Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 200 personel alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 200 personel alacak
22/07/2017 17:26:00
Yazdır

Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Test Sınavı İlanı

  • 26.7.2017
  • 08:00
  • 6265

Kurumumuz Merkez ve Taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alınmasına yönelik Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Test Sınavı 10 Eylül 2017 Pazar günü yapılacaktır.

Test sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilecektir.

Sınav Süreci

TARİH

http://www.tkdk.gov.tr üzerinden elektronik başvuruların alınması

05.08.2017

http://www.tkdk.gov.tr üzerinden elektronik başvuruların sona ermesi

09.08.2017 (Saat 17:00)

Sıralamaya giren adayların kurumun internet sitesinde yayımlanması (Sınav ücretinin yatırılması için başlangıç tarihi)

11.08.2017

Başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi

14.08.2017

Başvuru evraklarının kuruma tesliminin sona ermesi (Sınav ücretinin yatırılması için son tarih)

18.08.2017 (Saat 17:00)

Yazılı sınava girmeye hak kazanan nihai adayların açıklanması

23.08.2017

Yazılı sınavın yapılması

10.09.2017 (Saat 10:00)

Yazılı sınav sonucu ve sözlü sınav ile ilgili duyuru kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

-

Sınav ilan Metnine Ulaşmak İçin Tıklayın (Ek-1)

Sıkça Sorulan Sorulara Ulaşmak İçin Tıklayın (Ek-2)

IPARD II ve TKDK Mevzuat Dokümanlarına Ulaşmak İçin Tıklayın (Ek-3)

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖDSGM) sınav uygulaması, sınav öncesi ve sınavda uyulması gereken kurallara ilişkin duyurusu için tıklayınız

Kamuoyuna saygıyla sunulur.


SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı

SINAV YERİ

- Ankara

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

- 10 Eylül 2017 , Pazar günü, saat:10.00

SINAV BAŞVURUSU

- Sınav başvuruları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından alınacaktır.

- Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, 05 Ağustos 2017 ve 09 Ağustos 2017 tarihleri arasında, http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak yapacaklardır.

- Sınava, belirtilen süreler içerisinde başvurusunu yapmayan adayların, bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

- Sınava girecek aday listesi, TKDK tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (ÖDSGM) teslim edilecek ve bu listedeki adaylar sınava alınacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

- Adaylar sınav giriş belge sini 05 Eylül 2017 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ile www.tkdk.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.

SINAV GRUPLARI

- Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı için değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Grup Nu

Grup Adı

1

Denetçi

2

Uzman

3

Mütercim

4

Destek Personeli

SINAV KONULARI

- Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları ve soru dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

DENETÇİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

No

Konu

Soru

Ağırlığı

1)

IPARD II Programı

%5

2)

Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Tarihçesi, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri

%5

3)

TKDK Mevzuatı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu

Personel Yönetmeliği,

İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

%10

4)

Anayasa Hukuku

%2

5)

İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku

%3

6)

Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

%3

7)

İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)

%7

8)

Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel

Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

%5

9)

Uluslararası İç Denetim Standartları ve Risk yöntemi

%40

10)

Denetim Türleri ve Uygulamaları

%20

%100

Soru ağırlıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Sınavda değişiklik gösterebilir.

UZMAN SINAVI KONU BAŞLIKLARI

No

Konu

Soru

Ağırlığı

1)

IPARD II Programı

%50

2)

Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Tarihçesi, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri

%15

3)

TKDK Mevzuatı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu

Personel Yönetmeliği,

İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun

Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

%15

4)

Türkçe

%5

5)

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular

%10

6)

T.C. Anayasaları (1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

%5

%100

Soru ağırlıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Sınavda değişiklik gösterebilir.

MÜTERCİM SINAVI KONU BAŞLIKLARI

No

Konu

Soru

Ağırlığı

1)

IPARD II (İngilizce) Programı

%50

2)

Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Tarihçesi, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri

%15

3)

TKDK Mevzuatı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu

Personel Yönetmeliği,

İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

%15

4)

Türkçe

%10

5)

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular

%10

%100

Soru ağırlıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Sınavda değişiklik gösterebilir.

DESTEK PERSONELİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

No

Konu

Soru

Ağırlığı

1)

TKDK Mevzuatı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu

Personel Yönetmeliği,

%10

İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun

Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

2)

Türkçe

%25

3)

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular

%15

4)

T.C. Anayasaları (1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

%5

5)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri

Tarihi

%15

6)

Coğrafya

%10

7)

Temel Vatandaşlık Bilgisi

%5

8)

Matematik

%15

%100

Soru ağırlıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Sınavda değişiklik gösterebilir.

SINAV UYGULAMASI

- Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı, 10 Eylül 2017 Pazar günü, tek oturum halinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavında her bir grup için 100 soruluk, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 120 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.

- Sınava girecek adaylar üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera

ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim

sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her

türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap,

defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı

olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınav binasına giremezler. Bu şekilde

sınava girmiş adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 11 Eylül 2017 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.tkdk.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

- S ınav sonuç bilgileri 29 Eylül 2017 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.tkdk.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sah ip olan aday/adaylar var ise başvuru yaparken durumlarını belirtmek ve evrak teslimi sırasında durumlarını belgelemek kaydıyla TKDK tarafından ÖDSGM'ye bildirilecektir.

- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun

geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir.

- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şekerinin yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

- Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

- Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

- S ınavda yeterli sayıda adayın başarılı olamaması veya TKDK tarafından resmi yazı ile talep edilmesi durumunda sınav değerlendirme yönteminde değişiklik yapılacaktır. Bu husus TKDK ile ÖDSGM arasında yapılacak protokolde belirtilecek ve sınav sonuçları ile birlikte adaylara ilan edilecektir.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

- Sınavda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

- Adayların sınav puanının eşit olması halinde, "TKDK Personel Yönetmeliği" ve "TKDK Sınav Yönergesi" hükümleri doğrultusunda başarı sıralaması TKDK tarafından belirlenecektir.

İLETİŞİM

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

MEB için MEB İletişim Merkezi "Alo 147"

0 (312) 413 32 47 - 48

TKDK için 0 (312) 409 14 00 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği

tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde TKDK'ye yapacaklardır. TKDK adaylar

tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM'ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TKDK'ye bildirecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TKDK tarafından bildirilecektir.

- Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner

Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan 224,668 defa okundu. 84 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?