Adana Bilim ve Teknoloji Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

03/08/2017 14:17:00
Yazdır

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler ve

Fen Bilimleri Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora

program ilanı yayınlandı.



FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLANI

T.C.
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.Gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Program

Anabilim Dalı

Kontenjan

Mezuniyet Koşulları

Yabancı Dil**

ALES***

T.C. Vatandaşı

YabancıUyruklu

Yatay Geçiş

Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)

Gıda
Mühendisliği

20

-

5

Gıda Mühendisliği Lisans programından mezunolmak.

-

55

İnşaat Mühendisliği

15

1

1

İnşaat Mühendisliği Lisans Programındanmezun olmak.

50

55

Tezli Yüksek Lisans
(İngilizce)

Nanoteknoloji ve Mühendislik Bilimleri

20

3

2

Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Alanlarından Lisans Derecesine sahip olmak.

50

55

Elektrik-Elektronik Mühendisliği*

14

-

-

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Mekatronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Lisans Programlarından mezun olmak.

50

55

Endüstri Mühendisliği*

3

-

-

Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak

60

55

Tezsiz Yüksek Lisans
(Türkçe)

İş Sağlığı ve Güvenliği

100

-

-

Lisans Programlarından mezun olmak.

-

-

Doktora
(Türkçe)

İnşaat Mühendisliği

3

1

1

İnşaat Mühendisliği Lisans / yüksek lisans programından
mezun olmak.

55

55

*Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında ortak yüksek lisans programı olarak yürütülmektedir.

** Yabancı Dil Sınavı olarak YDS'den (ve üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) ilgili lisansüstü program için tabloda belirtilenpuanı ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak.YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI(Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak olan YDS Puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabuledilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayanlar için; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. Detaylar daha sonra web sayfamızda ilan edilecektir.)

***ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan
eşdeğer taban puan almış olmak (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Program

Programa Başvurabilmek İçin Gerekli Belgeler

Tezli Yüksek Lisans
(Türkçe / İngilizce)

1)Lisans diploması, (Onaylı)
2)Lisans not çizelgesi (Transkript),(Onaylı)
3)ALES sonuç belgesi
4)Yabancı dil sonuç belgesi
5)İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı

Tezsiz Yüksek Lisans
(Türkçe)

1)Lisans diploması, (Onaylı)
2) Lisans not çizelgesi (Transkript), (Onaylı)
3)İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı

Doktora

1)Lisans/yüksek lisans diploması, (Onaylı)
2)Lisans/yüksek lisans not çizelgesi (Transkript), (Onaylı)
3)ALES sonuç belgesi
4)Yabancı dil sonuç belgesi
5)İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı

Başvuru ile İlgili Önemli Notlar :

1) Başvurular,07 Ağustos 2017 - 29 Ağustos 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ONLINE ENSTİTÜ BAŞVURU internet adresi üzerinden yapılacaktır. (07 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE AKTİF OLACAKTIR)
2) Başvuru belgesinin çıktısı ile beraber gerekli belgelerin Enstitümüze şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta-Kargo ile yapılan müracaatlarda eksik, yanlış ve başvuru süresinde ulaşmayan gönderilerle ilgili sorumluluk adaylara aittir.)
3) Başvuruda istenen belgelerin sadece asılları veya resmi bir kurumca "Aslı Gibidir" veya "Noter Tasdikli" kopyası kabul edilecektir.
4) Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.
5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanın tamamlanmaması durumunda, açık kalan kontenjan sayısı kadar varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan puan sırasına göre yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

Değerlendirme/Mülakat :
Tarih :6 Eylül 2017Çarşamba / Saat : 09.00'da
Yer :Yabancı Diller Yüksekokulu
Adres : Kurttepe Yerleşkesi Belediye Evleri Mh. Turgut Özal Bulvarı Adana Ruh Sağlığı Hastanesi Karşısı No:241 Çukurova ADANA

Güncel Açıklamalar ve Bilgi İçin :
Web: http://fbe.adanabtu.edu.tr
Telefon : 0322 455 00 50
E-posta: info.fbe@adanabtu.edu.tr
Sonuçların Açıklanması:
Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait değerlendirme sonuçları 11.09.2017 tarihinde Enstitümüz internet sayfasında http://fbe.adanabtu.edu.tr yayımlanacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı, Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti:
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti: Birim AKTS için ödenecek ücret 50,00 TL olup, toplam AKTS Ücreti: (50TLx90AKTS/2Dönem) 4.500,00TL'dir.
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ yarıyılı için ödenecek AKTS ücreti (50 TL x 45 AKTS/Dönem) 2.250,00TL'dir.
6 Eylül 2017 tarihinde yapılacakTezsiz Yüksek Lisans Programına ait mülakat değerlendirmesinde başarılı olan adaylar,Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında ilan edilecek olan hesap numarasına belirtilen kesin kayıt tarihlerinde "AKTS" ücretlerini yatırarak dekontları ve gerekli belgeleri Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıtlar için web sayfamızda duyuru yapılacaktır.


