Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

11/08/2017 09:51:00
Yazdır

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 11.08.2017

Bitiş Tarihi : 25.08.2017

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PRG

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Miyokard infarktüsü geçirmiş periodontitisli hastaların periodontal tedavi öncesi ve sonrası klinik ve biyokimyasal değerleri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Oral Patoloji

Doçent

1

1

Oral patoloji alanında doktora yapmış olmak ve tükürük bezi tümörleri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Rus edebiyatı ve mitolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Eski Anadolu Türkçesi (EAT) dönemi tıp metinleri ve diyalektoloji üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Dizi Uzayları ve Toplanabilme Teorisi alanında; A-Wedge ve zayıf A-Wedge FK-Uzayları üzerine ve Yaklaşımlar Teorisi alanında; Bernstein Tipli Operatörlerin Varyasyonel Yakınsaklığı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Çok değişkenli polinomların doğurucu fonksiyonları, bunların genişlemeleri ve yaklaşımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Profesör

1

1

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri ve hiper ortamlarda gezinme modellemesi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Ders kitaplarındaki grafik/görsel tasarımın öğrenci başarısına, derse ilişkin tutumlarına etkisi ve görsel okuryazarlık konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Ergenlerin çalışma (iş) anlayışı ve lise öğrencilerinin duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri alanlarında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olmak ve tekstil konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemiyle uygulanması konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve ham petroldeki bakterilerin korozyon etkisi ve nanopartiküllerle hızlı bakteri tayini konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve rasyonel sayılarda hata ve kavram yanılgılarında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Zihin engellilerin eğitiminde etkili öğretim yöntemleri ve özel eğitimde öğretmen yetiştirme üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve probleme dayalı öğrenme ve çevre eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancılara ve Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde yurt içi ve yurt dışı deneyime sahip olmak ve bu alanlar ile Hakas Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Erken çocukluk gelişiminde izleme ve değerlendirme ile okul öncesi sınıflarında çocuğun katılım hakkına uygun uygulamalar konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Fransız Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve Fransız dili eğitimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, dil ve kültür, uzaktan öğretim ve beyin temelli öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Mali hukuk, vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Maliye politikası, finansal krizler ve vergileme kalkınma ilişkisi konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Yapı fiziği alanında; aydınlatma, akustik, yapılarda ısı transferi ve yangın konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Kumların dinamik üçeksenli davranışı ve zemin stabilzasyonu alanlarinda çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı, roman teorisi, edebiyat bilimi, edebiyat psikolojisi ve postmodernizm konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Şevahidü'n-nübüvve, İlm-i Kavafi, Sanayi-i Şi'riyye ve İlm-i Bedi" konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

1

Cessas ve F. Razi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlı ayrımcılığı konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Yönetimi

Profesör

1

1

Hemşirelik bakım maliyetlerinin hesaplanması konusunda çalışmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Profesör

1

1

EDXRF'de dış elektrik ve manyetik alanların saçılma peak'lerine ve karakteristik x-ışınlarının açısal dağılımına etkisinin incelenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Lineer elektrik motorları ve güneş enerjili akıllı damla sulama sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Algoloji uzmanı olmak ve baş ağrılarında girişimsel tedaviler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Kolorektal cerrahi ve yenidoğan cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Onkoplastik cerrahi konusunda sertifikalı olmak ve meme kanseri üzerine çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk kalp cerrahisi uzmanı olmak ve kalp nakli konusunda yurtdışında en az bir yıl deneyime sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

İlizarov ekstremite rekonstrüksiyon cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Laparoskopik ve robotik ürolojik cerrahi konusunda yurtdışı deneyimi olmak ve organ nakli merkezlerinde renal transplantasyon alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Video EEG ve epilepsi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Fototerapi, mikrofototerapi ve uva1 tedavileri konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Multiple sklerozda nörogörüntüleme konusunda en az bir yıl yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve biyokimya eğitimi ile kemik metabolizması konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olup Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tıbbi parazitoloji alanında çalışmaları olmak.

Bu ilan 6,552 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?