Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

11/08/2017 09:53:00
Yazdır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 11.08.2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Profesör ve Doçent kadrolarının sehven yazılan ilan şartları karşılarında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Eski Şart

Yeni Şart

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarla ilgili çalışması olmak.

Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı olmak. Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarla ilgili çalışması olmak.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İnflamatuar barsak hastalıklarının seyri, anjiogenez ve karsinogenezle ilgili çalışmaları olmak.

Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı olmak. İnflamatuar barsak hastalıklarının seyri, anjiogenez ve karsinogenezle ilgili çalışmaları olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Erkek meme kanseri ve metastatik meme kanserleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak. Erkek meme kanseri ve metastatik meme kanserleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0 216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Sıra No

Birim

Bölümü

Ana Bilim Dalı / Programı

Drc.

Unvanı

Aranan Şartlar

1

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

TENS'in torakal epidural analjezideki etkileri konusunda çalışması olmak.

2

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, göğüs cerrahisinde anestezi, analjezi ve fiberoptik bronkoskopiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

3

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer malignitelerinde aspirasyon biyopsisinin implantasyon riskiyle ilgili çalışması olmak.

4

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Profesör

Çocuklarda göğüs cerrahisi deneyimi olmak.

5

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Astımlılarda sitokinlerle ilgili çalışması olmak.

6

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

İmmunoloji ve allerji yan dal uzmanı olmak, ilaç allerjisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

7

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Pediatrik immunoloji yan dal uzmanı olmak.

8

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak, çocuklarda interstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

9

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk enfeksiyon yan dal uzmanı olmak, çocuklarda sepsisle ilgili çalışmaları olmak.

10

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, çocuklarda obezitenin kalp fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması olmak.

11

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Algoloji yan dal uzmanı ve pediatrik KVC anestezisi deneyimi olmak.

12

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Rejiyonel anestezi ve algolojide sinir blokajı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

13

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Profesör

Endoskopik yöntemle deneysel SAK modeli konusunda çalışması olmak.

14

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Doçent

Hiperplazilerde kriyocerrahi konusunda çalışması olmak.

15

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Ayak deformiteleri ve uyku kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Pediatrik rehabilitasyon, otonom sinir sistemi EMG'si ve spastisite tedavisinde deneyimi olmak.

17

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Yutma bozukluklarının tanı ve tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

18

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Laparoskopik cerrahide ergonomik ve teknik sorunlar konusunda çalışmaları olmak.

19

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Yamayla yapılan açık kasık fıtığı onarımı konusunda çalışması olmak.

20

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Uyku bozuklukları konusunda deneyimi ve bronkoskopiyle ilgili epidemiyolojik çalışması olmak.

21

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılıkla ilgili eğitim almış olmak.

22

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyonda ürolojik komplikasyonlar ve takip konusunda çalışması olmak.

23

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Poliüretan damar grefti konusunda çalışması bulunmak.

24

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Parkinson hastalığında biyobelirteçlerle ilgili çalışması olmak.

25

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Profesör

Baş ve boyun rekonstrüksiyonlarında serbest doku transferi konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

26

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Akciğer kanserlerinin çok dedektörlü bilgisayarlı tomografiyle tanısı konusunda çalışması olmak.

27

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Romatolojik hastalıklarda tendon sonoelastografisi konusunda çalışması olmak.

28

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Bukkal mukoza üretroplasti konusunda deneyimi olmak.

29

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Üriner sistem taş hastalığının endoskopik tedavi yöntemleri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

30

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Algoloji yan dal uzmanı olmak, palyatif bakımda konusunda çalışması olmak.

31

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Erkek meme kanseri ve metastatik meme kanserleri konusunda çalışmaları bulunmak.

32

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Meme kanseri cerrahisinde frozen kesitlerle sınır değerlendirmesinde deneyimi bulunmak.

33

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuklarda nazal provokasyon ve nonallerjik rinitle ilgili çalışması olmak.

