Akhisar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

10/08/2017 08:57:00
Yazdır

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak sözlü sınav (mülakat) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır

Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

UNVAN

ALINACAK SAYI

EĞİTİM DURUMU

Elektrik

Mühendisi

1 Adet

Mühendislik Fakültelerinin en az 4 yıllı k Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmak

Elektrik Teknikeri

1 Adet

Üniversitelerin En az 2 yıl süreli Elektrik Teknikerliği Bölümünden mezun olmak

Makina Teknikeri

1 Adet

Üniversitelerin En az 2 yıl süreli Makina Teknikerliği Bölümünden mezun olmak

ZiraatTeknikeri

1 Adet

Üniversitelerin En az 2 yıl süreli Ziraat Teknikerliği Bölümünden mezun olmak

ARANAN ŞARTLAR

1- T.C. vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

4- Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

5- Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak

SÖZLÜ SINAVDA İSTENECEK BELGELER

-T.C.Vatandaşlık no'lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU SÜRESİ : 10/08/2017 ile 15/08/2017 tarihleri arası mesai saatleri içinde

BAŞVURU ŞEKLİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden form alarak bizzat

yapılacaktır. Elektronik ortamdan ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ :17/08/2017 saat:10,00

SINAV YERİ : Akhisar Belediyesi Encümen Salonu

SINAV SONUÇLARI : Sonuçlar www.akhisar.bel.tr adresinde duyurulacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi aslı veya onaylı örneği

3- Nüfüs cüzdanının onaylı sureti

4- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

Latif ÇAKMAK Belediye Başkan Yardımcısı

Bu ilan 15,673 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?