hukuk Bilimleri

1

1

Yönetimde karar verme ve idari usul konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

1

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

2

1

Protez kapak trombüsü, ASD

kapatılması konularında çalışmaları olmak, CRT sertifikası olmak.

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

4

1

Coğrafya öğretiminde yaratıcı yazma yönteminin etkililiği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eğitim

Bilimleri

Eğitim

Programları ve Öğretim

5

1

Okul temelli program geliştirme konusuyla ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Yönetimi

4

1

Örgüt ve yönetim felsefesi, örgütsel

yurttaşlık ve adalet, uluslararası göç ve eğitim alanlarında çalışmaları olmak.

Matematik ve

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

3

1

Modellemeye dayalı öğrenme yöntemi

ve işbirlikli öğrenme modeli konularında çalışmaları olmak.

Matematik

Eğitimi

Yrd.Doçent

3

1

İlköğretim alanında doktora yapmış olmak, matematik okuryazarlığı ve soru yazma konusunda çalışmaları

bulunmak.

3

1

Geometri alanında doktora yapmış

olmak, eğriler ve yüzeyler konularında çalışmaları bulunmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

2

1

Okul öncesinde bilimsel süreç becerileri

ve beyin temelli öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

1

1

Bilgisayar destekli tasarım-analiz,

eklemeli imalat, tersine mühendislik konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

1

1

Kütahya'da halk hekimliği ve ocak

kültü konusunda çalışma yapmış olmak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

1

1

18. Yüzyılda Kütahya vakıflarının

sosyal ve ekonomik hayata katkıları konusunda çalışma yapmış olmak.

Simav

Teknoloji

Fakültesi

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

4

1

Fakültelerin lisans düzeyinde elektrik

ile ilgili bölümlerinden mezun olmak ve doğrusal jeneratörler konusunda çalışmaları olmak.

İslami

İlimler

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri

3

1

Müteahhirin dönemi kelam düşüncesinde bilgi teorisiyle ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş

Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

3

1

Sefalometrik ölçümler ile ilgili çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

1

1

Pankreas kanserleri evrelemesi, sitolojisi ve doku mikroarray ile ilgili çalışmaları olmak.

Plastik ve

Rekonstrüktif

Cerrahi

2

1

Rinoplasti, el ve bilek cerrahisi konularında deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Kardiyak ve geriyatrik rehabilitasyon konularında deneyimli olmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Travmatik beyin yaralanmaları ve kas

iskelet ultrasonografisi konularında deneyimli olmak.

Beden

Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Antrenörlük

Eğitimi

Antrenörlük

Eğitimi

1

1

Beden eğitiminde İsveç modelinin Türk eğitim sistemine entegrasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Tavşanlı

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

1

1

Paralel işlem uygulamaları ve hadde kusurlarının tespiti konularında çalışma yapmış olmak.

Bu ilan 7,294 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?