34

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, Yeni doğan yoğun bakım ünitesi organizasyonu ile ilgili çalışması bulunmak.

35

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

36

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, arteryel tromboz modelinde kök hücre çalışması olmak.

37

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, nekrotizan enterokolitle ilgili kök hücre çalışması olmak.

38

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, prematüre bebeklerin adrenal yetmezliği konusunda çalışması olmak.

39

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Fetal kardiyak inceleme konusunda eğitimi bulunmak.

40

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Ürojinekoloji deneyimi olmak, inkontinans cerrahisi sonrası komplikasyonlaryla ilgili çalışması olmak.

41

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Adölesan üreme sağlığı konusunda çalışmaları olmak.

42

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

ÜYTEM sorumluluğu deneyimi bulunmak, tedavi gebeliklerinin sonuçlarıyla ilgili çalışmaları olmak.

43

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, oksidatif stres markerlarıı ile ilgili çalışması olmak.

44

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

IVF sertifikası ve deneyimi olmak, östrojen reseptör modülatörleri ile ilgili çalışmaları olmak.

45

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, neonatal sepsisde yöntemlerle ilgili çalışmaları bulunmak.

46

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yeni doğan yan dal uzmanı olmak, prematüre retinopati lazer tedavisinde sedo-aneljezi ile ilgili çalışmaları olmak.

47

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Jinekolojik onkoloji yan dal uzmanı olmak, nüks endometrium ve serviks kanserleri konusunda çalışması olmak.

48

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Türkiye'de üreme sağlığı ile ilgili projede çalışmış olmak, postpartum kanamayla ilgili çalışması olmak.

49

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Robotik jinekolojik cerrahi deneyimi ve endometriyozis konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak.

50

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Omurilik hasarında robotik yürümenin solunum fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışmaları olmak.

51

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Artropati ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda çalışmaları olmak.

52

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

1

Profesör

Epilepsi ve vitamin D ilişkisi konusunda çalışması olmak.

53

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, renal anemi ve amiloidozla ilgili çalışmaları olmak.

54

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Kolon karsinomalarında histopatoloji ve KRAS mutasyonu ilişkisiyle ilgili çalışması olmak.

55

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Robotik ve laparoskopik pelvik organ prolapsus cerrahisiyle ilgili çalışmaları olmak.

56

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

1

Doçent

Nargile tüketiminin EKG parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

57

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

Yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü konusunda hizmetiçi eğitim almış olmak, kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili çalışması olmak.

58

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Dispepsi ve parasempatik aktivite konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

59

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Tarsal tünel dekompresyonu konusunda çalışması bulunmak.

60

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Perkütan nefrolitotomi ve retrograt intrarenal cerrahiyle ilgili çalışmaları olmak.

61

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

1

Profesör

Yaşlılarda kardiyovasküler risk faktörleri ile ilgili çalışması olmak.

62

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Profesör

Tırnak cerrahisi konusunda deneyimi ve Behçet Hastalığıyla ilgili çalışmaları olmak.

63

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Profesör

Anogenital HPV enfeksiyonlarında risk faktörleri konusunda çalışması olmak.

64

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Romatoloji ve elektrofizyoloji alanında deneyimi olmak.

65

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Viskokanalostomi ve sublükse lens tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

66

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Kök hücre kültürü uygulamasında deneyimi bulunmak, Behçet Hastalığı ve glokomda genetik konusunda çalışmaları olmak.

67

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

AIDS ilişkili retina patolojileri konusunda çalışması olmak.

68

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Akromiyoklaviküler eklem revizyonu cerrahisi konusunda çalışması olmak.

69

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

1

Profesör

Kupa, ozon ve akupunktur uygulama sertifikasına sahip olmak; sigara ve dumansız tütünle ilgili çalışmaları olmak.

70

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Türkiye'de anne ölümlerini önleme konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

71

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Algoloji yan dal uzmanı olmak, ileri düzey girişimsel ağrı tedavisi deneyimi olmak.