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLANI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI "GÜZ" YARIYILI
KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Programı

Kontenjanlar

Özel Koşullar

Tezli YL

Tezsiz YL
(İ.Ö)

Yabancı Uyruklu

Yatay Geçiş

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

10

-

-

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans

10

-

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

a) BAŞVURU TARİHLERİ : 07 Ağustos -29 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) BAŞVURULAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurular, 07 Ağustos -29 Ağustos 2017 tarihleri arasında Üniversitemizin internet adresi üzerinden "Online Enstitü Başvuru" ( http://obs.adanabtu.edu.tr )başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve girilen bilgilere esas olan belgelerin (Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Lisans Not Çizelgesi, tezli yüksek lisans programları içinayrıca Yabancı Dil Belgesi ve ALES sonuç belgesi) Enstitümüze teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır.
2. Başvuruda istenen belgelerin sadece asılları veya resmi bir kurumca "Aslı Gibidir" veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
3. Yurtdışından mezun olanlardan YÖK denklik belgesi istenecektir.
4. Posta yolu ile de başvurular kabul edilecektir (Posta yolu ile başvuru yapılacak ise Diploma ve transkript resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılacak veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.( Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.)
c) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER
1)Lisans diploması,
2)Lisans Not Çizelgesi (Transkript),
3)ÖSYM tarafından yapılan ALES veya eşdeğer sınavlardan en az55Eşit ağırlık puanı almış olmak (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır),
4)YDS' den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Rektörlük tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından karşılığı puanı almış olmak,
5)İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı
d)TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER
1)Lisans diploması, (Onaylı)
2) Lisans Not Çizelgesi (Transkript) (Onaylı)
3) İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı
BAŞVURULAR
1. Posta yolu ile de başvurular kabul edilecektir (Posta yolu ile başvuru yapılacak ise Diploma ve transkript resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılacak veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.( Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.)
2. Başvurular 07 Ağustos 2017 tarihinden itibaren İnternet üzerinden http://sbe.adanabtu.edu.tr adresinde başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve Girilen bilgilere esas olan belgelerin Enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 29 Ağustos 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edilip kayıtlarının onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalatılması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuruda istenen belgelerin aslı veya resmi bir kurumca "Aslı Gibidir" onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
Yurtdışından mezun olanlardan "YÖK denklik belgesi" istenecektir.
Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI BAŞK.
Tezsiz Yüksek Lisans mülakat sınavları Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik
06 Eylül 2017 Çarşamba gün Saat 10:00da,

İŞLETME ANABİLİM DALI BAŞK.
Tezsiz Yüksek Lisans mülakat sınavları
06 Eylül 2017 Çarşamba günü 10:00Saat 'da,

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI BAŞK.
Tezli Yüksek Lisans mülakat sınavları Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik
06 Eylül 2017 Çarşamba günü Saat 14.00'da, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
ADRES: Kurttepe Yerleşkesi Belediye Evleri Mh. Turgut Özal Bulvarı Adana Ruh Sağlığı Hastanesi Karşısı No:241 Çukurova ADANA
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI (Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak olan YDS Puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayanlar için; Üniversitemizde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. Detaylar için daha sonra duyuru yayımlanacaktır.)

DEĞERLENDİRME
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
Lisans mezuniyet not ortalamasının % 50'si
Mülakat sınav notunun %50'si
alınarak Yüksek Lisans giriş puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş puanı 50 (elli) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir.

İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları için;
ALES veya eşdeğer sınav puanının % 50'si,
Yabancı Dil Sınavı puanının % 10'u,
Lisans mezuniyet not ortalamasının % 15'i,
Mülakat sınav notunun %25'.
Sonuç : Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ait 11 Eylül 2017 tarihinde yapılacak değerlendirme sonuçları Enstitümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.
KESİN KAYIT
Yüksek lisans (tezsiz) programlarına başvurup anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasında ilan edilen hesap numarasına belirtilen tarihlerde " AKTS" ücretlerini yatırarak dekontlarını Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
kesin kayıtları 12 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:
Kesin kayıt için istenecek belgeler:
Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)
3 adet vesikalık fotoğraf.
Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak "Durum Belgesi"
Banka Dekontu
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AKTS ÜCRETİ
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı, Güz yarıyılına ait öğrenim ücretleri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu kararı gereğince:
1-Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:

Güz yarıyılı için:2250,00TL(Birim AKTS için ödenecek ücret 50 TL x 45 AKTS/Dönem)
2-Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:

Güz yarıyılı için:2700,00TL(Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)
3-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:

Güz yarıyılı için:2700,00TL(Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)

Bu ilan 9,701 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?