72

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak,alfa-2 agonist ajan ve hemodinamik parametrelere etkileri konusunda çalışması olmak.

73

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, sepsis modelinde DNA hasarı ile ilgili çalışması olmak.

74

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Tiroid, paratiroid cerrahisi ve granülomatöz mastit konusunda çalışmaları olmak.

75

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Hepatektomilerde hipofosfatemi konusunda çalışması olmak.

76

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanı olmak,sclerosteosis hastalığıyla ilgili çalışması olmak.

77

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

In vitro fertilizasyon sertifikası olmak ve endoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

78

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

1

Doçent

Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Endoskopik miringoplasti konusunda çalışması olmak.

79

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı olmak, çocukta robotik cerrahi deneyimi ve genital embriyolojiyle ilgili moleküler çalışmaları bulunmak.

80

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Böbrek tümör tiplendirmesi ve eş zamanlı mesane-prostat kanserli olgularla ilgili çalışmaları olmak.

81

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Mide kitlelerinin endoskopik USG ve BT ile değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

82

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Aort cerrahilerinde beyin koruma yöntemleri konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

83

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Doçent

Kalp yetmezliğinin mekanik destek cihazları ile cerrahi tedavisi ve takibi konusunda deneyimli olmak.

84

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

KOAH olgularında koroner kan akım bozukluğu konusunda çalışması ve girişimsel kardiyoloji deneyimi olmak.

85

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

Perkütan mitral balon valvüloplasti, pekütan konjenital girişimler ve karotis stent işlemleri konusunda deneyimi olmak.

86

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Biliyer girişimsel radyoloji ve vasküler ultrasonografi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

87

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Karotis arter bozukluklarının B-flow ve renkli Doppler ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

88

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Vitreoretinal cerrahi ve prematür retinapatisi konusunda deneyimi ve çaışmaları olmak.

89

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Cerrahi retina ve optik pit konusunda çalışmaları olmak.

90

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Üveit epidemiyolojisi ve pediatrik üveitle ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.

91

Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-

Farmasötik Teknoloji

1

Profesör

Sürekli etkili tablet formülasyonlarının geliştirilmesi ve biyoeşdeğerliği konusunda çalışmaları olmak.

92

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

1

Profesör

Arteria centralis retinae'nin orijin ve seyir varyasyonları hakkında çalışmış olmak.

93

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Askeri Sağlık Hizmetleri

1

Yardımcı Doçent

Ordu ilaç fabrikaları konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

94

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olmak, pinealektomi ve melatoninin yara iyileşmesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

95

Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM'da görevlendirilecektir.)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olmak, çocuklarda kırım kongo kanamalı ateşi konusunda çalışmaları olmak.

96

Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara Gülhane SUAM'da görevlendirilecektir.)

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

1

Yardımcı Doçent

Romatoid artritli hastalarda peloidoterapinin etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

97

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, yenidoğanlarda işitsel nöropati konusunda çalışması bulunmak.

98

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Obsesif inançlar ve internet bağımlılığı konusunda çalışmaları olmak.

99

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Yumuşak doku tümörleri, jinekolojik ve pulmoner patolojide deneyimi ve çalışmaları olmak.

100

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Seksüel bozukluklar konusunda deneyimi ve semen volümü ölçüm yöntemleriyle ilgili çalışmaları olmak.

101

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Robotik cerrahi, mikrocerrahi ve seksüel tıp konusunda deneyimi olmak.

102

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

HIV epidemiyolojisi ve HIV-hepatit komorbiditeleri konusunda çalışmaları olmak.

103

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

HIV olgularında osteoporoz ve sifiliz konusunda çalışmaları olmak.

104

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Robotik cerrahi konusunda deneyimi olup özofagus kanserleri patolojisiyle ilgili çalışmaları olmak.

105

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Anemisi olmayan diyaliz hastaları ve diyaliz hemşireleriyle ilgili çalışmaları olmak.

106

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

İleri düzey spinal deformite cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

107

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

Endoskopik kafa tabanı ve hipofiz cerrahisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

108

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

İntoksikasyonlarda kognitif ve nörolojik komplikasyonlarla ilgili çalışmaları olmak.

109

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Pediatrik ortopedi deneyimi ve yürüme analizi konusunda çalışması olmak.

110

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

3

Yardımcı Doçent

El cerrahisi yan dal uzmanı olmak, radyodermatit ve yağ grefti konusunda çalışması olmak.

111

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Kalp nakli konusunda deneyimli olmak, sol ana koroner arterle ilgili çalışması bulunmak.

112

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Aort cerrahisinde spinal kord ve böbrek hasarını azaltmaya yönelik çalışmaları olmak.

113

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Doçent

Ritm bozuklukları ve implante edilebilir defibirlatörlerle ilgili çalışmaları olmak.

114

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Uyku bozuklukları merkezi deneyimi ve inmede MPV'nin rolü konusunda çalışmaları olmak.

115

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Akut pankreatitte hiperbarik oksijen ve asetil sistein tedavisiyle ilgili çalışması olmak.

116

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Çift balon enteroskopiyle ilgili çalışmaları olmak.

117

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Elektrik çarpmasının hipotalamik etkileri ve HCV'de demir tedavisinin karaciğere etkisi konusunda çalışmaları olmak.

118

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Serebral iskemiyle ilgili deneysel çalışması olmak.

119

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

MR-EEG,fonksiyonel MR ve canlı vericili karaciğer nakli ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.

120

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Algoloji yan dal uzmanı olmak, klinik nörofizyoloji elektrodiagnostik alanında eğitimi bulunmak.

121

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Karpal tünel elektrofizyolojisi ve metabolik sendromla ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

122

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

Kranyoservikal cerrahi anatomisi ve sinir sisteminde kök hücre tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

123

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Pediatrik rehabilitasyon ve kas iskelet sistemi USG konusunda çalışmaları olmak.

124

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Profesör

Servikal sitoloji ve over tümörlerinde DNA ploidy analiziyle ilgili çalışmaları olmak.

125

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Spinal kord hasarı ve nöroendokrin tümörler konusunda çalışmaları olmak.

126

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Tip 1 diyabetli çocuklar ve annelerinde yaşam kalitesi ve psikolojik sorunlarla ilgili çalışması olmak.

127

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Nörooftalmoloji alanında deneyimi ve bu konuda çalışmaları olmak.

128

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Multipl sklerozda BOS akım dinamikleri ve sitokin değişiklikleri konusunda çalışmaları olmak.

129

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

3

Yardımcı Doçent

USG eşliğinde periferik sinir blokajı konusunda deneyimli olmak.

130

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

5

Yardımcı Doçent

Türkiye'de aile hekimliği ve performans sistemi konusunda çalışmaları olmak.

131

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Profesör

Transfüzyon tıbbı eğiticisi ve HIV'li olgularda APOBEC mutasyonları konusunda çalışması olmak.

132

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

İnmede denge ve hareket değerlendirilmesinde akselerometre cihazıyla ilgili çalışması olmak.

133

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Meme hastalıklarında onkoplastik cerrahi ve tiroid cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

134

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Fluorofotometri yöntemiyle korneal patolojileri değerlendirme konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

135

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Medikal retina cerrahisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

136

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Hemodiyaliz hastalarında aort sklerozu, peroperatif mekanik kapak ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları olmak.

137

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Profesör

Klinik nörofizyoloji uzmanı olmak, Tek-lif EMG ve epilepsi-genetik ilişkisine dair çalışmaları olmak.

138

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Gümüşlü yara örtüleri ve antioksidanların flap cerrahisine etkisiyle ilgili çalışmaları olmak.

139

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuk hematolojisi ve onkoloji yan dal uzmanı olmak, anne sütünün antioksidan etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

140

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, iskemik ensefalopati modelinde kombinasyon tedavileriyle ilgili çalışmaları olmak.

141

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Laparoskopik obezite cerrahisi deneyimi ve sütürsuz kolon anastomozları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

142

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Gastroenteroloji uzmanı olmak, özofagus motilitesi ve biliyer sirozla ilgili çalışmaları olmak.

143

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak ve kanser hastalarında venöz port kataterlerle ilişkili çalışmaları olmak.

144

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Pediatrik ortopedi deneyimi ve prokalsitoninle ilgili çalışmaları olmak.

145

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

İntrakranyal anevrizmaların endovasküler tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

146

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Stres ekokardiyografiyle ilgili çalışması olmak.

147

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik girişimsel tedavi yöntemleri ve aritmi ablasyonu konusunda deneyimli olmak.

148

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Doçent

Pediatrik KVC yan dal uzmanı olmak, kalp kapakçığı doku bankası organizasyonu deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

149

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Doçent

Koroner CTO, endovasküler girişimler ve CRT implantasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

150

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

İnflamatuvar barsak hastalıklarında gen mutasyonlarıyla ilgili çalışma yapmak.

151

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk nefroloji yan dal uzmanı olmak, pediatrik renal transplantasyonda CMV ile ilgili çalışması olmak.

152

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Karaciğer nakli ve terapötik GİS endoskopisi eğitimi ve alkolik hepatik hasarla ilgili deneysel çalışması olmak.

153

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Fako ve vitrektomi cerrahisi cihaz modelleriyle ilgili çalışmaları olmak.

154

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

1

Doçent

Renal hücreli kanser tanısında FDG PET CT kullanımıyla ilgili çalışması olmak.

155

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Böbrek hasarını önleme konusunda deneysel çalışması olmak.

156

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Femtosaniye lazerle yapılan refraktif kornea cerrahisiyle ilgili deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

157

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Vitreoretinal cerrahi deneyimi ve herediter retina hastalıkları konusunda çalışması olmak.

158

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Lentikül ekstraksiyonu ve presbiyopik kornea içi implantlarla ilgili çalışması olmak.

159

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Uyku bozukluğu ve doğumun anestezik ihtiyacına etkileriyle ilgili çalışmaları olmak.

160

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Gastrointestinal ve hepatopankreatobiliyer sistem patolojisi konusunda çalışmaları olmak.

161

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Lupus nefriti ve posttransplant proteinüriyle ilgili çalışmaları olmak.

162

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Enfeksiyöz akciğer hastalıklarında endoskopik akciğer rezeksiyonu konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

163

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer kanserinde sentinel lenf nodu değerlendirmesi ve plevra mezotelyomasıyla ilgili çalışmaları olmak.

164

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

Pasif tütün maruziyetinin KOAH gelişimine katkısı konusunda çalışması olmak.

165

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

KOAH'lı hastalarda mekanik ventilasyon sonrası uzun dönem sağkalımla ilgili çalışmaları olmak.

166

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, solunum mekanikleri değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

167

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

İmmunoloji ve allerji yan dal uzmanı olmak, girişimsel bronkoloji deneyimi ve PAPP-A ile ilgili çalışmaları bulunmak.

168

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak. İnflamatuvar barsak hastalığı olan çocuklarda hepatit B aşısıyla ilgili çalışmaları olmak.

169

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Koroziv madde alımı ve tedavisinde steroid kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak.

170

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Barsak anastomozları ve karıniçi yapışıklıkları önleme konusunda çalışmaları olmak.

171

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Deneysel barsak anastomozları ve ileri teknolojiyle meme biyopsisi çalışmaları ve deneyimi bulunmak.

172

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

173

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarla ilgili çalışması olmak.

174

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

İnflamatuar barsak hastalıklarının seyri, anjiogenez ve karsinogenezle ilgili çalışmaları olmak.

175

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

Koroner OCT ve koroner kronik total oklüzyon konularında çalışması olmak.

176

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

1

Profesör

Endoskopik dakriyosistorinostomi konusunda çalışmaları olup subkutan immunoterapi deneyimi olmak.

177

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Arteryel anastomozlarda hiperplaziyi önleme yöntemleriyle ilgili çalışması ve meme onarımıyla ilgili deneyimi olmak.

178

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Adrenal kitle karakterizasyonu ve rektum kanseri evrelemesinde ileri düzey görüntülme konusunda çalışmaları olmak.

179

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Pulmoner ilaç toksiste radyolojisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

180

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Endokrin, hepatopankreatikobiliyer ve gastrointestinal patolojide deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

181

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı olmak, bu konuda bilimsel çalışmaları ve deneyimi olmak.

182

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

3

Yardımcı Doçent

Anemik çocuklarda bilişsel ve motor gelişim konusunda çalışması olmak.

183

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Profesör

Spinal cerrahide radyofrekans nükleoplasti konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

184

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

1

Profesör

Genç erişkinlerde pilenoidal sinüs riskleri ve cerrahisi konusunda çalışması olmak.

185

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Prebiyotik ve probiyotik konusunda çalışmaları olmak.

186

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

1

Doçent

Deri lenfomaları ve mikozis fungoidesde fototerapi konusunda çalışmaları olmak.

187

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, hemodiyalizin hepatit B aşısı üzerine etkileriyle ilgili çalışmaları olmak.

188

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanı olmak, akromegali hastalarıyla ilgili immunohistokimyasal çalışmaları bulunmak.

189

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuar barsak hastalıklarıyla kardiyovasküler hastalık ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

190

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Diyabeti olmayan diyaliz hastalarında oksidatif stres ve inflamasyonla ilgili çalışması olmak.

191

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Jinekolojik onkoloji yan dal uzmanı olmak, robotik cerrahi deneyimi ve jinekolojik kanserlerde takiple ilgili çalışması bulunmak.

192

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer kanserinde rezeksiyon sonrası komplikasyonların tedavisi konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

193

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

Endobronşiyal USG ve tedavi konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

194

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

-

3

Yardımcı Doçent

Avrupa Birliği kamu alımları üzerine çalışmaları olmak.

195

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

3

Yardımcı Doçent

Kadın doğum uzmanı olmak. Adolesan polikistik overli hastalarla ilgili çalışması olmak.

196

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Elektronörofizyoloji

3

Yardımcı Doçent

Nöroloji uzmanı olmak. Hareket bozuklukları ve nörotoksisite konularında elektrofizyolojik çalışmalar yapmış olmak.

197

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

3

Yardımcı Doçent

Göz hastalıkları uzmanı olmak. Refraktif cerrahi komplikasyonları ve korneal flep kalınlığı konusunda çalışmaları olmak.

198

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

3

Yardımcı Doçent

Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Retinal ven dal tıkanıklığında implant uygulamasıyla ilgili çalışması olmak.

199

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

3

Yardımcı Doçent

Hemşirelerde tükenmişlik ve bilim gruplarında liderlik konusunda çalışmaları olmak.

200

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

3

Yardımcı Doçent

Elektromanyetik alanın prenatal böbrek üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

201

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Hava ve Uzay Hekimliği

3

Yardımcı Doçent

İleri hava-uzay hekimliği kursu görmüş olmak, uçuş tabipliği eğitimiyle ilgili çalışması olmak.

202

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

3

Yardımcı Doçent

Geleneksel tedavilerle ilgili sertifikaları ve Osmanlı tıp metinleri konusunda çalışmaları olmak.

203

Tıp Fakültesi (İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM'da görevlendirilecektir.)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Profesör

İmmunoloji doktorası yapmış olmak. Farklı otoantikor tayininde immunohistokimyasal yöntemlerle ilgili çalışması olmak.

Bu ilan 5,826 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?